Je zľavová karta s QR kódom a unikátnym číslom, ktorá umožňuje jej držiteľovi čerpať vopred stanovené a dohodnuté zľavy na produkty, alebo služby partnerských zariadení, výletných miest a atrakcií. Kartu vydáva a distribuuje cez zmluvné predajné miesta OOCR SR.

Držiteľom karty môže byť osoba vo veku 15 a viac rokov.

Karta je neprenosná na tretiu osobu, držiteľ karty však pri registrácii ako spoluužívateľov karty môže zaregistrovať aj členov svojej rodiny vo veku do 14 rokov vrátane (napr. svoje deti, mladších súrodencov). Súčasne ďalší člen rodiny vo veku nad 15 rokov (manžel/ka, rodič alebo starší súrodenec) získava nárok na kúpu druhej karty za akciovú cenu.

Po vyplnení formulára - prihlášky, Vám bude vydaný platný originál karty s aktivovanými zľavami. Kartu si môžete zakúpiť na označenom predajnom mieste.

Karta do raja - nálepka predajné miesto

Kartu si môžete zakúpiť v týchto predajných miestach:

Turistické informačné centrum Dobšinská Ľadová Jaskyňa
Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj
Dobšinská Ľadová Jaskyňa 5, 049 71 Stratená
Tel.: +421 948 287 901
E-mail:
Web: www.vraji.sk
Otváracie hodiny: po - pia: 9:00 – 16:00

Turistické informačné centrum Spišská Nová Ves
Letná 49, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: +421 53 4298 293, +421 53 4428 292
E-mail:
Web: www.spisskanovaves.eu/tic
Otváracie hodiny: po - pia: 9:00 – 17:00

Turistické informačné centrum Dobšiná
Námestie baníkov 384, 049 25 Dobšiná
Tel./fax: +421 58 7941 154
E-mail:
Otváracie hodiny:
po, ut, štv: 7:00 – 11:30, 12:30 - 15:30
str: 7:00 – 11:30, 12:30 - 16:00
pia: 7:00 – 11:30, 12:30 - 15:00

Ján Bendík - BENESPORT
V predajni v Spišskej Novej Vsi
Letná 43, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: +421 948 080 377
E-mail:

Hotel Raj
Dobšinská Maša 73, 049 73 Dedinky
Tel.: +421 58 7981 213, +421 915 135 933
E-mail:
Web: www.hotelraj.sk

Lyžiarske stredisko SKI GUGEL Mlynky
V pokladnici lyžiarskeho strediska
Prostredný Hámor, 053 76 Mlynky V pokladnici lyžiarskeho strediska
Tel.: +421 903 016 865
E-mail:
Web: www.skigugel.sk

Penzión Pod Guglom
Prostredný Hámor 389, 053 76 Mlynky
Tel.: +421 53 4493 354
E-mail:
Web: www.mlynky.net

Penzión Salamander
Palcmanská Maša 293, 053 76 Mlynky
Tel.: +421 903 657 841, +421 905 247 565
E-mail:
Web: penzion-salamander.sk

Rekreačný areál Predná hora
Predná Hora 491, 049 01 Muráň
Tel.: +421 58 4494 158, +421 910 923 535, +421 915 956 173
E-mail:
Web: www.prednahora.sk

Informačné centrum Trek Cafe
Parkovisko Čingov, 052 01 Spišské Tomášovce
Tel.: +421 918 653 468
E-mail:
Web: www.trekcafe.eu

Informačné centrum Správy Národného parku Slovenský raj
Podlesok 1832/30, 053 15 Hrabušice
Tel.: +421 53 442 20 10
E-mail:
Web: www.npslovenskyraj.sk

Reštaurácia Rumanka
Podlesok 817, 053 15 Hrabušice
Tel.: +421 907 289 262
E-mail:
Web: www.podlesok.com/rumanka

Karta do raja je dostupná za predajnú cenu 9,90 €. Druhú kartu si rodina môže zakúpiť len za 4,00 € (resp. podľa aktuálne platného cenníka).

Karta platí 12 mesiacov odo dňa jej vydania, s možnosťou následného predĺženia jej platnosti aj na ďalšie obdobie. Držiteľ karty je oprávnený využívať kartu počas doby jej platnosti.

Karta platí v zariadeniach poskytovateľov služieb, výletných miest a atrakcií, ktoré sú zmluvnými partnermi OOCR SR. Tieto zariadenia sú označené na viditeľnom mieste nálepkou:

Karta do raja - nálepka

Stiahnite si zoznam poskytovateľov zliav.

Navštívte zmluvné partnerské zariadenie, atrakciu poskytujúcu zľavu na Kartu do raja, preukážte sa svojou kartou a ihneď čerpajte zľavy, na ktoré máte ako držiteľ Karty do raja nárok.

Stiahnite si všeobecné podmienky pre používanie karty.

V prípade straty, alebo odcudzenia karty je potrebné udalosť nahlásiť na adresu OOCR Slovenský raj. Po oznámení bude pôvodná karta zablokovaná a následne vydaná rovnocenná nová karta. Poplatok za znovu vydanie karty je stanovený na 2,90 €.