Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

+421 907 922 064

Zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy
Názov zmluvy
Nájomná zmluva
Predmet zmluvy
nájom pozemkov nachádzajúcich sa v okrese SNV, v obci Letanovce, vedené na LV č. 699. Nájom vo výške 35774,56 € je za 15 rokov. Po uplynutí 15 rokov od dňa vzniku nájmu bude nájomné hradené ročne vopred. Bližšie popísané v samotnej zmluve.
Zmluvná cena
35 774,56 € s DPH
Označenie nehnuteľnosti
pozemok KN C č. 3696/31,3752/5, 3690/20,3690/21; List vlastníctva číslo: 699; Katastrálne územie: Letanovce; Parcela číslo: bližšie špecifik.;

Objednávateľ

Názov
Obec Letanovce
Adresa
Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce
IČO
00329304

Dodávateľ

Dodávateľ
Pozemkové spoločenstvo, Urbár v Letanovciach
Adresa
Slovenského raja 124, 053 13 Letanovce
IČO
42327008

Dátumy

Dátum zverejnenia
20.12.2019
Dátum uzatvorenia
20.12.2019
Platnosť od
Platnosť do

Dokumenty

Dodatky k zmluve

  • Žiadne dodatky k zmluve

Súvisiace faktúry

  • Žiadne súvisiace faktúry