Zmluva INE_005/2022

Identifikácia

Číslo zmluvy
INE_005/2022
Externé číslo zmluvy
Názov zmluvy
Zmluva o zriadení vecného bremena
Predmet zmluvy
zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu na časť pozemku KN E 1327/1 o výmere 92 m2 z dôvodu umiestnenia stavby „Rozšírenie sústavy verejného osvetlenia v obci Letanovce a k. ú. Spišský Štvrtok - inžinierska sieť NN vedenia pre verejné osvetlenie“
Zmluvná cena
202,40 € s DPH

Zmluvný partner

Názov
Novotná Mária
Adresa
Školská 456/9, 05314 Spišský Štvrtok, SR
Typ osoby
fyzická osoba
IČO

Dátumy

Dátum zverejnenia
21.04.2022
Dátum uzatvorenia
21.04.2022
Platnosť od
21.04.2022
Platnosť do
Ukončenie k dátumu

Dokumenty

Dodatky k zmluve

  • Žiadne dodatky k zmluve

Súvisiace faktúry

  • Žiadne súvisiace faktúry