Zmluva DOH_017/2022

Identifikácia

Číslo zmluvy
DOH_017/2022
Externé číslo zmluvy
02527/2021-PKZP-K40273/21.00
Názov zmluvy
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva
Predmet zmluvy
a usporadúvajú podielové spoluvlastníctvo k pozemku nehnuteľnosti E KN parcela č. 714, druh pozemku orná pôda o výmere 107 m2 v prospech nezisteného vlastníka zapísaného pod por.č. B 7 Matuš Jozef r. Matuš, v podiele 245/3920 k celku v správe Slovenského
Zmluvná cena
66,90 € s DPH

Zmluvný partner

Názov
Slovenský pozemkový fond
Adresa
Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto, SR
Typ osoby
právnická osoba
IČO
17335345

Dátumy

Dátum zverejnenia
20.05.2022
Dátum uzatvorenia
25.04.2022
Platnosť od
25.04.2022
Platnosť do
Ukončenie k dátumu

Dokumenty

Dodatky k zmluve

  • Žiadne dodatky k zmluve