Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

+421 907 922 064

Liturgické oznamy Zo dňa 16.06.2019

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
11. týždňa v Cezročnom období
18:00
Milan a Terézia Mikolajová
Utorok
11. týždňa v Cezročnom období
18:00
+Mária a Štefan Antolík, Mária, Štefan a Dávid
17:00
+Koloman, Katarína a Ján
Streda
11. týždňa v Cezročnom období
08:00
+Milan, Štefan, Mária a Martin (v škole)
Štvrtok
PRIKÁZANÝ SVIATOK - Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
18:00
Za Boží ľud
18:30
+Roman Gabčo
17:00
Poďakovanie za 40 rokov Kláry
Piatok
Svätého Alojza Gonzágu, rehoľníka
17:00
+Štefan, Mária, Štefan a Anna Kubičárová
18:00
+Jozef Valenčík, Milan a rodičia
Sobota
11. týždňa v Cezročnom období
07:00
+Anna a Ján Toporcer
15:00
Za ženícha a nevestu
Nedeľa
12. nedeľa v Cezročnom období
08:00
Za zosnulých z rodiny Mistríkovej
10:30
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Hanzelyovú
08:00
Za Boží ľud
10:30
Za Tomáša (18 rokov)
09:15
+Anna Petrašeková (1. výročie)
 • Adorácie tento týždeň nebudú, keďže na sviatok Najsvätejšieho Božieho Tela sa bude konať eucharistická procesia a preto Vás prosíme, aby ste pripravili štyri oltáriky v dedine.
 • V tento deň možno získať aj plnomocné odpustky pri speve hymnu Tantum ergo: Ctíme túto sviatosť slávnu.
 • Zvonček z nedele 2.6.:

  • Letanovce: 176,85 €
  • Spišské Tomášovce: 130 €
  • Arnutovce: 31,07 €

  Pán Boh zaplať!

 • Zbierka na KATOLÍCKE MASMÉDIÁ:

  • Letanovce: 649,31 €
  • Spišské Tomášovce: 270 €
  • Arnutovce: 80 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Spišské Tomášovce: z pohrebu + Agnesy Javorskej obetovali na kostol 150 € a 10 € za zvonenie, bohuznámi obetovali na faru 2 x 20 €, novomanželia Bendíkovi obetovali na kostol 100 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na budúcu nedeľu bude ZBIERKA NA DOBROČINNÉ DIELA SV. OTCA.

 • Na upratovanie prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno po sv. omši o 7:30 hod.): Gad, Kramár, Hamráčková, Olejník, Bartoš, Lesňák, Sagula, Kažmír
  • Spišské Tomášovce: Helena Vikiszályová, Marta Orlovská, Anna Knuteľová, Jozefína Szentkeresztyová, František Pecha zo Smrekovej 370
  • Arnutovce:
 • Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať:
  • Spišské Tomášovce:
   • Viktor Kacvinský, syn Viktora a Anny rodenej Štrauchovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Spišských Tomášovciach a Ivana Šafránová, dcéra Anela a Gabriely rodenej Neuvirthovej, narodená v Krompachoch, bývajúca v Spišských Tomášovciach. (2x)
  • Arnutovce:
   • Miloš Janna, syn Ľuboslava a Jarmily r. Kolcúnovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Spišskej Novej Vsi a Lenka Mikolajová, dcéra Milana a Daniely r. Sedláčkovej, narodená v Levoči, bývajúca v Arnutovciach. (3x)