Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

+421 907 922 064

Liturgické oznamy Zo dňa 25.08.2019

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
21. týždňa v cezročnom období
18:00
+Marián a Kamil Škabla
Utorok
Sv. Moniky, sp.
18:00
Za uzdravenie Stanislava
18:00
Za zdravie pre Silviu
Streda
Sv. Augustína, biskupa a uč. Cirkvi, sp.
07:00
+Marta Máziková
18:00
+Marián Polák
Štvrtok
Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, sp.
18:00
+Jozef Lesňák a rodičia
17:00
Poďakovanie za 20 rokov spoločného života
Piatok
21. týždňa v cezročnom období
17:00
Poďakovanie za 75 rokov Magdalény
18:00
Za zdravie pre Gizelu, Renátu, Ľuboša a Miroslava
Sobota
Panny Márie v sobotu, sp.
07:00
+Katarína a Ladislav Segeda
Nedeľa
DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA
08:00
+Jozef Tkáč a rodičia Justína a Jozef
10:30
Za + z rod. Snopkovej a za súrodencov
08:00
Za Máriu (životné jubileum)
10:30
Za Boží ľud
09:15
+Mária Oravcová
 • Slávnostný ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKU 2019/2020 bude v pondelok 2. 9. Začíname o 8:30 sv. omšou v kostole.
 • Srdečne pozývame na PÚŤ NA HORU BUTKOV DO SKALNÉHO SANKTUÁRIA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA. Púť sa uskutoční v sobotu 7. 9. Účastnícky poplatok je 12 €. Záujemcovia nech sa zapíšu v sakristii kostola najneskôr do 1. 9.
 • Pozývame na CELONÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT, ktorý sa uskutoční v nedeľu 22. 9. Účastnícky poplatok je 15 €. Záujemcovia nech sa zapíšu najneskôr do 8. 9.
 • Zvonček z nedele 4. 8.:

  • Letanovce: 172,87 €
  • Spišské Tomášovce: 140 €
  • Arnutovce: 31,88 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: bohuznámi obetovali na kostol 100 € + bohuznámi 50 € + bohuznámi 50 €, bohuznámi obetovali na hostie 20 € a 10 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na budúcu nedeľu bude ZBIERKA NA ENERGIE.

 • Na upratovanie prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30 hod.): Podolinský, Bendík, Franko, Mačak, Lesňak, Novotný, Nemčík, Furman
  • Spišské Tomášovce: Emília Frankovičová, František Petrík, Michal Dlugoš, Ivan Valenčík, Helena Gabčová zo Smrekovej 380
  • Arnutovce:

VYSLOVUJEME SRDEČNÉ PÁN BOH ZAPLAŤ VŠETKÝM, KTORÍ PRISPELI K DÔSTOJNÉMU SLÁVENIU DŇA SLOVENSKÝCH HÔR NA KLÁŠTORISKU: pánu starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva i pánu Doc. Michalovi Slivkovi za spoluprácu, kostolníčkam, kantorom a spevokolu, miništrantom, lektorom, technikom, nášmu ružencovému spoločenstvu, hasičom. Ďakujeme aj mladým, ktorí boli na nocovačke a brigáde na Kláštorisku. A napokon úprimné Pán Boh zaplať dnešnému hosťovi a kazateľovi Vdp. Antonovi Červeňovi, SDB a všetkým tým, ktorí došli na Kláštorisko z príležitosti Dňa slovenských hôr.

 • Ohlášky
  • Sviatosť manželstva chcú prijať:
  • Letanovce:
   • Matej Kuna, syn Jána a Zuzany r. Klučárovej, narodený v Sp. Novej Vsi, bývajúci vo Vydrníku a Natália Dravecká, dcéra Stanislava a Jany r. Barabasovej, narodená v Sp. Novej Vsi, bývajúca v Letanovciach. (1x)