Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

+421 907 922 064

Liturgické oznamy Zo dňa 01.09.2019

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
22. týždňa v cezročnom období
08:30
VENI SANCTE Za žiakov a učiteľov
09:00
VENI SANCTE Za žiakov a učiteľov
18:00
Za + z rod. Čatlošovej
Utorok
Sv. Gregora Veľkého, pápeža a uč. Cirkvi, sp.
18:00
+Anna a Ján Bajtoš
18:00
Za zdravie pre Ivetu a Lenku
Streda
22. týždňa v cezročnom období
07:00
Na úmysel kňaza
18:00
+Eduard
Štvrtok
22. týždňa v cezročnom období
18:00
+Katarína Ďuricová (1. výročie)
18:00
+Roman Gabčo
Piatok
PRVÝ PIATOK
17:00
Poďakovanie za 75 rokov Jána
18:00
+Mária, Koloman, Anton a Ema
17:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu
Sobota
PRVÁ SOBOTA Svätých košických mučeníkov, sp.
07:00
Za + z rod. Hatalovej a Valenčíkovej
Nedeľa
DVADSIATA TRETIA NEDEĽA
08:00
+Peter, Ján a Martin Podolinský
10:30
Za Boží ľud
08:00
Za + súrodencov z rod. Hojnošovej
10:30
+Milan Oravec
09:15
+František, Michal, Pavol, Helena a Mária
 • Dnes je SVETOVÝ DEŇ MODLITIEB ZA OCHRANU STVORENSTVA (vyhlásil pápež František v roku 2015).
 • Adorácie budú tento týždeň prvopiatkové.
 • Slávnostný ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020 bude v pondelok 2. 9. Začíname sv. omšami v kostole a to v Letanoviciach o 8:30 a v Sp. Tomášovciach o 9:00 hod.
 • Počas školského roka budú bývať SV. OMŠE ZA ÚČASTI DETÍ a to nasledovne: Letanovce a Sp. Tomášovce v piatky a Arnutovce v stredu.
 • SVIATOSŤ ZMIERENIA v prvopiatkovom týždni budeme vysluhovať nasledovne:

  • Letanovce: vo štvrtok od 17:00 do sv. omše (1 kňaz) a v piatok od 15:00 do sv. omše (2 kňazi)
  • Spišské Tomášovce: v utorok od 16:00 do sv. omše (2 kňazi), vo štvrtok od 17:00 do sv. omše (1 kňaz)
  • Arnutovce: v stredu od 17:00 do sv. omše (2 kňazi)

  Ku chorým pôjdeme ako zvyčajne v piatok dopoludnia.

 • Pozývame na CELONÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT, ktorý sa uskutoční v nedeľu 22. 9. Účastnícky poplatok je 15 €. Záujemcovia nech sa zapíšu najneskôr do 8. 9.

 • PÚŤ NA HORU BUTKOV DO SKALNÉHO SANKTUÁRIA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA sa uskutoční v sobotu 7. 9. Účastnícky poplatok je 12 €. Odchod autobusu bude nasledovný: Sp. Tomášovce - 5:30, Arnutovce - 5:45, Letanovce - 6:00.

 • Zvonček z Nanebovzatia P. Márie 15. 8.:

  • Letanovce: 98,98 €
  • Spišské Tomášovce: 50 €
  • Arnutovce: 16,70 €

  Pán Boh zaplať!

 • Zvonček z nedele 18. 8.:

  • Letanovce: 110,67 €
  • Spišské Tomášovce: 130 €
  • Arnutovce: 113,88 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: bohuznáma obetovala na kostol 100 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dnešnú nedeľu je ZBIERKA NA ENERGIE.

 • Na upratovanie prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v piatok po sv. omši): Olejník, Štebák, Gábor, Švirloch, Švirlochová, Olejník, Hamráčková, Škovira
  • Spišské Tomášovce: Miroslav Hudák, Zuzana Nebusová, František Dikant, Žofia Oravcová, Zdeno Pecha zo Smrekovej 381
  • Arnutovce:
 • Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať:
  • Letanovce:
   • Matej Kuna, syn Jána a Zuzany r. Klučárovej, narodený v Sp. Novej Vsi, bývajúci vo Vydrníku a Natália Dravecká, dcéra Stanislava a Jany r. Barabasovej, narodená v Sp. Novej Vsi, bývajúca v Letanovciach. (2x)