Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

+421 907 922 064

Liturgické oznamy Zo dňa 08.03.2020

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
Po 2. pôstnej nedeli
07:00

+Anna Lahetová
(z ruž. spoločenstva)

18:00

Za členov ruže A. Capákovej

Utorok
Po 2. pôstnej nedeli
Streda
Po 2. pôstnej nedeli
Štvrtok
Po 2. pôstnej nedeli
Piatok
Po 2. pôstnej nedeli
Sobota
Po 2. pôstnej nedeli
Nedeľa
3. PÔSTNA NEDEĽA
 • Adorácie budú tento týždeň ako zvyčajne: v Letanovciach a Sp. Tomášovciach vo štvrtok o 17:00 a v Arnutovciach v pondelok o 17:30 hod.
 • V pôste sa konajú POBOŽNOSTI KRÍŽOVEJ CESTY a to nasledovne: v piatok pol hodiny pred sv. omšami a v nedeľu popoludní o 14:00 hod. V Arnutovciach namiesto piatku v stredu pred sv. omšou. Poprosím, aby sa dnes modlili muži (otcovia), pričom dnešnú pobožnosť obetujeme za všetky ženy. V piatok poprosíme, aby čítali zastavenia krížovej cesty členovia ružencového bratstva a budúcu nedeľu ženy (matky).
 • Pozemkové spoločenstvo, Urbár v Letanovciach Vás pozýva na zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 14. marca 2020 /sobota/ o 10:00 hod. v kultúrnom dome v Letanovciach. Zároveň Vás pozývame aj na guláš z diviny, ktorý sa bude podávať po skončení zhromaždenia.
 • Ako každý rok, i tento rok je možnosť prispieť 2% na naše občianske združenie DOBRÝ PASTIER – LAČHO PASTIRIS. Tlačivá sú vzadu na stolíku. Ďakujeme za Váš príspevok.
 • Zvonček z nedele 23. 2.:

  • Letanovce: 159,18 €
  • Spišské Tomášovce: 75 €
  • Arnutovce: 33,76 €

  Pán Boh zaplať!

 • Zbierka na charitu:

  • Letanovce: 730,50 €
  • Spišské Tomášovce: 360 €
  • Arnutovce: 97,45 €

  Spolu: 1187,95 €
  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: bohuznáma obetovala na kostol 100 € a na Strelník 50 €
  • Spišské Tomášovce: bohuznámi obetovali na faru: 100 €, 50 € a 2x 5 €
  • Arnutovce: bohuznáma obetovala na Strelník 20 €

  Pán Boh zaplať!

 • Poslanci obecného zastupiteľstva schválili príspevok na opravu chodníkov pri kostole 2500 € a na činnosť na Strelníku 1500 €. Vyslovujeme taktiež úprimné PÁN BOH ZAPLAŤ!

 • Na upratovanie prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30 hod.): Olejník, Hamráčková, Škovira, Toporcer, Dezort, Melikant, Sviatana, Kažmír
  • Spišské Tomášovce: Marta Orlovská, Anna Knuteľová, Jozefína Senkerestyová, Ján Kolcún, Miroslav Gabčo z Dubovej 325
  • Arnutovce: