Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

+421 907 922 064

Liturgické oznamy Zo dňa 29.03.2020

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
Po 5. pôstnej nedeli
08:00

+Ján Dzurenda
(Arnutovce) Za rod. Šmelkovú

Utorok
Po 5. pôstnej nedeli
18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Žoldákovú
(Spišské Tomášovce) +Jozef Cvengroš

Streda
Po 5. pôstnej nedeli
18:00

+Mária a Ján Toporcer

Štvrtok
Po 5. pôstnej nedeli
18:00

Za rod. Kunovú
(Spišské Tomášovce) +Anna, Štefan, Ervín a Roman Gabčo

Piatok
PRVÝ PIATOK
17:30

(priamy prenos)
Krížová cesta

18:00

(priamy prenos)
Na úmysel
(Arnutovce) +Mária Hrubiznová (1. výročie)

Sobota
PRVÁ SOBOTA
08:00

+Justína a Ján Kažmír

Nedeľa
KVETNÁ NEDEĽA NEDEĽA UTRPENIA PÁNA
10:30

(priamy prenos)
Za Boží ľud
(Spišské Tomášovce) +Jozef Straka (nedožitých 60 rokov)

17:00

(priamy prenos)
Krížová cesta

 • FARSKÝ KOSTO BUDE OTVORENÝ pre súkromnú poklonu každý deň od 8:00 do 18:00 hod. Prosíme Vás, aby ste dodržiavali prísne hygienické predpisy: nosiť si do kostola svoju knižku, sadať na miesto nie blízko ostatných, kýchať a kašlať do vreckovky, po návrate domov si umyť ruky.
 • SVIATOSŤ ZMIERENIA PRED VEĽKOU NOCOU a v prvopiatkovom týždni: Spoločná sv. spoveď sa pre šírenie koronavírusu nemôže konať. Kto by potreboval vyslúžiť sviatosť zmierenia, nech dôjde za nami na faru, najlepšie je ohlásiť sa telefonicky, aby sme si dohodli presný čas spovede (mobil farár: 0911 140 887, mobil kaplán: 0918 077 766). Sme Vám k dispozícii. V prípade pekného počasie budeme spovedať vonku pri fare, ak bude škaredo, tak dnu na fare. Samozrejme, je potrebné zachovať všetky súčasné hygienické predpisy: mať rúško (prípadne aj rukavice), umývať si ruky, dodržiavať odstup. Ku chorým a starším, keďže sú najrizikovejšou skupinou ľudí, nemôžeme ísť. Ak by však niekto potreboval veľmi sv. spoveď alebo sviatosť chorých, samozrejme, že prídeme.
 • PRÍPRAVA NA PRVÉ SV. PRIJÍMANIE: Prosíme rodičov, aby deťom pomohli s prípravou na prvé sv. prijímanie. Na našej farskej stránke sú otázky aj príprava na sviatosť zmierenia, ktoré vám pri tom pomôžu. Na stránke sú tiež aj zavesené obrázky - pôstna aktivita pre deti. Tam si môžu pozrieť jednotlivé úlohy na štvrtý, piaty a šiesty pôstny týždeň.
 • Dnešnú nedeľu (5. pôstnu) sa zahaľujú kríže, ktoré budú zahalené až do obradov Veľkého piatku.
 • Naši otcovia biskupi nás povzbudzujú k prísnemu pôstnu každý piatok tak, ako sa postíme na Veľký piatok alebo Popolcovú stredu s úmyslom za zastavenie koronavírusu vo svete.
 • PONUKA: LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI

  Ponúkame rodinám "Liturgiu domácej cirkvi", na nasledujúcu nedeľu i v ďalšie nedele a povzbuďte ich, aby sa spoločne stretli nielen pri sledovaní sv. omše v TV, ale aj pri ich spoločnej rodinnej liturgii: https://zastolom.sk/wp-content/uploads/2020/03/Liturgia-rodiny-na-4.pôstnu-nedeľu-A.pdf
  Každý týždeň nájdete texty liturgie na webe: zastolom.sk. Túto liturgiu pripravil taliansky kňaz Renzo Bonetti (viac o ňom tu: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200319018)

 • Dobrodinci:

  • Spišské Tomášovce: bohuznáma obetovala na kostol 10 €

  Pán Boh zaplať!

 • CHARITA - Služba lásky: Ak by niekto zo starších ľudí potreboval s niečím pomôcť (nakúpiť lieky, potraviny a pod.) v spolupráci s našou mládežou a dobrovoľníkmi by sme mu vedeli pomôcť. Stačí zavolať na farský úrad alebo na mobil.