Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

Liturgické oznamy Zo dňa 18.10.2020

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
29. týždňa v cezročnom období
07:00

Poďakovanie za 60 rokov Márie

13:00

(pohrebné obrady)
+Viktor Horváth

18:00

Poďakovanie za 50 rokov manželstva Anny a Jozefa

Utorok
29. týždňa v cezročnom období
18:00

+Mária Neupauerová
(50 rokov od úmrtia)

17:00

Poďakovanie za 80 rokov života Margaréty Šulcovej

Streda
29. týždňa v cezročnom období
07:00

+Ján, Anna, František, Jozef, Michal a Emil

18:00

+Katarína (nedožitých 90 rokov)

Štvrtok
Sv. Jána Pavla II., ľ. sp.
18:00

+Ladislav a Jozef Brandobur

17:00

+Ladislav Bendík

Piatok
29. týždňa v cezročnom období
17:00

(priamy prenos)
+Ján Olejník

18:00

+Milan Oravec a Silvia

Sobota
Panny Márie v sobotu, ľ. sp.
07:00

Za Božiu pomoc v chorobe pre Máriu

08:00

Za Helenu Vikiszalyovú

Nedeľa
30. NEDEĽA v cezročnom období
10:30

(priamy prenos)
Za Boží ľud

08:00

+Emil Giľak

09:15

Poďakovanie za 50 rokov manželstva Milana a Kataríny

 • Farský kostol bude otvorený každý deň na súkromnú modlitbu od 13:00 do 17:00 hod. Pamätajme ale, že v kostole nesmie byť v tom istom čase viac ako šesť ľudí.
 • Prosíme Vás, aby ste dodržiavali všetky hygienické nariadenia: rúško + odstup + dezinfekcia rúk. Kostol budeme každý deň dezinfikovať.
 • Na sv. omšu môžu prísť najviac štyria členovia rodiny, ktorej úmysel je slúžený. V prípade obradov pohrebu, sobáša a krstu sa odporúča, aby sa konali bez sv. omše. Obradov sa môže zúčastniť toľko veriacich, aby na jedného v kostole pripadlo 15m2. Vonku môže byť ľudí koľkokoľvek, ale musia byť medzi nimi dvojmetrové odstupy.
 • Sv. zmierenia budeme vysluhovať individuálne po dohode. Treba sa ozvať telefonicky na naše mobily: farár - 0911 140 887, kaplán - 0918 077 766
 • Dnešnú nedeľu prebieha akcia Milión detí sa modlí ruženec. Keďže ju nemôžeme uskutočniť v kostole, pozývame Vás a povzbudzujeme, aby sme sa ruženec pomodlili s deťmi v rodinách o 19:00 hod.
 • V noci zo soboty na nedeľu sa mení čas. O 03:00 hod. letného času posúvame hodiny na 02:00 hod. stredoeurópskeho času.
 • V kostole pri vchodoch budú položené Sviečky za nenarodené deti, ktoré si môžete zakúpiť, keďže dňa 2. 11. sa zvykneme modlievať za nenarodené deti (cena sviečky - 1 €). Tiež bude možnosť zakúpiť si knihy: Blahoslavený Carlo Acutis (cena 5 €) a Moderný svätý (cena 3 €) a Manželský plánovací kalendár 2021 (cena 11 €).
 • Zvonček z nedele 11. 10.:

  • Letanovce: 129,28 €
  • Spišské Tomášovce: 110 €
  • Arnutovce: 33,97 €
  • Veľká vďaka aj tým, ktorí prispeli priamo na účet.

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: z pohrebu +Jozefa Mrozeka obetovala rodina na kostol 130 €, bohuznámy obetoval na kostol 20 €
  • Spišské Tomášovce: rodičia prvoprijímajúcich detí obetovali na kostol 70 €, bohuznáma obetovala na faru 50 €, rodina Bendíková z krstín obetovala 50 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dnešná nedeľa je Misijnou nedeľou, pri sv. omšiach sa má konať aj ZBIERKA NA MISIE. PÁN BOH ZAPLAŤ všetkým, ktorí ste počas týždňa prispeli, prípadne ešte môžete prispieť najneskôr do stredy na farský účet s poznámkou „na misie“.

 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce: Olejník, Černá, Sarňak, Šefčík, Fabry
  • Spišské Tomášovce:
  • Arnutovce: