Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

Liturgické oznamy Zo dňa 01.11.2020

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
Všetkých verných zosnulých, sp.
18:00

priamy prenos
+Ladislav a Jozef Brandobur

17:00

+Jozef Cehula
(1. výročie)

10:30

(pohrebné obrady)

18:00

+Elena Baldovská

Utorok
31. týždňa v cezročnom období
14:00

(pohrebné obrady)
+Ladislav Pecha

18:00

+Mons. Štefan Sečka

Streda
Sv. Karola Borromejského, biskupa, sp.
07:00

Za zosnulých z rodiny Snopkovej
(Arnutovce) +Emil, Helena, Anna a František

Štvrtok
31. týždňa v cezročnom období
18:00

Za Ivetu (50 rokov)
(Spišské Tomášovce) +František Vernarský (nedožitých 85 rokov)

Piatok
31. týždňa v cezročnom období
17:00

priamy prenos
Za zdravie pre Jozefa
(Arnutovce) +Jozef, Renáta a Jozef

Sobota
31. týždňa v cezročnom období
07:00

+Dáša a František Zalibera
(Spišské Tomášovce) Na úmysel kňaza

Nedeľa
32. NEDEĽA v cezročnom období
10:30

priamy prenos
Poďakovanie za 50 rokov spoloč. života manželov Neupauerových

08:00

Za Boží ľud

 • Farský kostol bude otvorený každý deň na súkromnú modlitbu od 13:00 do 17:00 hod. Pamätajme ale, že v kostole nesmie byť v tom istom čase viac ako šesť ľudí.
 • Prosíme Vás, aby ste dodržiavali všetky hygienické nariadenia: rúško + odstup + dezinfekcia rúk. Kostol budeme každý deň dezinfikovať.
 • Ponúkame Vám Liturgiu domácej cirkvi na slávnosť Všetkých svätých. Nájdete ju na našej farskej stránke.
 • POHREB DIECÉZNEHO BISKUPA: Milí veriaci, vzhľadom na aktuálnu situáciu s ochorením Covid-19 a na obmedzenia s tým spojené sa na rozlúčke s diecéznym otcom biskupom Štefanom zúčastní iba jeho najbližšia rodina, biskupi Slovenska a najbližší spolupracovníci z radov kňazov a laikov, ktorí budú konkrétne oslovení. Ostatní, ktorí sa chcú zúčastniť na poslednej rozlúčke, môžu ostať vonku pred katedrálou pri dodržaní stanovených protiepidemiologických opatrení, v tomto prípade nie je možná koncelebrácia. Bolo by vhodné, aby ste v deň pohrebu, hoci v inom čase, obetovali svätú omšu za zosnulého otca biskupa Štefana. Prenos pohrebných obradov bude zabezpečený TV LUX a Rádiom Lumen. Po skončení obmedzení, v predpokladanom čase po niekoľkých mesiacoch, máme v úmysle pozvať vás na zádušnú svätú omšu za nášho diecézneho biskupa Štefana, na ktorej by ste sa mohli zúčastniť v čo najväčšom počte. Na túto svätú omšu by sme pozvali aj všetkých jeho blízkych ľudí, ktorí sa na pohrebe nemohli zúčastniť. Po svätej omši by bol sprievod k jeho hrobu s krátkou pobožnosťou.
 • Sv. zmierenia budeme vysluhovať individuálne po dohode. Treba sa ozvať telefonicky na naše mobily: farár - 0911 140 887, kaplán - 0918 077 766. To platí aj o sviatostnej návšteve chorých.
 • V kostole pri vchodoch budú položené knihy: Blahoslavený Carlo Acutis (cena 5 €) a Moderný svätý (cena 3 €) a Manželský plánovací kalendár 2021 (cena 11 €).
 • Dobrodinci:

  • Letanovce: bohuznámi obetovali na kostol 50 €, bohuznámi obetovali 20 €, za zvonenie 10 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dnes nemáme odpustovú oferu, ale tento týždeň bude Zbierka na energie. Je možnosť prispieť do pokladničiek v kostole počas týždňa alebo priamo na účet farnosti. Pán Boh zaplať!

 • Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať:
  • Spišské Tomášovce:
   • Vladimír Pecha, syn Vladimíra a Brigity rodenej Pokutovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Spišských Tomášovciach a Aneta Horváthová, dcéra Petra a Marcely rodenej Tomiovej, narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Smižanoch. (1x)
  • Arnutovce:
   • Jozef Behár, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Arnutovciach a Viktória Behárová, narodená v Spišskej Novej Vsi, Bývajúca v Arnutovciach. (1x)