Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

Liturgické oznamy Zo dňa 15.11.2020

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
32. týždňa v cezročnom období
07:00

+Mária a Štefan Urban

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Miroslava

Utorok
Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, sp.
18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Kažmírovú, Mazurekovú a Toporcerovú

18:00

(starší)
Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu Novotnú

Streda
32. týždňa v cezročnom období
07:00

Za + z rodiny Hatalovej

18:00

+Emil Hrubizna

Štvrtok
32. týždňa v cezročnom období
18:00

Poďakovanie za 18 rokov Daniely

18:00

(stredná generácia)
Za rodinu

Piatok
32. týždňa v cezročnom období
17:00

priamy prenos
+Tibor Olejník

18:00

(mladší)
+Martin Frankovič

Sobota
Obetovanie Panny Márie, sp.
07:00

+František, Mária, Jakub a Anna

14:00

sobášny obrad

18:00

(stredná generácia)
+Ladislav Bendík

Nedeľa
34. NEDEĽA v cezročnom období KRISTA KRÁĽA
08:00

(starší ľudia)
Za Boží ľud

10:30

priamy prenos
Poďakovanie za 60 rokov Jozefa

08:00

(starší)
Za Boží ľud

10:30

Poďakovanie za 80 rokov Cecílie Vernarskej

09:15

Za zdravie a Božie požehnanie pre Dominiku, Lenku a Jakuba

 • Dnes je 4. svetový deň chudobných, preto myslime na chudobných vo svojich modlitbách a ak máme možnosť, pomôžme ľuďom, ktorí sú v núdzi.
 • Na budúcu nedeľu sa bude konať Modlitba zasvätenia pred Oltárnou Sviatosťou, ako to býva vždy na nedeľu Krista Kráľa. Kto sa jej zúčastní, môže za zvyčajných podmienok získať úplne odpustky.
 • V kostole môže byť toľko ľudí, že sa zaplní 50% kapacity kostola, čiže kostol môže byť tak napoly naplnený. Prosíme, aby ste si sadali v odstupoch a po rodinách a doržiavali všetky hygienické nariadenia. Kostol budeme každý deň dezinfikovať.
 • Sv. zmierenia budeme vysluhovať hodinu pred sv. omšami
 • Arnutovce: Prosíme seniorov, aby chodievali na sv. omše v týždnia a nedeľu nechali mladším.
 • Spišské Tomášovce: Prosíme, aby ste rešpektovali rozpis podľa generácii. Ďakujeme za pochopenie.
 • Diecézna škola viery: vo štvrtok 19.11. sa malo konať tretie v rámci 3. ročníka DŠV s témou: "Verím v Ježiša Krista". Prednášku a prezentáciu nájdete na našej farskej stránke. Nájdete tam aj liturgiu domácej Cirkvi na dnešnú nedeľu.
 • Dobrodinci:

  • Letanovce: na energie sa do krabičiek vyzbieralo 167 €, bohuznáma obetovala na kostol 100 €, bohuznáma obetovala 50 €, bohuznáma 40 €
  • Spišské Tomášovce: bohuznáma obetovala na faru 40 €, bohuznáma obetovala na kostol 50 €

  Pán Boh zaplať!

 • O dva týždne bude JESENNÁ ZBIERKA NA CHARITU. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

 • Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať:
  • Spišské Tomášovce:
   • Vladimír Pecha, syn Vladimíra a Brigity rodenej Pokutovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Spišských Tomášovciach a Aneta Horváthová, dcéra Petra a Marcely rodenej Tomiovej, narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Smižanoch. (3x)