Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

Liturgické oznamy Zo dňa 04.04.2021

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
VEĽKONOČNÝ PONDELOK
09:30

(priamy prenos)
Poďakovanie za 75 rokov života a za rodinu

Za rodinu Šmelkovú

Utorok
VEĽKONOČNÝ UTOROK
18:00

Poďakovanie za 80 rokov Márie

Streda
VEĽKONOČNÁ STREDA
07:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Lukréciu

+František, Helena, Michal, Pavol a Mária

Štvrtok
VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK
18:00

Poďakovanie za 50 rokov Márie a za jej rodinu

Za zdravie Veroniky (30 rokov), za rodičov a +Jozefa Bendíka

Piatok
VEĽKONOČNÝ PIATOK
17:00

(priamy prenos)
+Jakub, Mária a Jozef

+kňazi: Jozef Golvoň a Jozef Soldiga

Sobota
VEĽKONOČNÁ SOBOTA
07:00

+Štefan Kažmír
(15 rokov od úmrtia)

+Elena Bartošová a +Milan Bartoš

Nedeľa
2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
09:30

(priamy prenos)
+Ján, Peter, Ján, Marcel a Mária

Za Boží ľud

 • FARSKÝ KOSTOL BUDE OTVORENÝ pre súkromnú poklonu každý deň od 8:00 do 18:00 hod. Prosíme Vás, aby ste dodržiavali prísne hygienické predpisy: nosiť si do kostola svoju knižku, sadať na miesto nie blízko ostatných, kýchať a kašlať do vreckovky, po návrate domov si umyť ruky.
 • NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA: Na budúcu nedeľu sa pred sv. omšou pomodlíme Korunku Božieho milosrdenstva.
 • PRVÉ SV. PRIJÍMANIE: je naplánované na 30. máj a to v Sp. Tomášovciach aj Arnutovciach. Tento termín zatiaľ platí. Hneď, ako to bude možné, uskutoční sa stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí a začne sa príprava detí na prvé sv. prijímanie (pravidelné stretnutia raz týždenne) a to tak v Arnutovciach ako aj v Sp. Tomášovciach.
 • SVIATOSŤ ZMIERENIA budeme aj naďalej vysluhovať súkromne, treba si termín dohodnúť telefonicky.
 • ZBIERKA NA POMOC PRENASLEDOVANÝM KRESŤANOM - vyzbieralo sa 655 €. Pán Boh zaplať.
 • Dobrodinci:

  • Letanovce: z pohrebu + Jozefa Vronča obetovala rodina na kostol 100 € + 10 € za zvonenie, bohuznáma rodina obetovala na kostol 100 €, bohuznámi obetovali 100 €, bohuznámi obetovali na kostol 4 x 50 €, bohuznámi 20 €, bohuznámi na kostol 30 €
  • Spišské Tomášovce: z pohrebu +Márie Paľuchovej obetovala rodina na kostol 100 € + 20 € za zvonenie, kantorky obetovali na kostol 35 €, bohuznámi obetovali na kostol 50 €, bohuznámi na faru 50 €
  • Arnutovce: členovia ruže Veroniky Mederyovej obetovali na kostol 100 €

  Pán Boh zaplať!

Milí naši veriaci,
Napriek všetkým ťažkostiam, ktorým v tejto dobe musíme čeliť, prajeme vám hlbokú dôveru v Boha, pokoj a radosť z Kristovho zmŕtvychvstanie, aby Vás zmŕtvychvstalý Kristus naplnil láskou a aby sme si túto lásku vzájomne prejavovali o to viac práve v tomto čase pandémie. Požehnané veľkonočné sviatky.

farár Marián a kaplán Štefan