Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

Liturgické oznamy Zo dňa 17.10.2021

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU, sv.
07:00

+Emil Zekucia

18:00

+František, Michal, Helena, Pavol a Mária

Utorok
29. týždňa v cezročnom období
18:00

+Ján Martinko, Marián a Kamil Škabla

18:00

+František, Apolónia, Jozef, Ondrej a Margita

Streda
29. týždňa v cezročnom období
07:00

+Matej Kristína, Anna a Peter

18:00

+František, Michal a Jozef

Štvrtok
29. týždňa v cezročnom období
18:00

+František Lačný

18:00

Za + rodičov, Jozefa, Justínu a Michala

Piatok
29. týždňa v cezročnom období - Votívna sv. omša za život
17:00

(priamy prenos)
+Margita a Michal Zalibera, Michal a Daniela

18:30

(birmovanci)
+František Kubičár

17:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu

18:30

(birmovanci)
Na úmysel kňaza

Sobota
Panny Márie v sobotu, ľ. sp.
07:00

+Ján Olejník

18:00

(birmovanci)
Za zdravie a Božie požehnanie pre Ľudmilu

Nedeľa
TRIDSIATA NEDEĽA
08:00

Za Boží ľud

10:30

(priamy prenos)
Poďakovanie za 50 rokov manželstva Milana a Agnesy

08:00

+Milan Oravec a Silvia

10:30

Za r. Bitšanskú a Porazikovú

09:15

Poďakovanie za 20 rokov Vanesy

 • ADORÁCIE - vo štvrtok po sv. omši bude vyložená Sviatosť Oltárna vo farskom kostole do 21:00 a v Sp. Tomášovciach do 20:00 hod., v Arnutovciach v stredu do 19:15.
 • ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH V LETANOVCIACH sa bude sláviť 1. 11. o 10:30 hod. Pozvaným hosťom je páter Artúr, SAC zo Svätyne Božieho milosrdenstva. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať v priebehu budúceho týždňa, ale samozrejme spovedáme aj tento týždeň pred svätými omšami. Prosíme vás, využite už teraz možnosť sv. spovede.
 • DIECÉZNA ŠKOLA VIERY - Pripomíname vám, že tento týždeň vo štvrtok 21. októbra 2021 sa bude konať druhé stretnutie v rámci 4. ročníka DŠV. Materiály a prezentácia budú zverejnené na diecéznej webovej stránke (odkaz bude hneď v úvode, ale aj v sekcii "Diecézna škola viery"). Začína sa o 16:30 v malom kostole v Sp. Novej Vsi.
 • MISIJNÁ NEDEĽA - Na budúci týždeň slávime misijnú nedeľu. Bude sa pri nej konať aj celoslovenská zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť venovaná chudobným oblastiam v Keni postihnutým suchom. Pán Boh zaplať!
 • Zvonček z nedele 10. 10.:

  • Letanovce: 235,21 €
  • Spišské Tomášovce: 125 €
  • Arnutovce: 57,76 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: novomanželia Horanský obetovali na kostol 200 €
  • Spišské Tomášovce: bohuznámi obetovali na faru 10 €, rodina Pechová obetovala na faru 70 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30): Škovira, Toporcer, Dezort, Melikant, Svitana, Kažmír, Bajtoš, Poljak
  • Spišské Tomášovce: Ján Bendík, Matúš Vernarský, František Petrík, Ivan Valenčík, Stanislav Pecha z ul. Dubovej 323
  • Arnutovce: Katarína Adlerová, Miriam Mederiová
 • Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať:
  • Letanovce:
   • Stanislav Solár, syn +Stanislava a Moniky r. Lizákovej, narodený v Sp. Novej Vsi, bývajúci v Letanovciach a Veronika Cholvádová, dcéra +Jaroslava a Andrei r. Schallerovej, narodená v Poprade, bývajúca vo Svite (1x).