Liturgické oznamy Zo dňa 12.12.2021

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
Sv. Lucie, panny a muč., sp.
06:00

(rorátna)
+Tibor Olejník

06:00

(rorátna)
+Helena Sedláčková
(z ruže)

Utorok
Sv. Jána od Kríža, kňaza a uč. Cirkvi, sp.
18:00

+Ján, Terézia, Ján

06:00

(rorátna)
Poďakovanie za 14 rokov Juraja

Streda
Po 3. adventnej nedeli
06:00

(rorátna)
+Anna, František a František

18:00

Na úmysel kňaza

18:00

Za + z r. Výbohovej a Babíkovej

Štvrtok
Po 3. adventnej nedeli
18:00

Za členov spolku sv. Jozefa

18:00

+Mária Kačmariková

Piatok
Po 3. adventnej nedeli
06:00

(rorátna)
Na úmysel kňaza

17:00

(priamy prenos)
+Mária a Peter
(nedožitých 100 rokov)

18:00

Za r. Kiššovú

Sobota
Po 3. adventnej nedeli
06:30

(rorátna - priamy prenos)
Za + z r. Ferencovej

18:00

Na úmysel kňaza

18:00

+Ján Goldyniak
(25 rokov od úmrtia)

Nedeľa
4. ADVENTNÁ NEDEĽA
08:00

Za Boží ľud

10:30

(priamy prenos)
+Janka Bonková
(1. výročie)

08:00

+Milan Oravec a Silvia

10:30

+Milan a Margita
(20 rokov od úmrtia)

09:15

+Ján Biacovský
(30 rokov od úmrtia)

 • SVIATOSŤ ZMIERENIA pred Vianocami budeme vysluhovať podľa rozpisu (viď. nižšie), ktorý je na osobitnom papieri na nástenke spolu s hygienickými opatreniami. Nájdete ho aj na našej farskej internetovej stránke. Okrem uvedeného rozpisu sme k dispozícii kedykoľvek, keď to bude možné na individuálnu sv. spoveď.
 • Sv. prijímanie budeme rozdávať počas spovedania, pri sv. omšiach ako aj po sv. omšiach. Ponúkame vám POBOŽNOSŤ NA ADVENT PRE RODINY, ktorú pripravil farár a dekan v Kežmarku František Trstenský. Rodiny sa ju môžu pomodliť vždy, keď na adventnom venci každú nedeľu zažnú novú sviecu. Nájdete ju na našej farskej stránke.
 • Birmovancov prosíme, aby v rámci prípravy na birmovku naďalej sledovali online prenosy sv. omší v nedeľu o 10:30 a prvoprijímajúce deti prosíme, aby sledovali piatkové prenosy o 17:00 hod.

  • Dobrodinci:
   • Letanovce: členovia ruže č. 2 obetovali na nové okná na pastoračnom centre 200 €, bohuznámi obetovali na okná 50 € a na hostie 10 €
   • Spišské Tomášovce: bohuznámi obetovali na faru 50 €, bohuznámi na faru 2 x 20 €
   • Arnutovce: bohuznámi obetovali na faru 50 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30): Vronč, Lesňak, Bendik, Mistrik, Mušuta, Olejník, Šmelko
  • Spišské Tomášovce:
  • Arnutovce: Anna Javorská a Veronika Javorská

HYGIENICKÉ OPATRENIA

 • Na sv. omšiach môžu byť prítomní len očkovaní a prekonaní (o. + p.).
 • Na sv. omšiach môže byť prítomných 30 osôb alebo vo väčšom kostole 1 osoba na 25 m2. Preto v Arnutovciach a Sp. Tomášovciach môže byť na sv. omšiach 30 osôb a v Letanovciach 50 osôb.
 • V kostole vzadu budú lístky s číslami (Letanovce - 50, Sp. Tomášovce a Arnutovce - 30). Prosíme, aby ste lístky s číslami vždy po sv. omši vrátili naspäť do košíka.
 • Prosíme Vás, aby ste si vybrali v týždni jednu sv. omšu a jednu v nedeľu, aby sa tak mohli čím viacerí zúčastniť na sv. omšiach. V niektoré dni sme aj pridali sv. omše a veľmi zdôrazňujeme, aby nikto nebol v jeden deň na dvoch sv. omšiach! Pridané sv. omše sú kvôli tomu, aby mali čím viacerí možnosť byť na sv. omši.
 • Podľa vyhlášky do režimu OP spadajú aj deti do 12 rokov, preto sa aj ony môžu zúčastňovať sv. omší.
 • Pre nezaočkovaných a tých, čo neprekonali covid 19 sme k dispozícií pre individuálnu sv. spoveď s sv. prijímanie.

PREHĽADNÝ ROZPIS SPOVEDANIA

 • Letanovce:
  • v stredu (15. 12.): 6:30 - 9:00 (starší) a večer 18:30 - 20:00 (stredná generácia)
  • v piatok (17. 12.): 15:00 - 17:00 (deti a mládež)
 • Spišské Tomášovce:
  • v utorok (14. 12.): 16:00 - 18:00 (starší)
  • vo štvrtok (16. 12.): 16:00 - 18:00 (deti a mládež) a večer 18:30 - 20:30 (stredná generácia)
 • Arnutovce:
  • v stredu (15. 12.): 16:00 - 18:00

Pri spovedaní budeme priebežne aj rozdávať sv. prijímanie.
Ku chorým pôjdeme v pondelok (20. 12.) dopoludnia.