Liturgické oznamy Zo dňa 19.12.2021

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
Po 4. adventnej nedeli
07:00

+Ján, Mária, Klára a Jaroslav Kacvinský

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pred Miroslava Bendíka

Utorok
Po 4. adventnej nedeli
18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre r. Kubičárovú

18:00

+Vladimír st. a Vladimír ml.

Streda
Po 4. adventnej nedeli
18:00

Za r. Melikant, Kovacs, Spišský, Rondzík a za Vierku

18:00

+Mária, Anton, Štefánia a rodičia

Štvrtok
Po 4. adventnej nedeli
07:00

+Irena a Jozef

07:00

+František Vernarský

Piatok
Po 4. adventnej nedeli - ŠTEDRÝ DEŇ
24:00

(priamy prenos)
Na úmysel kňaza

24:00

Za + z rod. Kiššovej

22:00

+František Bendik

Sobota
NARODENIE PÁNA, sl., prikázaný sviatok
08:00

+Ján Kubičár (nedožitých 85 rokov) a manželka Anna

10:30

(priamy prenos)
+Peter Olejník a +rodičia František a Agnesa

08:00

Za Boží ľud

11:00

Za + z rod. Hojnošovej

09:30

Za rod. Šmelkovú

Nedeľa
SVÄTEJ RODINY, JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA
08:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Jolanu Bartošovú

10:30

(priamy prenos)
Poďakovanie za 50 rokov Radovana

08:00

+Stefan, Petronela a Eva

11:00

+Anna, Koloman, Ivan, Katarína a Ján

09:30

Za Boží ľud

 • SVIATOSŤ ZMIERENIA pred Vianocami pre tých, ktorí poprichádzali z robôt budeme vysluhovať v Sp. Tomášovciach v utorok po sv. oomši do 20:00 a v Letanovciach v pondelok od 18:00 do 19:00 a v stredu od 19:00 do 20:00, v Arntovciach v pondelok pol hodiny pred sv. omšou.
 • Sv. prijímanie budeme rozdávať počas spovedania, pri sv. omšiach ako aj po sv. omšiach.
 • Sviatostná návšteva chorých bude v pondelok dopoludnia.
 • Kostoly budú otvorené cez sviatky (od 25. 12. 2021 do 6. 1. 2022) každý deň popoludní od 14:00 do večera 20:00 hod, aby ste sa mohli prísť pomodliť a pokloniť k Betlehemu aj tí, čo nie sú v režime OP.
 • Betlehemské svetlo - zatiaľ nemáme informácie, čo sa týka Betlehemského svetla, keď budeme vedieť viac, oznámime vám.
 • Zvonček z nedele 12. 12.:

  • Letanovce: 51,54 €
  • Spišské Tomášovce: 70 €
  • Arnutovce: 28,92 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: z krstín rod. Kramárová obetovala na kostol 80 €, bohuznámi obetovali na kostol 100 €, bohuznámi na nové okná na pastoračnom centre 30 €, bohuznámi obetovali na okná 10 €, bohuznámi na faru 50 €
  • Spišské Tomášovce: z pohrebu +Boženy Pechovej obetovala rodina na kostol 50 € a za zvonenie 10 €, bohuznámi obetovali na faru 20 €, bohuznámi na faru 2 x 50 €
  • Arnutovce: z krstín rod. Jannová obetovala 100 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na Božie narodenie budeme mať VIANOČNÚ OFFERU - necháme košíčky pri vchodoch v sobotu a nedeľu a kto chce môže prispieť počas sviatkov. Pán Boh zaplať.

 • Na upratovanie prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce: podľa dohody
  • Spišské Tomášovce: Marcel Hric, Ľudmila Borkovská, Vladimír Hoojnoš, Milan Štefko, František Pecha z ul. Dubovej 329
  • Arnutovce: Eva Majcherová a Katarína Hrubiznová

HYGIENICKÉ OPATRENIA

 • Na sv. omšiach môžu byť prítomní len očkovaní a prekonaní (o. + p.).
 • Na sv. omšiach môže byť prítomných 30 osôb alebo vo väčšom kostole 1 osoba na 25 m2. Preto v Arnutovciach a Sp. Tomášovciach môže byť na sv. omšiach 30 osôb a v Letanovciach 50 osôb.
 • V kostole vzadu budú lístky s číslami (Letanovce - 50, Sp. Tomášovce a Arnutovce - 30). Prosíme, aby ste lístky s číslami vždy po sv. omši vrátili naspäť do košíka.
 • Prosíme Vás, aby ste si vybrali v týždni jednu sv. omšu a jednu v nedeľu, aby sa tak mohli čím viacerí zúčastniť na sv. omšiach. V niektoré dni sme aj pridali sv. omše a veľmi zdôrazňujeme, aby nikto nebol v jeden deň na dvoch sv. omšiach! Pridané sv. omše sú kvôli tomu, aby mali čím viacerí možnosť byť na sv. omši.
 • Podľa vyhlášky do režimu OP spadajú aj deti do 12 rokov, preto sa aj ony môžu zúčastňovať sv. omší.
 • Pre nezaočkovaných a tých, čo neprekonali covid-19 sme k dispozícií pre individuálnu sv. spoveď s sv. prijímanie.