Liturgické oznamy Zo dňa 02.01.2022

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
Najsvätejšieho mena Ježiš, ľ. sp.
07:00

Za + z rod. Snopkovej

18:00

+Anna a Ján Biacovský, Janka a Margita

Utorok
Utorok vo vianočnom období
18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Gitu Kubičárovú

18:00

+Mária Kačmariková

Streda
Streda vo vianočnom období
07:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu

Štvrtok
ZJAVENIE PÁNA, sl.
08:00

+Jozef Tkáč a +rodičia Jozef a Justína

10:30

(priamy prenos)
Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu Zaliberovú

08:00

+Marta Cvengrošová

10:30

Za Boží ľud

09:15

+Marián, Rastislav a František

Piatok
PRVÝ PIATOK
17:00

(priamy prenos)
Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu Jakubčovú

18:00

Na úmysel kňaza

17:00

+Ján Šveda

Sobota
Po zjavení Pána
07:00

+Mária a Ján Toporcer

18:00

+Helena Sedláčková

Nedeľa
KRST KRISTA PÁNA
08:00

+Štefan Olejník

10:30

(priamy prenos)
+Jozef, Mária, Jozef a Margita

08:00

Za + z rod. Pjontekovej

10:30

Za Boží ľud

09:15

Za rod. Hrubiznovú a Piskovú

 • Na sviatok Zjavenia Pána požehnáme trojkráľovú vodu a na diaľku aj vaše domovy. Ak by niekto chcel požehnať novostavbu, nech nám to do štvrtku nahlási, vo štvrtok popoludní by sme išli požehnať tieto novostavby.
 • Sviatosť zmierenia v prvopiatkovom týždni budeme vysluhovať pred sv. omšami. Ku chorým pôjdeme vo februári.
 • Zvonček z nedele 16. 12.:

  • Letanovce: 171,90 €
  • Spišské Tomášovce: 105 €
  • Arnutovce: 59,77 €

  Pán Boh zaplať!

 • Zvonček z narodenie Pána 25. 12.:

  • Letanovce: 246,98 €
  • Spišské Tomášovce: 105 €
  • Arnutovce: 94,52 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: z pohrebu +Vierky Kocúrovej obetovala rodina 100 € + 20 e za zvonenie, z pohrebu +Jozefa Bartoša obetovala rodina 160 € + 20 € za zvonenie
  • Spišské Tomášovce: bohuznámi obetovali na hostie 20 €, bohuznámi na faru 10 € a na kostol 10 €
  • Arnutovce: bohuznámi obetovali na kostol 120 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na Zjavenia Pána bude vianočná offera pre našich kantorov. Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce: Slebodník, Hric, Hanzely, Štefko, Šterbak, Kubičár, Biskup, Kuna
  • Spišské Tomášovce: Ľubomír Bartoš, František Kočiš, Michal Britaňák, Terézia Kacvinská, Žofia Gabčová z Dubovej č. 330
  • Arnutovce: Eva Majcherová a Katarína Hrubiznová