Liturgické oznamy Zo dňa 09.01.2022

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
1. týždňa v cezročnom období
07:00

+Štefan, Helena a Štefan

18:00

+Elena, Katarína, Ondrej a Eugen

Utorok
1. týždňa v cezročnom období
18:00

+Július, Mária, Ľudmila a Veronika

18:00

+Silvia Oravcová
(2 roky od úmrtia)

Streda
1. týždňa v cezročnom období
07:00

+Michala a Anna

18:00

+Michal, Mária a Michal

Štvrtok
1. týždňa v cezročnom období
18:00

+Jolana Bendíková

18:00

+Emil Gabčo
(1. výročie)

Piatok
1. týždňa v cezročnom období
17:00

(priamy prenos)
+Štefan Zalibera
(1. výročie)

18:00

+Mária

Sobota
Panny Márie v sobotu, ľ. sp.
07:00

+Anna, Ján, František, Jozef, Michal a Emil

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre r. Tereštíkovú a Gardošíkovú

Nedeľa
2. NEDEĽA v cezročnom období
08:00

Za Boží ľud

10:30

(priamy prenos)
Za zdravie a Božie požehnanie pre Gabrielu s rodinou

08:00

Ma úmysel kňaza

10:30

Za zdravie a Božie požehnanie pre Róberta Cvengroša

09:15

Za + z rod. Novogurskej a Švedovej

 • ADORÁCIE budú opäť bývať ako zvyčajne: v Letanovciach a v Sp. Tomášovciach vo štvrtok po sv. omši do 20:00 a v Arnutovciach v stredu po sv. omši.
 • Opäť budú bývať SV. OMŠE ZA ÚČASTI DETI V PIATKY O 17:00 a SV. OMŠE PRE BIRMOVANCOV V NEDEĽU O 10:30. Obidve budú vysielané aj v priamom prenose.
 • Už niekoľko rokov zbierka DOBRÁ NOVINA pomáha ľuďom v rôznych častiach Afriky. Rok 2021 bol už 27. Ročníkom tejto zbierky. My koledníci Dobrej Noviny sa Vám chceme veľmi pekne poďakovať za váš príspevok a taktiež aj modlitby, ktoré ste pre tento účel obetovali. V Letanovciach sa vyzbieralo krásnych 1075 € a týmto príspevkom spoločne podporíme drobné podnikanie v Ugande. ZA VAŠE MILODARY VÁM Z CELÉHO SRDCA ĎAKUJEME. Ak by ste ešte chceli podporiť túto zbierku môžete to urobiť cez : • účet Dobrej noviny: SK77 1100 0000 0029 4045 7894 (do poznámky uveďte, prosím, svoj email alebo korešpondenčnú adresu). Viac info na stránke www.dobranovina.sk
 • Zvonček z narodenie Pána 2. 1.:

  • Letanovce: 132,59 €
  • Spišské Tomášovce: 170 €
  • Arnutovce: 58,72 €

  Pán Boh zaplať!

 • Zvonček zo Zjavenia Pána 6. 1.:

  • Letanovce: 226,13 €
  • Spišské Tomášovce: ? €
  • Arnutovce: 50,29 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: bohuznámi obetovali na kostol 100 €, bohuznámi obetovali na okná 300 €
  • Spišské Tomášovce: z pohrebu + Anny Bartošovej obetovala rodina 160 € + 10 € za zvonenie, bohuznámi obetovali na hostie na faru 100 €, bohuznámi na faru 70 € a na kostol 10 €
  • Arnutovce: bohuznámi obetovali na kostol 200 €, bohuznámi na kostol 50 €
  • Pri požehnaní domov obetovali dobrodinci 250 €

  Pán Boh zaplať!

 • Tento týždeň do nedele (vrátane) bude vianočná offera pre našich miništrantov. Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30): Šoltís, Bartiš, Pitoňáková, Toporcerová, Petrek, Nemčík, Kavuličová, Švec
  • Spišské Tomášovce:
  • Arnutovce: Františka Surovcová a Anna Čurillová