Liturgické oznamy Zo dňa 16.01.2022

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
Sv. Antona, opáta, sp.
09:30

+kňaz Jozef Javorský a biskup Štefan Sečka

18:00

Za rod. Fedorčákovú

Utorok
2. týždňa v cezročnom období
18:00

+Ľudmila a Jozef Nemčík

18:00

+Mária Kačmariková

Streda
2. týždňa v cezročnom období
07:00

+Ján, Johana, Martin a Mária

18:00

+Emil Hrubizna
(4 roky od úmrtia)

Štvrtok
2. týždňa v cezročnom období
18:00

Za zdravie pre Annu Kožárovú a Annu

18:00

Na úmysel kňaza

Piatok
Sv. Agnesy, panny a mučenice,sp.
17:00

(priamy prenos - prvoprijímajúce deti)
+Peter Majerčák
(nedožitých 70 rokov)

17:00

(prvoprijímajúce deti)
+Margita (14 rokov od úmrtia)

Sobota
Panny Márie v sobotu, ľ. sp.
07:00

+Ľuboslav a Tomáš Gabriš (nedožitých 40 rokov)

18:00

+Vincent

Nedeľa
3. NEDEĽA Nedeľa Božieho slova
08:00

+Ján, Peter, Ján a Marcel

10:30

(priamy prenos)
+Justína a Jozef

08:00

Za Boží ľud

10:30

+Monika Bednárová
(1. výročie)

09:15

+Jozef Capák
(1. výročie)

 • ADORÁCIE budú opäť bývať ako zvyčajne: v Letanovciach a v Sp. Tomášovciach vo štvrtok po sv. omši do 20:00 a v Arnutovciach v stredu po sv. omši.
 • Opäť budú bývať SV. OMŠE ZA ÚČASTI DETÍ V PIATKY O 17:00 v Letanovciach a Sp. Tomášovciach a SV. OMŠE PRE BIRMOVANCOV ostávajú v nedeľu online. V Arnutovciach sv. omša ZA ÚČASTI DETÍ BUDE V STREDU.
 • TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV - od 18. do 25. januára. Pamätajme na tento dôležitý úmysel vo svojich modlitbách a obetách.
 • Pri príležitosti blížiacej sa Nedele Božieho slova, ktorá sa bude sláviť 23. januára 2022, pripravil prof. František Trstenský, farár a dekan v Kežmarku pobožnosť "Intronizácie Svätého písma".
 • Vo štvrtok 20. januára sa budú na zvyčajných miestach a vo zvyčajných časoch konať stretnutia v rámci Diecéznej školy viery.
 • Zvonček z nedele 9. 1.:

  • Letanovce: 194,95 €
  • Spišské Tomášovce: 160 €
  • Arnutovce: 58,45 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: z deviatnika - ul. Slobody obetovali na kostol 150 €, z deviatnika Vyšný koniec obetovali na kostol 80 €, bohuznáma obetovala na kostol 50 €
  • Spišské Tomášovce: bohuznámi obetovali na faru 100 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dnešnú nedeľu sa koná vianočná offera pre našich miništrantov. Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30): Slamená, Urban, Olejníková, Podolinský, Kubičárová, Cibuľa, Bartoš, Toporcer
  • Spišské Tomášovce: Slávka Tóthová, Peter Bartoš, Jarmila Kuchárová, František Šuba, František Gabčo zo Smrekovej č. 332
  • Arnutovce: Miriam Mederyová a Katarína Adlerová

HYGIENICKÉ OPATRENIA

Na bohoslužbách môžu byť aj naďalej prítomní len v režime OP (očkovaní a prekonaní), ale už môže byť v kostole 50% kapacity kostola, t. z. v Sp. Tomášovciach a v Arnutovciach 100 osôb a v Letanovciach 200 osôb.