Liturgické oznamy Zo dňa 26.06.2022

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
13. týždňa v cezročnom období
13:00

(pohrebná)
+Pavol

18:00

+Helena a Ján Sedláčko

Utorok
Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, sp.
18:00

+Ladislav, Michal a Ladislav Brandobur

18:00

Za vnúčatá Michaelu, Mateja a Tomáša

Streda
SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV, sl.
08:30

Za Boží ľud

18:00

+Baltazár, Terézia, Jakub, Mária a syn Jozef

09:00

Na úmysel kňaza

18:00

+Mikuláš, Terézia a Katarína

17:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre r. Piskovú a Hrubiznovú

Štvrtok
13. týždňa v cezročnom období
18:00

+Jolana Bendíková
(z ruž. spoločenstva)

17:00

+Gustáv a Mária

Piatok
PRVÝ PIATOK
17:00

(priamy prenos)
+Pavol a Justína

18:00

Za Božie požehnanie pre Ivetu Bendíkovú a za jej rodinu

17:00

Na úmysel kňaza

Sobota
Návšteva preblahoslavenej Panny Márie, sv.
07:00

+Ján, Terézia a Ján

07:30

Na úmysel kňaza

Nedeľa
14. NEDEĽA v cezročnom období
08:00

+Margita Morihlatková
(z ruž. spoločenstva)

10:30

(priamy prenos)
Za Boží ľud

08:00

+Anna Bartošová

10:30

+Miroslav Gabčo

09:15

+Ján, Rozália, Antónia a Mária

 • Veriaci, ktorý na sviatok sv. Petra a Pavla používa nábožné predmety (napr. ruženec, škapuliar, krížik,...), požehnané pápežom alebo biskupom, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. K tomu je potrebné pripojiť vyznanie viery. Takisto veriaci, ktorý od poludnia 28. 6. do polnoci 29. 6. navštívi katedrálny chrám alebo baziliku minor a tam sa nábožne pomodlí Otče náš a Verím v Boha, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.
 • SVIATOSŤ ZMIERENIA v prvopiatkovom týždni budeme vysluhovať nasledovne:

  • Letanovce: v piatok od 15:00 do sv. omše (2 kňazi)
  • Spišské Tomášovce: v utorok od 16:30 do sv. omše (2 kňazi)
  • Arnutovce: v pondelok od 17:00 do sv. omše (2 kňazi)

  Ku chorým pôjdeme ako zvyčajne v piatok dopoludnia.

 • Letanovce: COOP Jednota organizuje na sviatok Petra a Pavla PÚŤ NA MARIÁNSKU HORU V LEVOČI. Kto ma záujem, nech sa zapíše do zoznamu, ktorý bude umiestnený vzadu na stolíku. Odchod autobusu je 29. 6. 2022. Takisto ružencové bratstvo v Sp. Tomášovciach organizuje túto púť. Odchod autobusu z Tomášoviec od lipy je 29. 6. o 7.30 hod. Prihlásiť sa môžete do zoznamu vzadu na stolíku.

 • Spišské Tomášovce: Najbližšia brigáda na fare bude v sobotu o 8:00 hod. Ďakujeme všetkým, ktorí boli pomôcť túto sobotu ako aj rým, ktorí navarili dobrý obed.

 • Zvonček z nedele 19. 6.:

  • Letanovce: 228,65 €
  • Spišské Tomášovce: 195 €
  • Arnutovce: 49,80 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: novomanželia Demkoví obetovali na kostol 100 €
  • Spišské Tomášovce: bohuznámi obetovali na faru 100 €, bohuznámi obetovali 50 € a bohuznámi 10 €, z pohrebu +Miroslava Bendíka obetovala rodina za zvonenie 20 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dnešnú nedeľu sa koná zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

 • Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30 hod.): Kubičar, Vronč, Lesňak, Lesňak, Šefčík, Garnek, Bendík, Mistrík
  • Spišské Tomášovce: Mária Hojnošová, Matej Bartoš, Ján Bendík, Katarína Česlová, Mária Pechová z Topoľovej 356
  • Arnutovce: Anna Hribuznová a Zuzana Toporcerová
 • Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať:
   • Richard Podolinský, syn Milana a Aleny r. Kolčákovej, narodený v Poprade, bývajúci v Letanovciach a Laura Grešová, dcéra Jozefa a Zuzany Stanislavy r. Gánovskej, narodená v Levoči, bývajúca v Sp. Štvrtku (1x)