Liturgické oznamy Zo dňa 10.07.2022

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
SV. BENDIKTA, OPÁTA, PATRÓNA EURÓPY
18:00

+Magdaléna, Miroslav, Anna a Václav

Utorok
15. týždňa v cezročnom období
18:00

+Tibor Olejník

17:00

+Magdaléna Hančáková

Streda
15. týždňa v cezročnom období
18:00

Za členov ruže Anny Capákovej

Štvrtok
15. týždňa v cezročnom období
18:00

+Milan Hanzely
(6 rokov od úmrtia)

17:00

+Jozef Skokan

Piatok
Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, sp.
17:00

+Štefan Šilon
(1. výročie)

18:00

Poďakovanie za 25 rokov manželstva Tatiany a Františka

Sobota
Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, ľ. sp.
14:00

Za ženícha a nevestu

18:00

Na úmysel kňaza

Nedeľa
16. NEDEĽA v cezročnom období
10:30

(priamy prenos)
Poďakovanie za 50 rokov Milana

08:00

Poďakovanie za 70 rokov Františky Kiššovej

09:15

+Karol, Anna, Ján a Žofia

 • Spišské Tomášovce: Najbližšia brigáda na fare bude v sobotu o 8:00 hod. Plánujeme pokračovať v izoláciách, obsype a priečkach.
 • Dňa 12. 7. v utorok bude v našej farnosti CELODENNÁ POKLONA NAJSVÄTEJŠEJ SVIATOSTI OLTÁRNEJ, ktorá bude vystavená k poklone vo farskom kostole od 8:00 do 18:00 hod.
 • Zvonček z nedele 3. 7.:

  • Letanovce: 222,13 €
  • Spišské Tomášovce: 150 €
  • Arnutovce: 53,41 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Arnutovce: rodina Deptová obetovala za zvonenie 20 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30 hod.): Mušuta, Olejník, Šmelko, Slebodník, Hric, Hanzely, Štefko, Šterbák
  • Spišské Tomášovce: Martin Gburik, Matúš Vernarský, František Petrík, Ivan Valenčík, Štefan Pecha z Topoľovej 357
  • Arnutovce: Drahoslava Dzurillová a Alena Macalová
 • Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať:
   • Richard Podolinský, syn Milana a Aleny r. Kolčákovej, narodený v Poprade, bývajúci v Letanovciach a Laura Grešová, dcéra Jozefa a Zuzany Stanislavy r. Gánovskej, narodená v Levoči, bývajúca v Sp. Štvrtku (3x)
   • Marek Mruz, syn Jozefa a Jarmily r. Bašistovej, narodený v Sp. Novej Vsi, bývajúci v Sp. Tomášovciach, Kostolná 39 a Anna Kučerová, dcéra Michala a Anny r. Grichovej, narodená v Kežmarku, bývajúca vo Vojňanoch č. 61. (2x a 3x)