Liturgické oznamy Zo dňa 17.07.2022

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
16. týždňa v cezročnom období
14:00

(pohrebná)
+Emília Horvátová

18:00

+Ľudmila a Marián

Utorok
16. týždňa v cezročnom období
18:00

+Anna, Katarína, Mária, Marta a Irena

17:00

+Justína Bartošová
(1 rok)

Streda
16. týždňa v cezročnom období
18:00

+Jozef, Renáta a Jozef

Štvrtok
16. týždňa v cezročnom období
18:00

+Ján, Mária, syn Ján Kuna, Jozef a Mária Rerko a Peter Barabas

17:00

+Jaroslav Kolcún
(3 roky od úmrtia)

Piatok
SV. MÁRIE MAGDALÉNY, sv.
17:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu Gaborovú
(90 rokov)

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu
(92 rokov)

Sobota
SV. BRIGITY REHOĽNÍČKY, PATRÓNKY EURÓPY, sv.
07:00

Za Júliu s rodinou
(40 rokov)

Nedeľa
17. NEDEĽA v cezročnom období
08:00

+Dušan a Helena
(10 a 5 rokov od úmrtia)

10:30

(priamy prenos)
Poďakovanie za dožitých 60 rokov Marty

08:00

Za Boží ľud

10:30

+Milan Oravec a Silvia

09:15

Za zdravie a Božie požehnanie pre r. Hrubizna, Gallik a Toporcer

 • Spišské Tomášovce: Najbližšia brigáda na fare bude v sobotu o 8:00 hod. Plánujeme pokračovať v izoláciách, obsype a priečkach.
 • Zvonček z nedele 10. 7.:

  • Letanovce: 233,16 €
  • Spišské Tomášovce: 215 €
  • Arnutovce: 43,66 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Na faru v Sp. Tomášovciach obetovali bohuznámi 65 € a 10 € a prvoprijímajúce deti obetovali 85 €, za zvonenie rodina +Petra Holečka obetovala 10 €, z pohrebu +Petra 30 €

  Pán Boh zaplať!

 • Minulého roku pápež František stanovil, že štvrtá júlová nedeľa, v blízkosti sviatku sv. Joachima a Anny, sa bude prežívať v Cirkvi ako "svetový deň starých rodičov a seniorov". Tohto roku to pripadá na 24. júla. Podmienky získania odpustkov sú nasledovné: sviatostná spoveď,eucharistické prijímanie a modlitby na úmysel sv. Otca. Odpustky môžu získať starý rodičia, seniori a všetci veriaci, ktorí sa dňa 24. júla 2022 zúčastnia na sv. omši, ktorá sa slávi z príležitosti tohto dňa, veriaci ktorí "osobne alebo virtuálne, prostredníctvom komunikačných prostriedkov, venujú určitý primeraný čas návšteve svojich starých bratov a sestier", chorí starí a všetci, ktorí z vážneho dôvodu nemôžu odísť z domu ak s odvrátením sa od akéhokoľvek hriechu a úmyslom splniť hneď ako budu môcť tri zvyčajné podmienky, duchovne sa pripoja k posvätným sláveniam Svätého dňa a obetujú svoje modlitby a bolesti alebo ťažkosti svojho života milosrdnému Bohu.

 • Púť do Krivej na Orave za sestrou Zdenkou 29. 7. - 30. 7. - ešte možnosť zapísať sa v kostoloch, či už na piatok alebo sobotu, alebo oba dni.

 • Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30 hod.): Nemčík, Kavuličová, Švec, Slamená, Urban, Olejníková, Podolinský, Kubičarová
  • Spišské Tomášovce: Anna Knuteľová, Ján Hojnoš, Michal Furín, Jana Stanislavová, Ľudovít Gabčo z Topoľovej 359
  • Arnutovce:
 • Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať:
   • Maroš Trojan, syn Jána a Renáty rod. Vaľkovej, narodený v Sp. Novej Vsi, bývajúci v Sp. Tomášovciach a Michaela Bžochová, dcéra Antona a Martiny rod. Korsákovej, narodená v Sp. Tomášovciach, bývajúca v Smižanoch (1x)