Liturgické oznamy Zo dňa 24.07.2022

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
SV. JAKUBA, APOŠTOLA, sv.
07:00

+Jakub, Mária, Jozef, Baltazár a Terézia

18:00

+Emil, Helena, František a Anna

Utorok
Sv. Joachima a Anny, sp.
18:00

+Martin, Vladimír Neupauer a Ján Dzurenda

18:00

+Justína Bartošová
(1. výročie)

Streda
Sv. Gorazda a spoločníkov, sp.
07:00

+Bibiana Dzurendová

18:00

+Miroslav Bendík

Štvrtok
17. týždňa v cezročnom období
18:00

+Pavol a Justína

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Boženu
(80 rokov)

Piatok
Sv. Marty, Márie a Lazára, sp.
17:00

+Ján, Terézia a Ján

18:00

Poďakovanie za 70 rokov života Márie

Sobota
Bl. Sestry Zdenky, panny a muč., ľ. sp.
07:00

+Jolana Bendíková

Nedeľa
18. NEDEĽA v cezročnom období
08:00

Poďakovanie za 40 rokov Pavla a 10 rokov manželstva

10:30

(priamy prenos)
Za Boží ľud

08:00

Poďakovanie za 80 rokov života

10:30

Poďakovanie za 50 rokov Miroslava

09:15

+Helena Sedláčková

 • Spišské Tomášovce: Najbližšia brigáda na fare bude v sobotu o 8:00 hod. Plánujeme pokračovať v izoláciách, obsype a priečkach. Veľké PÁN BOH ZAPLAŤ všetkým, ktorí boli pomôcť aj túto sobotu.
 • PÚŤ do Krivej k blahoslavenej sestre Zdenke sa bude konať v piatok. Autobus odchádza nasledovne: Sp. Tomášovce (od lipy) o 14:00, Arnutovce (zástavka) o 14:15, Letanovce (zástavka pri OCÚ) o 14:30.
 • Minulého roku pápež František stanovil, že štvrtá júlová nedeľa, v blízkosti sviatku sv. Joachima a Anny, sa bude prežívať v Cirkvi ako "Svetový deň starých rodičov a seniorov". Tohto roku to pripadá na 24. júla, teda dnes. Podmienky získania odpustkov sú nasledovné: sviatostná spoveď, eucharistický prijímanie a modlitby na úmysel sv. Otca. Odpustky môžu získať: starí rodičia, seniori a všetci veriaci, ktorí sa dňa 24. júla 2022 zúčastnia na sv. omši, ktorá sa slávi z príležitosti tohto dňa; veriaci, ktorí "osobne alebo virtuálne, prostredníctvom komunikačných prostriedkov, venujú určitý primeraný čas návšteve svojich starých bratov a sestier"; chorí starí a všetci, ktorí z vážneho dôvodu nemôžu odísť z domu ak s odvrátením sa od akéhokoľvek hriechu a úmyslom splniť hneď ako budú môcť tri zvyčajné podmienky, duchovne sa pripoja k posvätným sláveniam Svetového dňa a obetujú svoje modlitby a bolesti alebo ťažkosti svojho života milosrdnému Bohu".
 • Arnutovce. Prosíme všetky prvoprijímajúce deti a rodičov, aby prišli na stretnutie, ktoré sa uskutoční najbližšiu stredu 27. 7. po sv. omši.
 • Zvonček z nedele 17. 7.:

  • Letanovce: 233 €
  • Spišské Tomášovce: 200 €
  • Arnutovce: 51,75 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: bohuznáma obetovala na kostol 20 €
  • Spišské Tomášovce: bohuznámi obetovali na faru 20 € + 50 € + 10 €, z pohrebov obetovali rodiny na kostol 250 € + 20 € na faru + z každého po 10 € za zvonenie
  • Arnutovce: rodina Deptová obetovala za zvonenie 20 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30 hod.): Cebuľa, Bartoš, Toporcer, Bonk, Ovčiarik, Hricková, Murin, Gabriš
  • Spišské Tomášovce: Jana Kunová, Tomáš Stašik, Stanislav Škovira, Monika Hamráčková, Jozef Gábor z Brezovej 362
  • Arnutovce: Anna Pagáčová a Alžbeta Fiflíková
 • Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať:
   • Maroš Trojan, syn Jána a Renáty rod. Vaľkovej, narodený v Sp. Novej Vsi, bývajúci v Sp. Tomášovciach a Michaela Bžochová, dcéra Antona a Martiny rod. Korsákovej, narodená v Sp. Tomášovciach, bývajúca v Smižanoch (1x)