Liturgické oznamy Zo dňa 28.08.2022

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, sp.
07:00

Za členov Deviatnika - Ul. Slobody

18:00

+Helena Sedláčková

Utorok
22. týždňa v cezročnom období
18:00

+Ján, Anna a Ján Olejník

18:00

+Ján (nedožitých 75 rokov)

Streda
22. týždňa v cezročnom období
07:00

+Martin, Margita, Ladislav a Martin

18:00

Poďakovanie za 25 rokov manželstva Silvie a Miloša

Štvrtok
22. týždňa v cezročnom období - Za duchovné povolania
18:00

Za rod. Márie Brandoburovej

18:00

+Štefan Pecha

Piatok
PRVÝ PIATOK
17:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre r. Hanzelyovú

18:00

+Jozef Skokan

17:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu (82 rokov)

Sobota
Sv. Gregora Veľkého, pápeža a uč. Cirkvi, sp. - PRVÁ SOBOTA
07:00

+Jolana Bendíková
(z Deviatika Vyš. koniec)

07:30

Na úmysel kňaza

Nedeľa
23. NEDEĽA v cezročnom období
08:00

Poďakovanie za 50 rokov Petra a za celú rodinu Tekáčovú

10:30

(priamy prenos)
+Jozef, Ladislav a František

08:00

+Maximilián a syn Maximilián

10:30

Poďakovanie za 60 rokov Ladislava

09:15

Za Boží ľud

 • Spišské Tomášovce: Brigády na fare budú tento týždeň v pondelok a utorok od rána dopoludnia a v stredu popoludní od 14:00. ň
 • SVIATOSŤ ZMIERENIA v prvopiatkovom týždni budeme vysluhovať nasledovne:
  • Letanovce: vo štvrtok od 17:00 do sv. omše (2 kňaz), v piatok od 15:00 do sv. omše (2 kňazi)
  • Spišské Tomášovce: v utorok od 16:30 do sv. omše (2 kňazi), vo štvrtok od 17:00 do sv. omše (1 kňaz)
  • Arnutovce: v stredu od 17:00 do sv. omše. Ku chorým pôjdeme ako zvyčajne v piatok dopoludnia.
 • Diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš pozýva Boží ľud Spišskej diecézy na púť do maďarského mariánskeho pútnického miesta Szentkút, ktorá sa bude konať v sobotu 17. septembra 2022. Svätú omšu v slovenskom jazyku so začiatkom o 11.00 hod. bude celebrovať Mons. Ján Kuboš. Zapísať na púť sa môžete v sakristii kostola.
 • Zvonček z nedele 21. 8.:

  • Letanovce: 209,98 €
  • Spišské Tomášovce: 210 €
  • Arnutovce: 76,70 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: novomanželia Šarišskí obetovali na kostol 100 €, novomanželia Vidišoví obetovali na kostol 150 €, z krstu na kostol obetovali 50 € a 20 €, bohuznámi obetovali na kostol 50 €
  • Spišské Tomášovce: bohuznámi obetovali na kostol 50 €
  • Arnutovce: z ruž. bratstva obetovali na kostol 32,50 €

  Pán Boh zaplať!

 • Zbierka na DKÚ - dnešná nedeľa. Bratia a sestry, tento rok je pre nás výnimočným obdobím. Ďakujeme Pánovi za Vás, ďakujeme za deti a mládež, ďakujeme za jubilejných 25 rokov existencie Diecézneho katechetického úradu Spišskej diecézy. Vaša podpora, povzbudenie i každá pomoc je veľkým požehnaním pre našu službu. Chceme Vás veľmi pekne poprosiť o podporu v tohtoročnej zbierke. Podporíte tým dielo katechézy v našej diecéze.

 • Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30 hod.): Neupauer, Zahornadský, Šefčík, Melikant, Redelšteinerová, Marušinský, Bartoš, Dulovič
  • Spišské Tomášovce: Katarína Skokanová, Silvia Regendová, Iveta Bendíková, Slávka Tóthová, Ján Gabčo zo Smrekovej 368
  • Arnutovce: Katarína Mederiová a Helena Bukšarová
 • Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať:
   • Ján Nemčík, syn Dušana a Klaudie r. Blaškovej, narodený v Sp. Novej Vsi, bývajúci v Letanovciach, Ul. SNP 489/9 a Lenka Kovalíčková, dcéra Jána a Márie r. Kubašákovej, narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Sihelnom č. 518. (3x)
   • Filip Melega, syn Cyrila a Janky r. Zákutnej, narodený v Sp. Novej Vsi, bývajúci v Sp. Tomášovciach, J, Sklenára 112/60 a Dominika Koňaková, dcéra Jána a Alžbety r. Orlovskej, narodená v Sp. Novej Vsi, bývajúcav Harichovciach, Filinského 23. (3x)
   • Ing. Lukáš Mišenda, syn Petra a Andrei r. Simonisovej, narodený v Sp. Novej Vsi, bývajúci Harichovciach, Ul. Filinského 59/3 a Ing. Lucia Slebodníková, dcéra Pavla a Marty r. Šmelkovej, narodená v Sp. Novej Vsi, bývajúca v Letanovciach, Ul. Záhradná 28, narodená v Levoči. (2x a 3x)
   • Ing. Jozef Seman, syn Jozefa a Moniky r. Bonkovej, narodený v Krompachoch, bývajúci v Sp. Vlachoch, J. Fabiniho 991/16 a Ľubica Korbová, dcéra Ľuboslava a Jany r. Lacušovej, narodená v Sp. Novej Vsi, Bývajúca v Sp. Tomášovciach, Zvonárska 131/4. (1x)
   • Martin Slamený, syn Ladislava a Ireny r. Gondovej, narodený v Sp. Novej Vsi, bývajúci v Slovenskom Grobe, Tichá 98 a Mária Semanenková, dcéra Ladislava a Emílie r. Povecovej, narodená v Sp. Novej Vsi, bývajúca v Sp. Tomášovciach. (1x)
   • Martin Mačák, syn Milana a Kataríny r. Kormaníkovej, narodený v Levoči, bývajúci v Letanovciach a MuDr. Monika Melegová, dcéra Stanislava a Moniky r. Augustínovej, narodená v Sp. Novej Vsi, bývajúca v Chrasti nad Hornádom. (1x)