Liturgické oznamy Zo dňa 13.11.2022

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
33. týždňa v cezročnom období
07:00

+Katarína Neupauerová

18:00

+Miroslav Bendík

Utorok
33. týždňa v cezročnom období
18:00

Za zosnulých z r. Hatalovej

17:00

Poďakovanie za 75 rokov života Jána

Streda
33. týždňa v cezročnom období
08:00

(v škole)
+Mária Lesňáková
(z ruž. spoločenstva)

18:00

Za zdravie a živú vieru pre Damiána
(25 rokov života)

Štvrtok
Sv. Alžbety Uhorskej rehoľníčky, sp.
18:00

+Martin Lesňák
(1. výročie)

17:00

+Katarína Jozefíková
(2 roky od úmrtia)

Piatok
33. týždňa v cezročnom období
17:00

(za účasti detí)
+Mária a Martin Tkáč a starí rodičia

17:00

(za účasti detí)
Za r. Kuchárovú a Mondelovú

Sobota
Preblahoslavenej Panny Márie, ľ. sp.
07:00

Za zdravie a Božiu po+zehnanie pre Annu Gáborovú a za jej rodinu

Nedeľa
34. NEDEĽA - v cezročnom období KRISTA KRÁĽA
08:00

+Mária a Jozef Richtarčík a Anna Šterbáková

10:30

(priamy prenos)
Za Boží ľud

08:00

Za zosnulých z r. Dlugošovej

10:30

Za r. Bitšanskú a Porazíkovú

09:15

Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Adlerovú, Mederyovú a Bonkovú

 • Adorácie budú tento týždeň ako zvyčajne: v Letanovciach a Spišských Tomášovciach vo štvrtok po sv. omši do 20.00 a v Arnutovciach v stredu po sv. omši.
 • ODPUSTKY - Kto sa budúcu nedeľu zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 • Spišské Tomášovce: Brigáda na fare bude tento týždeň v štvrtok, piatok a sobotu. Plánujeme veľkú brigádu, lebo chceme robiť krov (mali by nám prísť pomôcť aj strechári z Oravy). Budeme veľmi vďační, ak sa nazbiera dosť chlapov. Veľké Pán Boh zaplať vyslovujeme všetkým tým, ktorí boli pomôcť v tomto týždni.
 • Biblické stretnutie bude v sobotu o 18:00 na fare v Letanovciach.
 • Zvonček z nedele 6.11.:

  • Letanovce: 282,84 €
  • Spišské Tomášovce: 235 €
  • Arnutovce: 54,02 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: z výročnej sv. omše +Petra Majerčáka obetovala rodina na kostol 50 €, bohuznámi obetovali na kostol 50 €
  • Spišské Tomášovce: bohuznámi obetovali na faru 200 €, bohuznámi obetovali na faru 10 €
  • Arnutovce: z pohrebu +Ladislava Majchera obetovali na kostol 135 € a 10 € za zvonenie

  Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30 hod.): Garnek, Podolinský, Žoldak, Tekáč, Neupauer, Majcher, Longa, Lapšanský
  • Spišské Tomášovce: Vladimír Hančák, Klaudia Kažmirová, Lucia Andrašiková, Janka Kručinská, Milan Pišta
  • Arnutovce: rodina Anny Čatlošovej