Liturgické oznamy Zo dňa 05.03.2023

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
Po 2. pôstnej nedeli
07:00

+Ján, Johana, Martina a Mária

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Luciu

Utorok
Po 2. pôstnej nedeli
18:00

+Štefan Olejník
(10 rokov od úmrtia)

17:00

+Albín Pecha

Streda
Po 2. pôstnej nedeli
07:00

+Július, Mária, Veronika a Ľudmila

18:00

+Roman Pecha

Štvrtok
Po 2. pôstnej nedeli
18:00

Poďakovanie za dožitých 50 rokov Rastislava

14:00

(pohrebná)
+Ján Kišš

Piatok
Po 2. pôstnej nedeli
17:30

+Anna Franková
(1. výročie)

17:30

Za zosnulých z r. Kiššovej

Sobota
Po 2. pôstnej nedeli
07:00

+Mária Toporcerová
(10 rokov od úmrtia)

Nedeľa
3. PÔSTNA NEDEĽA
08:00

+Emília Vytykačová
(1. výročie)

10:30

(priamy prenos)
+Mária Lesňáková
(1. výročie)

08:00

Za Boží ľud

10:30

+Adam Kostelník
(1. výročie)

09:15

Poďakovanie za 20 rokov Kristiána

 • Adorácie budú tento týždeň nasledovne: V Letanovciach vo štvrtok hodinu po sv. omši a v Arnutovciach v stredu po sv. omši.
 • Pobožnosti krížovej cesty budú nasledovne: v Letanovciach a v Sp. Tomášovciach v piatok o 17:00 a v nedeľu o 14:00, v Arnutovciach v stredu o 17:30 a v nedeľu o 15:00. Tento týždeň sa v piatok budú modliť seniori a v nedeľu ženy.
 • Dnešnú nedeľu po krížovej ceste pôjdeme požehnať obnovený kríž, ktorý sa nachádza v dedine oproti pošte.
 • Počas pôstu je farský kostol otvorený každý deň od 19:00 do 20:00 na osobnú adoráciu a modlitbu.
 • Biblické stretnutie bude v sobotu o 18:00 na fare v Letanovciach.
 • Zvonček z nedele 26. 2.:

  • Letanovce: 235,92 €
  • Spišské Tomášovce: ... €
  • Arnutovce: 109,60 €

  Pán Boh zaplať!

 • Zbierka na charitu:

  • Letanovce: 948,50 €
  • Spišské Tomášovce: 480 €
  • Arnutovce: 104,12 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: bohuznámi obetovali na hostie 20 €
  • Spišské Tomášovce: bohuznámi obetovali na faru 500 € a na kostol 100 €, bohuznámi obetovali na faru 150 € a na kostol 20 €, bohuznámi obetovali na faru 100 €
  • Arnutovce: z pohrebu +Márie Mederiovej obetovali na kostol 200 € + 20 € za zvonenie, bohuznáma obetovala na kostol 20 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30): Neupauer, Jochmanová, Kubičarová, Šuba, Dravecký, Snopko, Kostleník, Goč
  • Spišské Tomášovce: Michal Furin, Janka Kunová, Janka Stanislavová, Tomáš Staššik
  • Arnutovce: Silvia Hrubiznová a Alena Gazdurová