Všeobecné záväzné nariadenie 04/2022

Číslo
4/2022
Návrh
Názov
O čistote a o ochrane verejnej zelene
Účinné od
Účinné do
Vyvesené od
05.09.2022
Vyvesené do

Náhľad