Všeobecné záväzné nariadenie 01/2023

Číslo
1/2023
Návrh
Názov
O poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované služby
Účinné od
Účinné do
Vyvesené od
31.12.2022
Vyvesené do

Náhľad