Všeobecné záväzné nariadenie 01/2024

Číslo
1/2024
Návrh
Názov
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Letanovce a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie obce Letanovce č. 1/2007 zo dňa 04.10.2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu obce Letanovce
Účinné od
Účinné do
Vyvesené od
22.01.2024
Vyvesené do

Náhľad