Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

+421 907 922 064

Liturgické oznamy Zo dňa 23.06.2019

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA, sl.
18:00
+Agnesa, Ján a syn Ján Nemčík
17:00
+Jozef, Ján, Stano, Miro Gabčo, Martin Pecha
18:00
+Ján Medery
Utorok
12. týždňa v cezročnom období
18:00
Za zosnulých z rod. Podolinskej: Peter, Ján, Anna, Ján a Martin
18:00
Za zdravie pre Silviu
Streda
12. týždňa v cezročnom období
07:00
+Anna a Ján Toporcer
18:00
+Mária Oravcová
Štvrtok
12. týždňa v cezročnom období
18:00
+Milan, Michal, Janka a Božena
09:00
Poďakovanie za školský rok (v škole)
Piatok
NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO, sl.
08:30
Poďakovanie za uplynulý školský rok (v škole)
17:00
Za rodinu Mistríkovú
18:00
Za členov bratstva BSJ
17:00
+Margita Valaštiaková
Sobota
SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV, prikázaný sviatok
08:00
Za Boží ľud
08:00
+Ján Povec
15:00
Za ženícha a nevestu
09:15
+Antónia a Mária
Nedeľa
TRINÁSTA NEDEĽA
08:00
+Margita a Ján Horvát
10:30
Za Boží ľud
08:00
Na úmysel kňaza
10:30
Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu Pechovú (92 rokov) a za Máriu Gabčovú
09:15
+Ján, Henrich, Apolónia a Stanislav
 • Adorácie budú tento týždeň ako zvyčajne.
 • ÚPLNÉ ODPUSTKY: Môže ich získať ten, kto sa na sviatok Najsvätejšieho srdca Ježišovho zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu. Tiež môže získať úplné odpustky v sobotu ten, kto v tento deň zbožne použije nábožné predmety, ako sú škapuliar, ruženec, krížik,..., ktoré boli požehnané pápežom alebo biskupom. K tomu je potrebné pripojiť vyznanie viery. Taktiež veriaci, ktorý navštívi katedrálny chrám alebo baziliku minor a tam sa zbožne pomodlí Otče náš a Verím v Boha v čase od poludnia 28. 6. do polnoci 29. 6.
 • Zvonček z nedele 9. 6.:

  • Letanovce: 190,13 €
  • Spišské Tomášovce: 140 €
  • Arnutovce: 32,47 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: z pohrebu + Jána Martinka obetovali na kostol 200 € + 10 € za zvonenie, bohuznáma rodina obetovala na kostol 100 €
  • Spišské Tomášovce: z pohrebu +Agnesy Javorskej obetovali na kostol 150 € + 10 € za zvonenie, bohuznámy obetoval na faru 20 € a na Strelník 10 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dnešnú nedeľu je ZBIERKA na dobročinné diela Sv. Otca.

 • Vslovujeme úprimné PÁN BOH ZAPLAŤ všetkým tým, ktorí sa podieľali na príprave slávnosti Božieho tela: výzdoba oltárikov, sprievod detí, kvety, kostolníčky a kostolník, speváci, organisti, miništranti,...

 • Na upratovanie prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v piatok o 18:30 hod.): Hricko, Servatka, Vronč, Urban, Neupauer, Zahornadský, Lesňak, Melikant
  • Spišské Tomášovce: Ján Kolcún, Štefan Valluš, Anna Akšteinerová, Peter Kačmárik, Ladislav Pecha zo Smrekovej 371
  • Arnutovce:
 • Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať:
  • Spišské Tomášovce:
   • Viktor Kacvinský, syn Viktora a Anny rodenej Štrauchovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Spišských Tomášovciach a Ivana Šafránová, dcéra Anela a Gabriely rodenej Neuvirthovej, narodená v Krompachoch, bývajúca v Spišských Tomášovciach. (3x)
  • Arnutovce:
   • Vladimír Tarbaj, syn Miroslava a Magdalény r. Jevošovej, narodený v Sp. Novej Vsi, bývajúci v Sp. Novej Vsi a Lucia Mikolajová, dcéra Milana a Daniely r. Sedláčkovej, narodená v Levoči, bývajúca v Arnutovciach. (1x)
   • Peter Vojs, syn Petra a Magdalény r. Bukovinskej, narodený v Sp. Novej Vsi, bývajúci v Arnutovciach a Michaela Čatlošová, dcéra Štefana a Jarmily r. Bartošovej, narodená v Sp. Novej Vsi, bývajúca v Arnutovciach. (1x)