Kláštorisko 744 m n. m.

Kláštorisko leží v srdci krasového územia na severovýchodnom okraji Glackej planiny. Vhodné oddychové miesto pre turistov zdolávajúcich tiesňavy severnej časti Slovenského raja. Strategická poloha a prirodzená ochrana tejto poľany Čertovej sihote, a to Prielom Hornádu na severe, dolina Tomášovská Belá na juhovýchode a tiesňava Kyseľ na juhu priťahovala ľudí už od praveku.

Lúka na Kláštorisku s kartuziánskym kláštorom v pozadí
Lúka na Kláštorisku s kartuziánskym kláštorom v pozadí

Archeologické nálezy potvrdzujú stavbu hradiska ľudu lužickej kultúry (mladšia doba kamenná, 12. až 11 stor. p.n.l.). Počas tatárskeho vpádu na Spiš (1241 - 1242) sa územie dnešného Kláštoriska stalo úkrytom a záchranou pre spišských Sasov z okolitých obcí. Odtiaľ pochádza aj názov Lapis refugii - Skala útočišťa (pôvodne Letanovská skala). V roku 1299 sa na pamiatku záchrany obyvateľstva zakladá na poľane kartuziánsky kláštor (dôvod súčasného pomenovania). Po viacerých dobrodružných prepadoch a vyplienení kláštora (1433 husitské vojská, 1454 bratrícke vojská, 1543 a lúpežný rytier Matej Bašo) život asketickej rehole mníchov tu definitívne utícha v roku 1543.

Reštaurácia na kláštorisku
Reštaurácia na kláštorisku

V súčasnosti sa ruiny rekonštruujú a prehliadka tejto pamiatky je vhodným spestrením oddychu. Novšia história, spojená so začiatkami turistiky v Slovenskom raji začína prvou vychádzkou turistických nadšencov z pobočky Uhorského karpatského spolku v Spišskej Novej Vsi dňa 17. 6. 1893 práve na Kláštorisko. Prvá turistická útulňa postavená v r. 1922. V súčasnosti je tu možnosť stravovania a ubytovania. Objekt záchrannej stanice horskej služby. Prístup len peši. Touto významnou križovatkou turistických trás prechádza (alebo je možné sa na ne napojiť) viacero trás navrhovaných zo stredísk na okraji národného parku.

Nachádza sa tu i symbolický cintorín - exteriérová galéria drevených umeleckých diel mladých autorov zo Spiša pripomínajúca vyhasnuté životy tých, ktorých púť sa skončila práve v Slovenskom raji, a tiež osobností, ktoré sa pričinili o rozvoj a fungovanie národneho parku.

História strediska

 • 1920 - novoveská odbočka Karpathenvereinu vystavala na Kláštorisku drevenú útulňu
 • 1926 - 16. máj, položili základný kameň turistickej chaty na Kláštorisku, dokončená bola v roku 1929, obec Letanovce poskytla pozemok v cene 11 000 Kčs
 • 1944 - 14. október, Nemci zapálili chatu na Kláštorisku
 • 1953 - na rumoviskách zničenej chaty sa vybudovali dve nové chaty
 • 1957 - základnou stanicou HS sa stala jedna z izieb chaty na Kláštorisku
 • 1957 - stanový tábor na Kláštorisku
 • 1959 - zavedenie telefónu na Kláštorisku
 • 1959 - leto, stanová základňa na Kláštorisku
 • 1961 - lôžková kapacita Kláštoriska sa rozšíri o 80 lôžok, postaví sa 10 nových zrubov
 • 1962 - 20. - 21. január, TJ Tatran SNV usporiadal „Zimný oddielový zraz turistov“ na chate hrdinov SNP na Kláštorisku
 • 1965 - začala sa výstavba záchrannej stanice HS na Kláštorisku
 • 1965 - október, blízko Kláštoriska robí výskum jaskyne Viktor Pleva
 • 1966 - 30. jún, o pol tretej bol zavedený v Reštaurácii na Kláštorisku elektrický prúd z rozvodnej siete Východoslovenských energetických závodov, vedúci projektu boli Kapusniak a Filc
 • 1967 - finančný náklad na výstavbu domu HS na Kláštorisku je 425 000 Kčs, dodávateľom stavebných prác bude OSP v SNV
 • 1968 - december, chata HS na Kláštorisku je v prevádzke, finančný náklad bol 500 000 Kčs, projektoval Harniš
 • 1969 - jún, na Kláštorisku jaskyniari zmerali Ružovú a Kláštornú jaskyňu, previedli mikroklimatické pozorovanie v Medvedej jaskyne
 • 1971 - 17. - 19. september, okresný turistický zraz na Kláštorisku
 • 1973 - január, na Kláštorisku sa lyžuje, bol tu spojazdnený vlek, dĺžka 260 metrov, kapacita 125 osôb, prevádzkujú ho Reštarurácie

Zdroj: Spišské Hlasy