Sčítanie obyvateľstva

Rok Počet obyvateľov Počet domov
Muži Ženy Spolu
2021 1158 1107 2265 474
2011 1080 1071 2151 -
2001 974 959 1 933 319
1 991 840 828 1 668 341
1 980 - - 1602 324
1 970 - - 1426 274
1 961 - - 1233 222
1 950 - - 1020 192
1 930 - - 855 171
1 921 - - 731 149
1 910 - - 727 150
1 900 - - 697 154
1 890 - - 684 141
1 880 - - 680 112
1 869 - - 737 -