Všeobecné informácie

Letanovce ležia v západnej časti Hornádskej kotliny prevažne na brehoch potoka Brusník a na severných svahoch Slovenského raja. Nadmorská výška v strede obce je 511 m n. m., v chotári 500 - 1058 m n. m. Severnú časť chotára s jednotvárnym povrchom zaberá Hornádska kotlina z pieskovcovo-ílovcového súvrstvia treťohorného flyšu, južnú s pestrým a silne členitým povrchom Slovenského Rudohoria z druhohorných vápencov. Priemerná ročná teplota je 6 °C, ročný úhrn zrážok okolo 600 - 700 mm. Chotár odvodňuje rieka Hornád s potokmi Brusník a Sihoť. Odlesnená kotlinová pahorkatina má hnedé lesné pôdy, južná časť má smrekové lesy s prímesou buka a jedle. Na vápencových bralách rastie vzácne rastlinstvo chránenej krajinnej oblasti Slovenského Raja, na plošine Glac je Medvedia jaskyňa.

Kraj Košický
Okres Spišská Nová Ves
Nadmorská výška - stred obce 511 m n. m.
Nadmorská výška - chotár 500 - 1058 m n. m.
Súradnice 48°58′47″, 20°28′01″
Rozloha 21 380 082 m2
Počet obyvateľov 2 276 (31. 12. 2014)
Hustota obyvateľstva na km2 106,45
Priemerná ročná teplota 6 °C
Ročný úhrn zrážok 600 - 700 mm
Vodné toky Hornád, Brusník a Sihoť
Prvá písomná zmienka 1250
Starosta obce Slavomír Zahornadský
Zástupca starostu Mgr. Zuzana Lesňáková
Hlavný kontrolór obce Ing. Veronika Hoffmann