Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

+421 907 922 064

Poplatky

Poplatky obce Letanovce

vyhlásenie v miestnom rozhlase pre právnické osoby a živnostníkov (cudzí) 7,00 €
vyhlásenie v miestnom rozhlase pre právnické osoby a živnostníkov (z Letanoviec) 4,00 €
vyhlásenie v miestnom rozhlase pre občana 3,00 €
kopírovanie (za jednu stranu A4) 0,10 €
prenájom Domu nádeje 15,00 €
prenájom zasadačky pre občana 1) 2) 15,00 €
prenájom zasadačky pre právnické osoby a živnostníkov 1) 2) 10,00 €/hod.
prenájom sály pre občana 1) 2) 20,00 €
prenájom sály pre právnické osoby a živnostníkov (na podnikateľské účely) 1) 2) 15,00 €/hod.
prenájom sály pre spoločenské organizácie (miestne) 1) 2) 40,00 €

1) Podmienky:

  1. žiadateľ o prenájom musí mať voči obci splnené všetky finančné záväzky
  2. zloženie finančnej zábezpeky nájomcom v sume 100 € , ktorá bude po bez škodovom prenájme nájomcovi vrátená

2) Od poplatku v týchto bodoch budú oslobodené:

  1. miestne spoločenské organizácie
  2. miestne spoločenské organizácie vykonávajúce verejnoprospešnú činnosť v prospech obce Letanovce (s výnimkou podujatí spojených so zárobkovou činnosťou)

Matričný úrad - správne poplatky

vystavenie rodného, sobášneho, úmrtného listu 5,00 €
nahliadnutie do matrík (za každý zväzok) 1,50 €
zmocnenie k uzavretiu manželstva – delegácia (vyberá matrika, ktorá vydáva povolenie) 16,50 €
zmocnenie k uzavretiu manželstva – delegácia (vyberá matrika, ktorá vykonáva sobáš) 16,50 €
sobáš mimo určenej doby 16,50 €
sobáš s cudzincom 66,00 €

Obec Letanovce - správne poplatky

osvedčenie podpisu 1,50 €
osvedčenie listiny (1 strana) 1,50 €
osvedčenie listiny v českom jazyku (1 strana) 3,00 €
žiadosť o výpis (odpis) z registra trestov 1,50 €
potvrdenie o pobyte 5,00 €