Prevody majetku

Zobrazených 7 prevodov majetku
pozemok parc. KN - C č. 145/4 o výmere 371 m²
20.02.2023
Róbert Kubičár
Tatranská 351/2, 05313 Letanovce
pozemok parc. KN - C č. 239/4 o výmere 93 m²
10.06.2021
Helena Vernarská
Slov. raja 276/74, 053 13 Letanovce
pozemok parc. KN - C č. 961/14 o výmere 66 m²
10.06.2021
Ing. Vlasta Havrilová
Za Kaštieľom 1327/5, 053 11 Smižany
pozemok parc. KN - C č. 3723/17 o výmere 185 m²
06.09.2019
Rímskokatolícka cirkev farnosť Letanovce
Slovenského raja 26, 053 13 Letanovce
31966284
pozemok parc. KN - C č. 2511/122 o výmere 373 m²
07.03.2019
Jozef Kramár, Marta Mesarčíková, Kristína Skrinska, Ľudovít Kramár
pozemok parc. KN - C č. 2511/61 o výmere 398 m²
01.02.2018
Jozef Podolinský
Mayerova 403/24, 914 01 Trenčianska Teplá
pozemok parc. KN - C č. 2513/18 o výmere 875 m²
24.02.2017
Jozef Kubalec
Slovenského raja 8/15, 053 13 Letanovce