Jediný kamenný most, ktorý sa klenie nad Hornádom v oblasti Slovenského raja je kartuziánsky most. Nachádza sa v oblasti Letanovský mlyn medzi vrchmi Majerská a Čertova sihoť. Cez most prechádza červená turistická značka vedúca z Letanoviec na Kláštorisko a modrá turistická značka, ktorá smeruje z Podlesku cez Prielom Hornádu pod Tomášovský výhľad.

Kartuziánsky most
Kartuziánsky most

Súčasný kartuziánsky most nie je pôvodný, ktorý tu kartuziáni postavili údajne v 15. storočí. Pôvodný most síce päť storočí prežil, ale osudnou sa mu stala II. svetová vojna. Bolo to 13. októbra 1944, keď sa Nemci rozhodli dobyť Kláštorisko, kde sídlila jedna z partizánskych skupín. Kláštorisko aj dobyli, tamojšiu chatu vypálili a zajali dvoch partizánov. Nakoniec vyhodili do povetria aj starý kamenný most, aby sťažili prípadné prieniky partizánov do obce.

Po II. svetovej vojne bol na mieste starého kamenného mosta postavený most iný. V roku 1995 nechal Urbariát Letanovce znovu postaviť presnú kópiu stredovekého mosta. Jeho zhotoviteľom sa stala firma Frajkor zo Spišskej Novej Vsi.