Hlásenia rozhlasu

Zobrazené hlásenia 1 - 5 z 674

Hlásenie zo dňa 8. 9. 2022 o 15:14

Spoločnosť HOR s.r.o. oznamuje vlastníkom poľnohospodárskej pôdy, že nájomné v naturálnej forme za prenájom pôdy v roku 2022 sa bude vydávať na hospodárskom dvore v Mečedelovciach dňa 14. 9. 2022 od 8:00 do 17:00 hod. a dňa 15. 9. 2022 od 8:00 do 13:00 hod. Vlastníkov prosíme, aby si priniesli platné nájomné zmluvy a vrecia.