Hlásenia rozhlasu

Zobrazené hlásenia 16 - 20 z 787

Hlásenie zo dňa 30. 8. 2023 o 15:38

Riaditeľstvo Cirkevnej základnej školy J. Sklenára v Letanovciach oznamuje, že šk. rok 2023/2024 sa začína v pondelok 4. 9. 2023 svätou omšou o 8:30 hod. vo farskom kostole v Letanovciach. Začínajúci prváci si v tento deň môžu dať posvätiť svoje prvé školské tašky. Po skončení sv. omše sa žiaci v sprievode svojich triednych učiteľov odoberú do budovy školy, kde bude slávnostné otvorenie školského roka s príhovorom riaditeľa školy a zadelením žiakov 1. ročníka do jednotlivých tried. Ostatní žiaci budú oboznámení s priebehom nasledujúcich dní. Predpokladané ukončenie bude okolo 11:00 hod. Školská jedáleň začína vydávať obedy od 5. 9. 2023 (utorok). Školský klub detí bude fungovať až od utorka (5. 9. 2023).

Hlásenie zo dňa 25. 8. 2023 o 9:06

Ambulancia všeobecného lekára MUDr. Mariána Čarnogurského oznamuje, že od 28. 8. 2023 do 8. 9. 2023 bude zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupuje MUDr. Pomikalová v Hrabušiciach.

Hlásenie zo dňa 24. 8. 2023 o 10:25

Vážení občania, v našej obci sa bude konať zvoz nefunkčných elektrospotrebičov, ktorý sa uskutoční 28. 8. 2023 (pondelok) v čase od 8:00 hod. Stačí ak elektrické spotrebiče necháte na dostatočne viditeľnom mieste pred svojou bránou. Využite možnosť bezplatného odvozu starých a nefunkčných elektrospotrebičov, ktoré Vám doslúžili a len zaberajú miesto v domácnosti.

Hlásenie zo dňa 23. 8. 2023 o 16:52

Obec Letanovce a farnosť Letanovce Vás srdečne pozývajú na svätú omšu na Kláštorisku v Slovenskom raji pri príležitosti osláv Dňa slovenských hôr, ktorá sa uskutoční dňa 27.8.2023 (nedeľa) o 11:00 hod. Hlavným celebrantom sv. omše bude Mons.prof. Jozef JARAB. Všetci ste srdečne vítaní a pozvaní v prostredí krás slovenskej prírody, v srdci Slovenského raja, načerpať nových duchovných síl.

Ďalej Vás prosíme o dodržanie týchto podmienok:V záujme ochrany národnej kultúrnej pamiatky „Kláštorisko- kartuziánsky kláštor“ Vás týmto žiadame aby ste na sv. omšu pri príležitosti osláv Dňa slovenských hôr prichádzali po vyznačených zelených trasách. Ďalej Vás chceme informovať, že prechod cez murivá, cely a iné architektúry takisto ako aj sedenie, skákanie, lozenie je prísne zakázané! Uvedené zákazy sa týkajú najmä oblasti vyznačenej červenou farbou. Ilustračná mapa je zverejnená na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce.