Prihlásenie k odberu hlásení rozhlasu

Prostredníctvom tohto formulára máte možnosť sa prihlásiť k bezplatnému odberu hlásení obecného rozhlasu v elektronickej forme a to buď vo forme SMS správy alebo vo forme e-mailovej správy. Odoslaním formulára zároveň súhlasíte so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Vyplňte v prípade, ak chcete dostávať hlásenia vo forme e-mailu
Vyplňte v prípade, ak chcete dostávať hlásenia vo forme SMS