Najlepšie knihy sú tie, o ktorých si čitateľ myslí, že by ich mohol sám písať.

Pascal

Obecná knižnica sídli v priestoroch Obecného úradu na prízemí. Knižničný fond v súčasnosti tvorí 3734 knižničných jednotiek, ktoré sú rozdelené do tematických okruhov s abecedným triedením. Knižničný fond je pravidelne doplňovaní o nové tituly podľa financií poskytnutých z obecného rozpočtu.

Obecná knižnica sa riadi štatútom knižnice a čitatelia sú povinní dodržiavať knižničným a výpožičným poriadkom. Členstvo v knižnici je bezplatné, čo je veľká výhoda našej knižnice.

V súčasnosti je evidovaných 94 čitateľov, prevažne detí do 15 rokov. Knižnica spolupracuje so základnou, špeciálnou a taktiež s materskou školou v Letanovciach. V marci - mesiaci knihy sa organizuje burza kníh, na ktorej si deti vymieňajú knihy. Po pravidelnej revízii v knižnici sa vyradené knihy ponúkajú na burze kníh.

Výpožičný čas Teraz zatvorené

 • Pondelok
  Zatvorené
 • Utorok
  Zatvorené
 • Streda
  15:00 - 17:00
 • Štvrtok
  Zatvorené
 • Piatok
  Zatvorené

Pracovník obecnej knižnice

 • Daniela Lesňaková
 • +421 53 4491 573

Najnovšie knihy

A. V. Geigerová
2018
9788055159232