Obecná knižnica v Letanovciach
Obecná knižnica v Letanovciach

Najlepšie knihy sú tie, o ktorých si čitateľ myslí, že by ich mohol sám písať.

Pascal

Obecná knižnica sídli v priestoroch Obecného úradu na prízemí. Knižničný fond v súčasnosti tvorí 3590 knižničných jednotiek, ktoré sú rozdelené do tematických okruhov s abecedným triedením. Knižničný fond je pravidelne doplňovaní o nové tituly podľa financií poskytnutých z obecného rozpočtu.

Obecná knižnica sa riadi štatútom knižnice a čitatelia sú povinní dodržiavať knižničným a výpožičným poriadkom. Členstvo v knižnici je bezplatné, čo je veľká výhoda našej knižnice.

V súčasnosti je evidovaných 94 čitateľov, prevažne detí do 15 rokov. Knižnica spolupracuje so základnou, špeciálnou a taktiež s materskou školou v Letanovciach. V marci - mesiaci knihy sa organizuje burza kníh, na ktorej si deti vymieňajú knihy. Po pravidelnej revízii v knižnici sa vyradené knihy ponúkajú na burze kníh.

Výpožičný čas Teraz zatvorené

  • Pondelok
    13:00 - 15:00
  • Utorok
    Zatvorené
  • Streda
    15:00 - 17:00
  • Štvrtok
    Zatvorené
  • Piatok
    Zatvorené

Pracovník obecnej knižnice

  • Daniela Lesňaková
  • +421 53 4299 519

Najnovšie knihy

Holly Smalová
2016
9788055150871
Stephenie Meyerová
2013
9788022206297