Pri kostole sa nachádza novovybudovaná kaplnka Panny Márie. Pôvodne to bola kaplnka svätého Jána, ale z dôvodu krádeže sochy svätého Jána sa obec rozhodla prebudovať kaplnku a zasvätiť ju Panne Márii.

Kaplnka Panny Márie
Kaplnka Panny Márie