RSS/Atom kanály

Čo je RSS ?

RSS je skratkou pre Really Simple Syndication. RSS je formát pre zlučovanie správ, obsahu stránok spravodajského charakteru. Využitie RSS je ale možné pri všetkom, čo je možné zredukovať na malé články, napr. aktuality na stránke a podobne. Keď je informácia o každej aktualite spracovaná do RSS formátu, resp. RSS kanála, je možné tieto informácie prezerať v špecializovanom programe alebo online službe nazývanej RSS agregátor. RSS agregátor pristupuje v používateľom stanovených intervaloch na RSS súbor umiestnený na danej webovej stránke na internete a sleduje zmeny. Ak na webovej stránke pribudne článok, táto skutočnosť sa následne prejaví pridaním článku do RSS kanála. Po načítaní zmeny RSS agregátorom tento novú správu zobrazí a označí ako neprečítanú.

Populárne RSS agregátory

Pre operačný systém Android
Pre operačný systém iOS