Obecný úrad

Adresa

Obec Letanovce
Slovenského raja 55
Letanovce
053 13

Identifikačné údaje

IČO: 00329304
DIČ: 2020717743
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
SK13 5600 0000 0034 3590 0001

Úradné hodiny Teraz zatvorené

 • Pondelok
  07:00 - 12:00
  13:00 - 15:00
 • Utorok
  Nestránkový deň
 • Streda
  07:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
 • Štvrtok
  Nestránkový deň
 • Piatok
  07:00 - 12:30

Zamestnanci

Mgr. Nikola Fulková
prednosta obecného úradu
odpadové hospodárstvo, potvrdenie o veku stavby, zmluvy na hrobové miesta, zmluvy na pripojenie sa na vodovod a kanalizáciu, výrub drevín +421 53 4299 517
+421 917 248 597
Mgr. Klaudia Nemčíková
ekonóm
+421 905 886 392
Alena Babík
pomocný ekonomický pracovník
rozpočet, majetok, podateľňa, archív +421 53 4299 519
Daniela Lesňaková
personalista
mzdy a personalistika, pokladňa, knižnica +421 53 4491 573
Anna Šubová
matrikár
matrika, evidencia obyvateľov, register adries, daň z nehnuteľností, osvedčenie podpisov a listín, poplatok za komunálny odpad +421 53 4491 573
Mgr. Zuzana Hanuščáková
vedúci zamestnanec bytového hospodárstva a sociálnych pracovníkov
+421 917 187 840
Mgr. Mária Žofčáková
terénny sociálny pracovník
+421 915 963 623
Róbert Kubičár
udržbár
údržba budov a areálov obce +421 907 971 283
Erik Lorenc
udržbár
správa čističky odpadových vôd, bytov a majetku - Strelník +421 911 523 205
Peter Tekáč
udržbár
správca cintorína - údržbár +421 915 980 644
Mgr. Peter Ďurica
archeológ
archeológ +421 907 229 657
Rudolf Pecha
člen miestnej občianskej poriadkovej služby
+421 911 523 196
Denis Bajtoš
udržbár
správa čističky odpadových vôd - Letanovce
Dušan Pecha
člen miestnej občianskej poriadkovej služby
+421 911 523 206