Kalendár

Zobrazených 10 udalostí

Okt 16

Pietna spomienka na Kláštorisku

11:00 Kláštorisko

Všetkých Vás srdečne pozývame na pietnu spomienku spojenú so svätou omšou za obete horských nešťastí v Slovenskom raji, ktorá sa uskutoční dňa 16. 10. 2022 o 11:00 hodine na Symbolickom cintoríne na Kláštorisku.

Okt 9

Hasičská súťaž pre deti a mládež

10:00 areál CZŠ

DHZ Letanovce Vás pozýva na jesennú hasičskú súťaž pre deti a mládež, ktorá sa uskutoční dňa 9. októbra 2022 (nedeľa) o 10:00 hod. v areáli CZŠ Juraja Sklenára v Letanovciach.

Program:

- Registrácia
- Preteky
- štafeta 5x 30
- štafeta dvojíc
- uzlová štafeta
- požiarny útok s vodou 5-členný
- Občerstvenie
- Vyhodnotenie

Prihlášky: maryenhosa@gmail.com

Sponzori podujatia:

- Šariš
- Kofola

Okt 7

28. výstava drobných zvierat

areál ZO SZCH

Slovenský zväz chovateľov Vás pozýva na 28. výstavu drobných zvierat a špeciálnu výstavu klubu činčily veľkej Slovenskej a Českej republiky, ktorá sa uskutoční v areáli ZO SZCH Letanovce v dňoch:

- 7. október (piatok) 15:00 - 17:00 hod.
- 8. október (sobota) 9:00 - 17:00 hod.
- 9. október (nedeľa) 09:00 - 13:00 hod.

Partneri:

- Obec Letanovce
- NeuNet
- Šariš
- Energys

Aug 28

Deň slovenských hôr

11:00 Kláštorisko

Milí veriaci z bližšieho, ale aj vzdialenejšieho okolia,

aj tento rok Vás obec Letanovce a farnosť Letanovce srdečne pozývajú na svätú omšu na Kláštorisku v Slovenskom raji pri príležitosti osláv Dňa slovenských hôr. Uskutoční sa dňa **28. augusta o 11:00** hodine a hlavným celebrantom bude vdp. Ján Záhradník, farár farnosti Sp. Nová Ves. Radi Vás privítame na mieste oázy pokoja a krás našej prírody, kde načerpáte nových duchovných i fyzických síl.

![Deň slovenských hôr 2022 - Partneri](https://s3.letanovce.sk/aktuality/den-slovenskych-hor-2022/den-slovenskych-hor-2022-partneri.jpg)

Júl 9

Malokarpatská vínna cesta na cestách

14:00 - 18:00 Kartuziánsky kláštor

V sobotu 9. júla, od 14:00 do 18:00 hod. si budete môcť v ruine kartuziánskeho kláštora na Kláštorisku, v Slovenskom raji, vychutnať deň plný skvelého vína z malokarpatských viníc, v rámci ďalšieho ročníka obľúbeného podujatia **MALOKARPATSKÁ VÍNNA CESTA NA CESTÁCH, NA KLÁŠTORISKU**.

O dobrú náladu sa postará country skupina ARION. Podujatie sa koná súčasne s celoslovenským zrazom Klubov slovenských turistov v Slovenskom raji.

Počas podujatia prebieha komentovaná prehliadka kláštora, v regióne V4 najstaršieho a najvyššie položeného sídla mlčanlivého rádu kartuziánov s neobyčajným súdobým technickým aj umeleckým vybavením.

Dobrovoľné príspevky smerujú na dofinancovanie obnovy striech nad archeologickým náleziskom a konzervačné aktivity v ruine kartuziánskeho kláštora.

Záujemcovia o výpomoc pri revitalizácii archeoparku - za stravu a pobyt v srdci Slovenského raja - sú vítaní počas celého leta. Cestu do lokality odporúčame spojiť s turistikou z Hrabušíc, Čingova, alebo Letanoviec.

Viac info na www.facebook.com/KlastoriskoSK alebo textovou správou na ozklastorisko@gmail.com.

https://mvc.sk/podujatie/malokarpatska-vinna-cesta-na-cestach-1

Júl 9

Prechod Slovenským rajom

07:00 - 17:00 futbalové ihrisko

KST Breznovica Letanovce pozýva priaznivcov turistiky na 40. ročník prechodu roklinami Slovenského raja, ktorý sa uskutoční 9. júla 2022 (sobota).

Prezentácia: 7:00 - 9:00 areál futbalového ihriska v Letanovciach
Odchod na trasy: 7:15 - 10:00 individuálne
Cieľ trasy: 13:00 - 17:00 areál futbalového ihriska v Letanovciach
Účastnícky poplatok: 2 €, deti do 15 rokov zdarma

Účastníci dostanú účastnícky list, turistický prechodový odznak a guláš

**Pešie trasy:**

**A.** Letanovce - Letanovský mlyn - Prielom Hornádu - Kláštorná roklina - Kláštorisko - Pri Starej horárni - Letanovce
- dĺžka trasy: 14 km
- prevýšenie: 450 m
**B.** Letanovce - Pri Starej horárni - Tomášovský výhľad - Čertova sihoť - Kláštorisko - Letanovský mlyn - Letanovce
- dĺžka trasy: 18 km
- prevýšenie: 750 m
**C.** Letanovce - Letanovský mlyn - Prielom Hornádu - Podlesok - Suchá Belá - Pod Vtáčim hrbom - Kláštorisko - Pri Starej horárni - Letanovce
- dĺžka trasy: 25 km
- prevýšenie: 745 m
**D.** Letanovce - Pri Starej horárni - Prielom Hornádu - Tomášovská Belá - Sokolia dolina - Biskupské chyžky - Malá Poľana - Pod Vtáčim hrbom - Kláštorisko - Letanovský mlyn - Letanovce
- dĺžka trasy: 27 km
- prevýšenie: 815 m
**E.** Letanovce - Pri Starej horárni - Ihrík - Podlesok - Hrabušická píla - Veľký Sokol - Glacká cesta - Malá Poľana - Pod Vtáčim hrbom - Kláštorisko - Letanovský mlyn - Letanovce
- dĺžka trasy: 37 km
- prevýšenie: 1090 m

**Cyklotrasa:**

Letanovce, ihrisko - Krížne cesty - Hrabušice - Podlesok - Pod Vtáčim hrbom - Suchá Belá, záver - Glacká cesta - Pod Suchým v. - Veľké a Malé Zajfy - Stratenská píla - Stratená - Krivian, rázcestie - Kopanec, sedlo - Hrabušická Píla - Hrabušice, mýto - Pri Starej horárni
- dĺžka trasy: 60 km

Upozornenie: Podujatie sa koná za každého počasia, preto svoju výstroj prispôsobte aktuálnej situácii. Za svoju bezpečnosť zodpovedá každý sám, za deti do 15 rokov zodpovedá rodič alebo vedúci, dodržujte aktuálne protipandemické opatrenia.

Kokntakt:

- Predseda KST Breznovica Letanovce: Igor KUBIČÁR, tel. č. +421 917 238 734, e-mail: igor.kubicar@gmail.com

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Sponzori podujatia:

- Obec Letanovce
- Neunet
- Šariš
- Hostinec - Pizza Čarda

Jún 25

Jánske ohne

19:00 za Hnojiskom nad železničnou stanicou

Milí Letanovčania, vzhľadom na to, že v posledných dvoch rokoch nám epidemiologická situácia nedovoľovala stretávať sa na verejných podujatiach, rozhodli sme sa, že si tentokrát zopakujeme akciu z r. 2019, ktorá bola zároveň „premiérovou“ udalosťou terajšieho vedenia obce i členov DHZ, s názvom: Jánske ohne. Táto akcia zanechala u väčšiny z Vás pozitívny ohlas, tak veríme, že tomu nebude inak ani tento rok. Preto si zapíšte do kalendára poznámku k 25. júnu 2022, že Vás srdečne pozývame a tešíme sa na Vašu účasť pri zapálení vatry, krásnom pohľade na západ slnka a príjemne strávenom večere s priateľmi pri pivku, kofole, chutnom guláši a pohodovej hudbe.

Jún 25

Turnaj o pohár starostu obce

10:00 futbalové ihrisko

Športový klub Breznovica Letanovce Vás srdečne pozýva na futbalový turnaj o pohár starostu obce Letanovce, ktorý sa bude konať 25. 6. 2022 (sobota) so začiatkom o 10:00 hodine na futbalovom ihrisku v Letanovciach.

Stretnú sa tímy starých pánov:

- Letanovce
- Spišský Štvrtok
- Hozelec
- Spišský Hrušov

Pripravená je aj súťaž v strieľaní pokutových kopov.

Partneri podujatia:
- Neunet
- Šariš
- Obec Letanovce
- Športový klub Breznovica Letanovce

Jún 11

Valné zhromaždenie PS Urbár

08:45 Kultúrny dom

Výkonný výbor Pozemkového spoločenstva Urbár v Letanovciach, Vám touto cestou oznamuje, že zvoláva valné zhromaždenie spoločenstva vlastníkov pozemkov na sobotu 11. júna 2022 do kultúrneho domu v Letanovciach. Pozvánka s programom zhromaždenia s upresnením času zhromaždenia a tlačivo, kde môžete splnomocniť inú osobu, ktorej dôverujete, aby Vás na zhromaždení zastupovala Vám bude doručená poštou.

Jún 4

Otvorenie hasičskej zbrojnice

10:00 Hasičská zbrojnica

Dňa 4. júna 2022 sa uskutoční slávnostné otvorenie hasičskej zbrojnice, spojené s požehnaním sochy sv. Floriána, patróna hasičov, i s požehnaním priestorov zbrojnice. Celá slávnosť začne o 10.00 sv. omšou v tunajšom kostole, na ktorú ste všetci srdečne pozvaní. Medzi pozvaných hostí budú patriť aj členovia DHZ okolitých obcí, no veríme, že pozvanie príjme i sám prezident DPO SR, pán Pavol Ceľuch.

Otvorenie hasičskej zbrojnice nesie v sebe aj istú symboliku, a to v podobe 145. výročia od prvej písomnej zmienky o existencii vtedajšieho Ohňovzdorného zboru, založeného v našej obci v roku 1877. Je to pekný kus histórie, na ktorú sme právom hrdí. Túto skutočne si chceme minimálne uctiť tým, že medzi pozvanými hosťami budú aj vyslúžilí letanovskí dobrovoľní hasiči.