Kalendár

Zobrazené 2 udalosti

Jún 11

Valné zhromaždenie PS Urbár

Kultúrny dom

Výkonný výbor Pozemkového spoločenstva Urbár v Letanovciach, Vám touto cestou oznamuje, že zvoláva valné zhromaždenie spoločenstva vlastníkov pozemkov na sobotu 11. júna 2022 do kultúrneho domu v Letanovciach. Pozvánka s programom zhromaždenia s upresnením času zhromaždenia a tlačivo, kde môžete splnomocniť inú osobu, ktorej dôverujete, aby Vás na zhromaždení zastupovala Vám bude doručená poštou.

Jún 4

Otvorenie hasičskej zbrojnice

10:00 Hasičská zbrojnica

Dňa 4. júna 2022 sa uskutoční slávnostné otvorenie hasičskej zbrojnice, spojené s požehnaním sochy sv. Floriána, patróna hasičov, i s požehnaním priestorov zbrojnice. Celá slávnosť začne o 10.00 sv. omšou v tunajšom kostole, na ktorú ste všetci srdečne pozvaní. Medzi pozvaných hostí budú patriť aj členovia DHZ okolitých obcí, no veríme, že pozvanie príjme i sám prezident DPO SR, pán Pavol Ceľuch.

Otvorenie hasičskej zbrojnice nesie v sebe aj istú symboliku, a to v podobe 145. výročia od prvej písomnej zmienky o existencii vtedajšieho Ohňovzdorného zboru, založeného v našej obci v roku 1877. Je to pekný kus histórie, na ktorú sme právom hrdí. Túto skutočne si chceme minimálne uctiť tým, že medzi pozvanými hosťami budú aj vyslúžilí letanovskí dobrovoľní hasiči.