Za obcou v blízkosti železničnej stanice sa nachádza kaplnka svätého Cyrila a Metoda. Túto kaplnku dal na pamiatku postaviť p. Jozef Dávid v roku 1940.

Kaplnka svätého Cyrila a Metoda
Kaplnka svätého Cyrila a Metoda