Farský úrad

Farnosť Letanovce rímskokatolíckej cirkvi patrí spolu so svojími filiálkami Spišské Tomášovce a Arnutovce do Spišskonovoveského dekanátu Spišskej diecézy. Na území farnosti sa nachádzajú tri kostoly: farský kostol Všetkých svätých (Letanovce), kostol sv. Michala Archanjela (Spišské Tomášovce) a kostol sv. Heleny (Arnutovce).

Kňazi vo farnosti

Mgr. Marián Sivoň (farský administrátor)
Mgr. Štefan Belko (kaplán)

Kontakt

+421 53 449 12 06

www.farnostletanovce.sk

Adresa

Slovenského raja 26
Letanovce
053 13

Liturgické oznamy zo dňa 23.04.2017

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
Po 2. veľkonočnej nedeli
07:00
Za uzdravenie zo závislosti na alkohole
Utorok
SV. MARKA, EVANJELISTU, sv.
18:00
+František Kubičár
18:00
+Mária Antašová
Streda
Po 2. veľkonočnej nedeli
07:00
+Mária Bartošová (z deviatnika)
17:00
Za Božiu pomoc pre Martinu
Štvrtok
Po 2. veľkonočnej nedeli
18:00
+Jozef Lesňák a rodičia
18:00
+Ľudmila Bartošová
Piatok
Po 2. veľkonočnej nedeli
17:00
+Margita Černická (1. výročie)
18:00
+z rodiny Oravcovej, Maluškovej a za sestru Hanku
Sobota
SV. KATARÍNY SIENSKEJ, panny a uč. Cirkvi, sv.
07:00
Poďakovanie za dožitých 40 rokov Radoslava
Nedeľa
3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
08:00
Za Božiu pomoc pre Annu s rodinou
10:30
Za Boží ľud
08:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu a Martinu
10:30
Za členov bratstva BSJ
09:15
Za ružu pani Pagáčovej
 • SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA - Každý, kto si dnešnú nedeľu nábožne uctí verejne vystavený obraz Božieho milosrdenstva, pomodlí sa Verím v Boha a Otče náš, splní obvyklé podmienky a pridá nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo, môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.
 • Spišské Tomášovce - Stretnutie lektorov bude v sobotu o 17:00 hod. v priestoroch materskej školy.
 • Zvonček z nedele 26. 3.:

  • Letanovce: 142,36 €
  • Spišské Tomášovce: 130 €
  • Arnutovce: 27,12 €

  Pán Boh Zaplať!

 • Zbierka na Boží hrob:

  • Letanovce: 986,17 €
  • Spišské Tomášovce: 305 €

  Pán Boh Zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Spišské Tomášovce: Bohuznáma obetovala na faru 50 €.

  Pán Boh Zaplať!

 • Na upratovanie prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce: Pitoňáková, Toporcerová, Petrek, Nemčík, Kavulič, Švec, Slamená, Urban
  • Spišské Tomášovce: Miroslav Toporcer, Anna Ogurčáková, Michal Bartoš, Milan Paľuch, Gejza Pecha z Topoľovej 337
  • Arnutovce: Anna Capáková, Eva Filkorová
 • Ohlášky

  • Sviatosť manželstva sa chystajú prijať:
  • Spišské Tomášovce:
   • Marek Bendík, syn Jozefa a Márie r. Jančíkovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Spišských Tomášovciach a Veronika Spustová, dcéra Rudolfa a Jany r. Piačekovej, narodená v Levoči, bývajúca v Harichovciach. (3x)

Staršie liturgické oznamy