Farnosť Letanovce rímskokatolíckej cirkvi patrí spolu so svojími filiálkami Spišské Tomášovce a Arnutovce do Spišskonovoveského dekanátu Spišskej diecézy. Na území farnosti sa nachádzajú tri kostoly: farský kostol Všetkých svätých (Letanovce), kostol sv. Michala Archanjela (Spišské Tomášovce) a kostol sv. Heleny (Arnutovce).

Kňazi vo farnosti

Mgr. Marián Sivoň (farský administrátor)
Mgr. Štefan Belko (kaplán)

Kontakt

+421 53 449 12 06

www.farnostletanovce.sk

Adresa

Slovenského raja 26
Letanovce
053 13

Liturgické oznamy zo dňa 09.06.2019

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, sp.
18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Jána a rodinu Martinkovú
17:00
+Mária Hrubiznová
Utorok
Svätého Barnabáša, apoštol, sp.
18:00
+Oľga, Emília, kňazi Jozef a Jozef, sestra Bernadeta
Streda
10. týždňa v Cezročnom období
18:00
+Ján a Stanislav Sedlačko
Štvrtok
Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sv.
18:00
+Milan Kostelník (3 roky od úmrtia)
17:00
Za Boženu Gabčovú (65 rokov)
Piatok
10. týždňa v Cezročnom období
17:00
Poďakovanie za 50 rokov spoločného života - rodina Kažmírová
18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Moniku Bednárovú (88 rokov)
Sobota
10. týždňa v Cezročnom období
07:00
+Milan, Štefan, Mária a Martin
Nedeľa
Najsvätejšej Trojice, sl.
08:00
Na úmysel kňaza
10:30
Za Božie požehnanie pre vnučky Dianu a Anetu
08:00
Za rodinu Haluškovú, Oravcovú a Frisikovú
10:30
+Milan Oravec
09:15
Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa Tereštíka
 • Kto sa dnes zúčastnil spevu Veni, Creator, môže za zvyčajných podmienok získať plnomocné odpustky.
 • Adorácie tento týždeň nebudú.
 • Dnešnou nedeľou sa končí Veľkonočné obdobie.
 • Spišské Tomášovce: Na budúcu nedeľu pri druhej svätej omši bude odpustová slávnosť: malý odpust. V prípade priaznivého počasia bude pri kaplnke Najsvätejsšej trojice.
 • Zvonček z nedele 26.5.:

  • Letanovce: 130,16 €
  • Spišské Tomášovce: 145 €
  • Arnutovce: 66,35 €

  Pán Boh zaplať!

 • Zvonček na Nanebovstúpenie Pána:

  • Letanovce: 80,69 €
  • Spišské Tomášovce: 225 €
  • Arnutovce: 23,46 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: bohuznáma obetovala na kostol 100 € a 20 € na Strelník, manželia Lesňákovi obetovali na kostol 100 €
  • Spišské Tomášovce: bohuznáma obetovala na faru 50 €, členovia ružencového bratstva obetovali na mikrofóny 200 €
  • Arnutovce: bohuznámy obtoval na faru v Spišských Tomášovciach 50 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na upratovania prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno po sv. omši o 7:30 hod.): Greš, Duľa, Poljak, Dubovinská, Pekarčík, Peklanská, Bendíková, Venglik
  • Spišské Tomášovce: Michal Bendík, Renáta Frankovičová, Jozef Galovič, Kataríka Štrauchová, Ján Gabčo zo Smrekovej 368
  • Arnutovce:
 • Sviatosť manželstva chcú prijať:

  • Spišské Tomášovce:
   • Viktor Kacvinský, syn Viktora a Anny rodenej Štrauchovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Spišských Tomášovciach a Ivana Šafránová, dcéra Anela a Gabriely rodenej Neuvirthovej, narodená v Krompachoch, bývajúca v Spišských Tomášovciach. (1x)
  • Arnutovce:
   • Miloš Janna, syn Ľuboslava a Jarmily r. Kolcúnovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Spišskej Novej Vsi a Lenka Mikolajová, dcéra Milana a Daniely r. Sedláčkovej, narodená v Levoči, bývajúca v Arnutovciach. (2x)

Staršie liturgické oznamy