Farnosť Letanovce rímskokatolíckej cirkvi patrí spolu so svojími filiálkami Spišské Tomášovce a Arnutovce do Spišskonovoveského dekanátu Spišskej diecézy. Na území farnosti sa nachádzajú tri kostoly: farský kostol Všetkých svätých (Letanovce), kostol sv. Michala Archanjela (Spišské Tomášovce) a kostol sv. Heleny (Arnutovce).

Kňazi vo farnosti

Mgr. Marián Sivoň (farský administrátor)
Mgr. Štefan Belko (kaplán)

Kontakt

+421 53 449 12 06

www.farnostletanovce.sk

Adresa

Slovenského raja 26
Letanovce
053 13

Liturgické oznamy zo dňa 21.04.2019

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
VEĽKONOČNÝ PONDELOK
09:00
+Mária, Ján, Michal a František
09:00
+Jozef, Justína a Jozef
08:00
+Štefan, Anna, Mária, Štefan, Jozef, Edita
Utorok
VEĽKONOČNÝ UTOROK
18:00
Za + z rod. Bendíková, Antolíková, Javorská a Olejníková
18:00
+Ľudovít Gabčo, Štefan Kroščen, Eduard a Ján Pecha
Streda
VEĽKONOČNÁ STREDA
08:00
Na úmysel kňaza (v škole)
18:00
+Ján, Jozef, Anna, Mária, Milan
Štvrtok
VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK
18:00
+Jozef, syn Jozef, Agnesa a Anna
18:00
+Ondrej Bernat
Piatok
VEĽKONOČNÝ PIATOK
17:00
Za zdravie a Božie požehnanie Anny s rodinou
18:00
Za Boženu Gabčovú (79 rokov), Katarínu Kiššovú, Emíliu Pechovú a Margitu Mirgovú
Sobota
VEĽKONOČNÁ SOBOTA
07:00
Za duše v očistci, na ktoré si nik nespomína
Nedeľa
DRUHÁ VEĽKONOČNÁNEDEĽA - Nedeľa Božieho milosrdenstva
08:00
Za Máriu, Miroslava, Štefana a Zuzanu
08:00
Za Boží ľud
11:00
+Ivan, Anna, Koloman, Katarína a Michal Gabčo
09:15
Poďakovanie za dožitých 50 rokov Anny
 • Adorácie budú v zvyčajnom čase.
 • Srdečne Vás pozývame na slávenie sviatku Božieho milosrdenstva do diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi - sídlisko Západ na najbližšiu 2. veľkonočnú nedeľu. Bližší program je na plagátoch. Každý, kto si na nedeľu Božieho milosrdenstva uctí obraz B. milosrdenstva pri jeho verejnom vystavení, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. Je potrebné pridať aj nábožný vzdych, vzývajúci Božie milosrdenstvo, napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem ti.
 • V spolupráci s pánom starostom a kultúrnou komisiou obce Letanovce Vás, milí veriaci, srdečne pozývame na veľkonočný koncert Maroša Banga pod názvom Volám ťa láska. Uskutoční sa dnes o 16:00 hod. Vstupné je dobrovoľné.
 • Srdečne Vás pozývame na Púť Rádia Lumen do Krakova, ktorá sa uskutoční dňa 4. mája. Zapísať sa môžete v sakristii kostola, cena je 12 €.
 • Spišské Tomášovce: V piatok po sv. omši je stretnutie prvoprijímajúcich detí.
 • Zvonček z nedele 7. 4:

  • Letanovce: 180,27 €
  • Spišské Tomášovce: 145 €
  • Arnutovce: 26,30 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: z pohrebu +Jána Tkáča obetovali na kostol 200 € + 20 € za zvonenie, bohuznámy obetoval na kostol 60 €
  • Arnutovce: bohuznáma obetovala na hostie 20 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dnešnú nedeľu je veľkonočná ofera.

 • POĎAKOVANIE: Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, aby sme mohli sláviť dôstojné veľkonočné trojdnie a Veľkú noc: kostolníčkam, miništrantom, organistom, spevokolom, lektorom, technikom, ženám, ktoré sa starajú o čistotu a výzdobu kostola ako aj všetkým ostatným, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli.

 • Na upratovanie prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu po vigílnej sv. omši):
  • Spišské Tomášovce: Mária Kukurová, Ľudmila Michnová, Vladimír Hančák, Klaudia Kažmírová, Ľudovít Gabčo z Topoľovej 359
  • Arnutovce:
 • Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať:
  • Spišské Tomášovce:
   • Richard Pecha, syn Milana a Moniky r. Pechovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Spišských Tomášovciach a Barbora Pištová, dcéra Zoltána a Sidonie r. Kokyovej, narodená v Levoči, bývajúca v Levoči. (2x)

MILÍ VERIACI,
VŠETKÝM VÁM ŽELÁME A VYPROSUJEME MILOSTIPLNÉ A POŽEHNANÉ VEĽKONOČNÉ SVIATKY, ABY STE BOLI PLNÍ DÔVERY V ZMŔTVYCHVSTALÉHO KRISTA, NÁŠHO PÁNA, KTORÝ JE TEN ISTÝ, VČERA, DNES A NAVEKY.
VERME JEHO NESMIERNEJ LÁSKE A MOCI A ODOVZDAJME MU SVOJE ŽIVOTY.

Vaši kňazi Marián a Štefan

Staršie liturgické oznamy