Farnosť Letanovce rímskokatolíckej cirkvi patrí spolu so svojími filiálkami Spišské Tomášovce a Arnutovce do Spišskonovoveského dekanátu Spišskej diecézy. Na území farnosti sa nachádzajú tri kostoly: farský kostol Všetkých svätých (Letanovce), kostol sv. Michala Archanjela (Spišské Tomášovce) a kostol sv. Heleny (Arnutovce).

Kňazi vo farnosti

Mgr. Marián Sivoň (farský administrátor)
Mgr. Dominik Janky (kaplán)

Kontakt

+421 53 449 12 06

www.farnostletanovce.sk

Adresa

Slovenského raja 26
Letanovce
053 13

Liturgické oznamy zo dňa 02.10.2022

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
27. týždňa v cezročnom období
07:00

+Ján Novotný
(z ruž. spoločenstva)

18:00

+Miroslav Bendík

Utorok
Sv. Františka Assiského, sp.
18:00

+Mária a Michal Bendík

18:00

+František Vernarský

Streda
Sv. Faustíny Kowalskej, panny, ľ. sp.
08:00

(v škole)
+Emília Vytykačová
(z ruž. spoločenstva)

18:00

+Štefan, Anna, Mária a Edita

Štvrtok
27. týždňa v cezročnom období
18:00

Za zosnulých z rod. Elizeušovej

18:00

+František, Apolónia, Jozef, Ondrej a Margita

Piatok
Ružencovej Panny Márie, sp. PRVÝ PIATOK
17:00

(za účasti detí)
+Ján Martinko, Kamil a Marián Škabla

18:00

(za účasti detí)
+Jozef Skokan

17:00

+Ján Mederi a Martin Šoltís

Sobota
Panny Márie v sobotu, ľ. sp.
07:00

+Jozef, Mária, Jozef a Margita Antolík

Nedeľa
28. NEDEĽA v cezročnom období
08:00

+Ľudmila Olejníková

10:30

(priamy prenos)
Poďakovanie za 50 rokov manželstva Jána a Márie

08:00

Za Boží ľud

10:30

+Anna, Koloman, Ivan, Katarína a Ján

09:15

+Emil Hrubizna

 • ADORÁCIE tento týždeň budú prvopiatkové.
 • PRIHLÁŠKY NA PRVÉ SV. PRIJÍMANIE: Prosíme rodičov prvoprijímajúcich deti, aby si vyzdvihli prihlášky na prvé sv. prijímanie v sakristii kostola. Treba ich vyplniť a potom doniesť do sakristie. Deti, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie prosíme, aby prichádzali na sv. omše v piatok a nedeľu (dochádzku si budeme značiť). Prvé sv. prijímanie je naplánované na 21. máj 2023. Stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí bude v piatok 14. októbra po sv. omši.
 • Spišské Tomášovce: Brigáda na fare bude tento týždeň v utorok, stredu (popoludní), štvrtok a sobotu (závisí aj od počasia). V sobotu bude Tomášovsky guláš, na ktorý pozývame všetkých, ktorí sú akokoľvek zapojení do života filiálky Sp. Tomášovce, resp. do života farnosti. Dopoludnia bude brigáda cca do 14:00 a potom guláš.
 • SVIATOSŤ ZMIERENIA v prvopiatkovom týždni budeme vysluhovať nasledovne:

  • Letanovce: vo štvrtok od 17:00 do sv. omše (1 kňaz) a v piatok od 15:00 do sv. omše (2 kňazi)
  • Spišské Tomášovce: pred sv. omšami
  • Arnutovce: v stredu od 17:00 do sv. omše

  Ku chorým pôjdeme v piatok dopoludnia.

 • MODLITBA SV. RUŽENCA V MESIACI OKTÓBER - veľmi vás povzbudzujeme k modlitbe sv. ruženca v kostole, prípadne v rodinách. V kostole modlitba začína vždy pol hodiny pred sv. omšou, keď nie je sv. omša, tak podľa zaužívaného zvyku. Poprosíme, aby sa v piatok pred sv. omšou predmodlievali deti a mládež. Pripomíname, že tí, čo sa modlia ruženec v kostole alebo rodine, môžu získať aj úplné odpustky, ak splnia nasledujúce podmienky: 1. stačí štvrtina ruženca, teda päť desiatkov, 2. pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.

 • Zvonček z nedele 25. 9.:

  • Letanovce: 245,27 €
  • Spišské Tomášovce: 200 €
  • Arnutovce: 72,65 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dnešnú nedeľu sa v našej farnosti koná ZBIERKA NA NOVÚ FARU v Sp. Tomášovciach. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30 hod.): Chovancová, Kramár, Boka, Šefčík, Olejník, Černá, Sarňak, Šefčík
  • Spišské Tomášovce: Darina Kačmariková, Iveta Dubranská, Zuzana Kacvinská, Kataríny Bendíková, Štefan Pecha zo Smrekovej 374
  • Arnutovce: rodina Švedová
 • Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať:
   • Lukáš Solár, syn +Stanislava a Moniky, r. Zikakovej, narodený v Levoči, bývajúci v Arnutovciach a Nicola Mičudová, dcéra Michala a Eleny r. Regecovej, narodená v Sp. Novej Vsi, bývajúca v Sp. Novej Vsi. (3x)
   • Peter Stuchlý, syn Petra a +Kataríny r. Chamradovej, narodený v Košiciach, bývajúci v Košiiach, Ul. Bruselská 1 a Lívia Vernarská, dcéra Miroslava a Marty r. Šoltísovej, narodená v Sp. Novej Vsi, bývajúca v Sp. Tomášovciach, Ul. Slov. raja 34/32. (1x)

Staršie liturgické oznamy