Farnosť Letanovce rímskokatolíckej cirkvi patrí spolu so svojími filiálkami Spišské Tomášovce a Arnutovce do Spišskonovoveského dekanátu Spišskej diecézy. Na území farnosti sa nachádzajú tri kostoly: farský kostol Všetkých svätých (Letanovce), kostol sv. Michala Archanjela (Spišské Tomášovce) a kostol sv. Heleny (Arnutovce).

Kňazi vo farnosti

Mgr. Marián Sivoň (farský administrátor)
Mgr. Dominik Janky (kaplán)

Kontakt

+421 53 449 12 06

www.farnostletanovce.sk

Adresa

Slovenského raja 26
Letanovce
053 13

Liturgické oznamy zo dňa 04.06.2023

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, sp.
07:00

Za zosnulých z r. Petrekovej a Mihaľákovej

18:00

+Jozef, Mária a Ján

Utorok
9. týždňa v cezročnom období
18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Ivanku a Adama

18:00

Za zdravie pre Dušana Pechu

Streda
9. týždňa v cezročnom období
07:00

+Mária a Štefan Antolík

18:00

+Viera Petrášková

Štvrtok
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, prikázaný sviatok
08:00

(školská)
Na úmysel kňaza

18:00

(priamy prenos)
+Jozef a Justína

11:00

(v škole)
Za zdravie a Božie požehnanie pre Ľubicu Dobalovú

18:30

+Gustáv a Mária

17:00

Za Boží ľud

Piatok
9. týždňa v cezročnom období
17:00

+Ladislav Kramár
(nedožitých 86 rokov)

17:00

Za zosnulých z r. Kiššovej

Sobota
Preblahoslavenej Panny Márie, ľ. sp.
10:00

(priamy prenos)
Za ochranu rodiny

Nedeľa
DESIATA NEDEĽA
08:00

+Michal Gábor
(25 rokov od úmrtia)

10:30

(priamy prenos)
Poďakovanie za 40 rokov manželstva Jozefa a Márie a za ich deti

08:00

Za Božie požehnanie pre rodinu

10:30

Za Boží ľud

09:15

+Elena Šarišská

 • Tento týždeň na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi budeme mať procesiu k oltárikom. Prosíme Vás, aby ste ich pripravili. ÚPLNÉ ODPUSTKY sa udeľujú veriacemu, ktorý sa nábožne zúčastní na eucharistickej procesii.
 • Adorácia rodín za rodinu - rodiny, ktoré majú záujem o adoráciu na deň rodiny prosíme, aby ste sa zapísali na zoznam vzadu na stolíku. Adorácia bude v noci 10. – 11. júna od 19:30 do 7:30 vo farskom kostole.
 • Program na deň rodiny nájdete na výveske aj na farskej stránke.
 • Biblické stretnutie tento týždeň nebude.
 • Brigáda na fare bude v pondelok od 8:00 hod., v utorok od 10:00 hod. Ďakujeme tým, ktorí tento týždeň boli pomôcť ako aj ženám, ktoré varili.
 • Zvonček z nedele 28. 5.:

  • Letanovce: 247,93 €
  • Spišské Tomášovce: 230 €
  • Arnutovce: 45,80 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: novomanželia z rod. Šoltísovej obetovali na kostol 200 €, bohuznami obetovali na kostol 100 €, bohuznámi na kostol 50 €
  • Spišské Tomášovce: bohuznámi obetovali na faru 50 €, bohuznámi na faru 50 €, bohuznámy na kostol 40 €
  • Arnutovce: bohuznámi obetovali na kostol 20 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce: Šterbak, Kubičár, Biskup, Kuna, Šoltís, Bartoš, Pitoňaková, Toporcerová
  • Spišské TomáŠovce: Jozef Bendík, Stanislav Bartoš, Jozef Sabatin, Terézia Valenčíková, Milan Mižigar z ul. Brezovej 365
  • Arnutovce: rodina Mikolajová a Poláková
 • Ohlášky:

  • Sviatosť manželstva chcú prijať:
   • Michal Britaňák, syn Michala a Jany r. Kupkovej, narodený v Sp. Novej Vsi, bývajúci v Sp. Tomášovciach a Patrícia Krišáková, dcéra Jána a Martiny r. Križalkovičovej, narodená v Starej Ľubovni, bývajúca vo Veľkej Lesnej. (3x)

DEŇ RODINY - PROGRAM
10. - 11. 6. 2023

10:00 - Sv. omša + prednáška o rodine (Vdp. Pavol Hudák)
11:30 - 13:00 - Guláš + občerstvenie (školský areál)
13:00 - 16:00 - Aktivity pre rodiny a aktivity pre deti + fotenie rodín + nafukovacie atrakcie,... (školský areál)
15:00 - Prednáška v triede - nielen pre seniorov (Mgr. Vladimír Olejník)
16:00 - Futbal otcov proti synom (cca od 7 do 70 r.) – na školskom ihrisku
17:00 - Chválový koncert Lamačských chvál
19:30 - 07:30 - Nočná adorácia rodín za rodinu
10:00 - Ruženec rodín
10:30 - Sv. omša

Staršie liturgické oznamy