Farnosť Letanovce rímskokatolíckej cirkvi patrí spolu so svojími filiálkami Spišské Tomášovce a Arnutovce do Spišskonovoveského dekanátu Spišskej diecézy. Na území farnosti sa nachádzajú tri kostoly: farský kostol Všetkých svätých (Letanovce), kostol sv. Michala Archanjela (Spišské Tomášovce) a kostol sv. Heleny (Arnutovce).

Kňazi vo farnosti

Mgr. Marián Sivoň (farský administrátor)
Mgr. Dominik Janky (kaplán)

Kontakt

+421 53 449 12 06

www.farnostletanovce.sk

Adresa

Slovenského raja 26
Letanovce
053 13

Liturgické oznamy zo dňa 23.01.2022

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
Sv. Františka Saleského, biskupa a uč. Cirkvi, sp.
13:00

(pohrebná)
+Jozef Melikant

18:00

+Michal, Mária a Michal

Utorok
OBRÁTENIE SV. PAVLA, APOŠTOLA, sv.
13:00

(pohrebné obrady)
+Martin Longa

18:00

+Martin Longa

18:00

Na úmysel kňaza

Streda
Sv. Timoteja a Títa, biskupov, sv.
07:00

+Margita Morihlatková

18:00

Poďakovanie za 50 rokov Miloša

Štvrtok
3. týždňa v cezročnom období
18:00

+Ján Šefčík

18:00

+Zuzana Cehuľová
(1. výročie)

Piatok
Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a uč. Cirkvi, sp.
17:00

(priamy prenos - prvoprijímajúce deti)
Poďakovanie za 75 rokov Františka Knižku

18:00

(prvoprijímajúce deti)
+František Vernarský

Sobota
Panny Márie v sobotu, ľ. sp.
07:00

Za + z rod. Snopkovej

18:00

Za rod. Kuzmikovú

Nedeľa
4. NEDEĽA v cezročnom období
08:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu a jej rodinu

10:30

(priamy prenos)
Za Boží ľud

08:00

Poďakovanie za 36 rokov Petra a za jeho zdravie

10:30

Na úmysel kňaza

09:15

Za zdravie a Božie požehnanie pre Margitu Russinovú

 • ADORÁCIE budú opäť bývať ako zvyčajne: v Letanovciach a v Sp. Tomášovciach vo štvrtok po sv. omši do 20:00 a v Arnutovciach v stredu po sv. omši.
 • TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV - od 18. do 25. januára. Pamätajme na tento dôležitý úmysel vo svojich modlitbách a obetách.
 • Najbližšiu sobotu bude BIBLICKÉ STRETNUTIE o 18:00 na fare v pastoračnom centre. Pozývame všetkých záujemcov. V Sp. Tomášovciach bude toto stretnutie v sobotu 5. 2. o 18:00 hod. v kostole.
 • Zvonček z nedele 16. 1.:

  • Letanovce: 207,55 €
  • Spišské Tomášovce: 135 €
  • Arnutovce: 42,93 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: z deviatnika - ul. Štúrovej obetovali na kostol 100 €
  • Spišské Tomášovce: bohuznámi obetovali na faru 100 €, bohuznámi na faru €
  • Arnutovce: za zvonenie z rod. Kacvinskej obetovali 10 €, bohuznámy obetoval na kostol 100 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30): Bonk, Ovčarik, Hricková, Murin, Gabriš, Slabaš, Podolinský, Barabas
  • Spišské Tomášovce: Jolana Bartošová, Mária Majerčáková, Ján Urban, Irena Kacvinská, Ľubomír Gabčo zo Smrekovej č. 333
  • Arnutovce: Silvia Hrubiznová, Alena Gazdurová

Staršie liturgické oznamy