Farnosť Letanovce rímskokatolíckej cirkvi patrí spolu so svojími filiálkami Spišské Tomášovce a Arnutovce do Spišskonovoveského dekanátu Spišskej diecézy. Na území farnosti sa nachádzajú tri kostoly: farský kostol Všetkých svätých (Letanovce), kostol sv. Michala Archanjela (Spišské Tomášovce) a kostol sv. Heleny (Arnutovce).

Kňazi vo farnosti

Mgr. Marián Sivoň (farský administrátor)
Mgr. Štefan Belko (kaplán)

Kontakt

+421 53 449 12 06

www.farnostletanovce.sk

Adresa

Slovenského raja 26
Letanovce
053 13

Liturgické oznamy zo dňa 01.08.2021

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
18. týždňa v cezročnom období
07:00

+Ján, Anna a Marián Gajan

18:00

+Elena Šarišská
(z ruže Anny Pagáčovej)

Utorok
18. týždňa v cezročnom období
18:00

Za rod. Renáty Bajtošovej

18:00

+Mária Andrašiková
(3 roky od úmrtia)

Streda
Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, sp.
07:00

+Mária a Ján Toporcer

18:00

+Žofia a Štefan

Štvrtok
18. týždňa v cezročnom období - Za duchovné povolania
18:00

+Mária (nedožitých 80 rokov)

18:00

+Peter
(40 rokov od úmrtia)

Piatok
PREMENENIE PÁNA, sv. PRVÝ PIATOK
17:00

+Anna a Ján Bajtoš

18:00

+Martin a syn Martin

17:00

Za rod. Hrubiznovú

Sobota
PRVÁ SOBOTA
07:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre r. Kacvinskú, Lesňákovú, Nemčíkovú

Nedeľa
DEVÄTNÁSTA NEDEĽA v cezročnom období
08:00

(priamy prenos)
+Anna, Ján, Jozef a Justína

15:00

Za ženícha a nevestu

08:00

Za Boží ľud

10:30

Za rod. Bitšanskú a Porazikovú

09:15

Za zdravie a Božie požehnanie pre Ondreja

 • Dňa 2. augusta možno získať úplné odpustky „porciunkuly“ vo všetkých farských kostoloch, bazilikách, katedrálnych chrámoch a františkánskych kostoloch. Skutok na získanie odpustkov je: nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Pána (Otče náš) a vyznanie viery (Verím v Boha), sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. otca.
 • Vo štvrtok bude vo farskom kostole vyložená Sviatosť Oltárna po sv. omši do 21:00 hod. Obetujeme ju za návštevu Sv. Otca na Slovensku.
 • SVIATOSŤ ZMIERENIA v prvopiatkovom týždni budeme vysluhovať nasledovne:

  • Letanovce: v piatok od 15:00 do sv. omše (2 kňazi), vo štvrtok od 17:00 do sv. omše (1 kňaz)
  • Spišské Tomášovce: v utorok od 16:00 do sv. omše (2 kňazi), vo štvrtok od 17:00 do sv. omše (1 kňaz)
  • Arnutovce: v stredu od 17:00 do sv. omše

  Ku chorým pôjdeme ako zvyčajne v piatok dopoludnia

 • Pozemkové spoločenstvo, Urbár v Letanovciach Vás touto cestou pozýva na zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 7. augusta 2021 (sobota) o 13:30 hod. v kultúrnom dome v Letanovciach. Zároveň upozorňujeme ak sa hlavne starší podielnici nemôžu, alebo obávajú zúčastniť, aby splnomocnili buď osobu ktorej dôverujú, alebo poslali splnomocnenie členom výboru alebo predsedovi urbáru Jožovi Kramárovi.

 • Zvonček z nedele 25. 7.:

  • Letanovce: 244,28 €
  • Spišské Tomášovce: 195 €
  • Arnutovce: 42,49 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: z pohrebu +Štefana Šilona obetovala rodina na kostol 100 € a za zvonenie 10 €
  • Spišské Tomášovce: novomanželia Paľuchoví obetovali na kostol 100 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na budúcu nedeľu bude ZBIERKA NA ENERGIE.

 • POĎAKOVANIE: Vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať všetkým chlapom a chlapcom z Letanoviec aj Arnutoviec, ktorí boli na brigáde s drevom. Tiež vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať naším mladým animátorkám z Letanoviec aj Sp. Tomášoviec, ktoré pomáhali pri letnom tábore na Strelníku.

 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30): Lesňák, Sagula, Toporcerová, Hricko, Servatka, Vronč, Urban, Neupauer
  • Spišské Tomášovce: Júlia Palušková, Pavol Gavlák, Stanislav Kostelník, Marián Smorada, Tibor Pecha z ul. Dubovej 312
  • Arnutovce: rod. Jezerčaková
 • Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať:
  • Letanovce:
   • Stanislav Hodák, syn Stanislava a Jany r. Dulovičovej, narodený v Poprade, bývajúci v Betlanovciach a Lucia Servátková, dcéra Petra a Jozefíny r. Lesňákovej,, narodená v Sp. Novej Vsi, bývajúca v Letanovciach. (2x)

Staršie liturgické oznamy