Farský úrad

Farnosť Letanovce rímskokatolíckej cirkvi patrí spolu so svojími filiálkami Spišské Tomášovce a Arnutovce do Spišskonovoveského dekanátu Spišskej diecézy. Na území farnosti sa nachádzajú tri kostoly: farský kostol Všetkých svätých (Letanovce), kostol sv. Michala Archanjela (Spišské Tomášovce) a kostol sv. Heleny (Arnutovce).

Kňazi vo farnosti

Mgr. Marián Sivoň (farský administrátor)
Mgr. Štefan Belko (kaplán)

Kontakt

+421 53 449 12 06

www.farnostletanovce.sk

Adresa

Slovenského raja 26
Letanovce
053 13

Liturgické oznamy zo dňa 18.02.2018

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
Po 1. pôstnej nedeli
07:00
Za zdravie Márie, Jožky, Marieny, Hanky a Jozefa
18:00
+Ján s Stanislav Sedláčko
Utorok
Po 1. pôstnej nedeli
17:00
+Kamil Škabla (nedožitých 27 rokov)
18:00
Poďakovanie za 80 rokov Zuzany Cehuľovej
Streda
Po 1. pôstnej nedeli
08:00
Za zdravie pre Martina, a +Anna, Štefan, Mária a Michal (v škole)
17:00
Poďakovanie za 25 rokov spoločného života Márie a Antona Greša (deti a mládež)
Štvrtok
KATEDRA SV. PETRA, APOŠTOLA, sv.
18:00
+Štefan Brajer (10 rokov od úmrtia)
18:00
Poďakovanie za 55 rokov Ľubice Dobalovej
Piatok
Po 1. pôstnej nedeli
18:30
Poďakovanie za 75 rokov Agnesy Hamráčkovej
18:30
Za zdravie a Božie požehnanie pre Emíliu Frankovičovú (70 rokov)
Sobota
Po 1. pôstnej nedeli
07:00
+Mária Tekáčová
Nedeľa
2. PÔSTNA NEDEĽA
08:00
+Eduard Kostelník
10:30
+Štefan Novotný a syn Jozef
08:00
Za Boží ľud
10:30
+Anna, Koloman, Ivan, Katarína a Michal
09:15
+Mária Lipajová
 • JARNÉ KÁNTROVÉ DNI sú v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Ich obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.
 • ADORÁCIE tento týždeň budú v zvyčajnom čase.
 • KRÍŽOVÉ CESTY budú bývať nasledovne: V piatok bude DUCHOVNÁ OBNOVA BIRMOVANCOV a preto krížová cesta bude o 18:00. Viesť ju bude kňaz a prosíme, aby sa jednotlivé zastavenia predmodlievali rodičia prvoprijímajúcich detí a birmovancov. Preto príďte do sakristie 15 minút pred začiatkom krížovej cesty. V nedeľu bude krížová cesta o 14:00 hod. a prosíme, aby sa jednotlivé zastavenia predmodlievali manželia.
 • Letanovce: V utorok po sv. omši o 18:00 sa koná výročná schôdza členov COOP Jednoty v pastoračnom centre na fare.
 • Svätý Otec František stanovil, že piatok 23. február 2018 bude Dňom modlitby a pôstu za pokoj v Demokratickej republike Kongo, v Južnom Sudáne a na celom svete. Keďže je túžbou Svätého Otca, aby sa celá Cirkev zapojila do tohto Dňa modlitby, Pamätajme na tento na tento úmysel pri svätých omšiach, krížových cestách, či iných pobožnostiach. PÔSTNA KRABIČKA!!!
 • Dnešnú nedeľu je jarná ZBIERKA NA CHARITU. Pán Boh Zaplať!
 • Zvonček zo 4. 2.:

  • Letanovce: 168,71 €
  • Spišské Tomášovce: 105 €
  • Arnutovce: 25,98 €

  Pán Boh Zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: bohuznámi obetovali na kostol 500 €, 100 €, 4 x 50 €, ružencové bratstvo obetovalo na kostol 1000 €
  • Spišské Tomášovce: bohuznáma obetovala na faru 50 €, z pohrebu +p. Chovanovej obetovali na kostol 100 € + 10 € za zvonenie
  • Arnutovce: bohuznámi obetoval na kostol 100 €

  Pán Boh Zaplať!

 • Na upratovanie prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30 hod.): Gábor, Švirloch, Švirlochová, Olejník, Hamráčková, Škovira, Toporcer, Dezort
  • Spišské Tomášovce: Jozef Cvengroš, Mária Hojnošová, Ján Bendik, František Petrík, Tibor Pecha z Brezovej 382
  • Arnutovce:

Staršie liturgické oznamy