Farnosť Letanovce rímskokatolíckej cirkvi patrí spolu so svojími filiálkami Spišské Tomášovce a Arnutovce do Spišskonovoveského dekanátu Spišskej diecézy. Na území farnosti sa nachádzajú tri kostoly: farský kostol Všetkých svätých (Letanovce), kostol sv. Michala Archanjela (Spišské Tomášovce) a kostol sv. Heleny (Arnutovce).

Kňazi vo farnosti

Mgr. Marián Sivoň (farský administrátor)
Mgr. Štefan Belko (kaplán)

Kontakt

+421 53 449 12 06

www.farnostletanovce.sk

Adresa

Slovenského raja 26
Letanovce
053 13

Liturgické oznamy zo dňa 05.07.2020

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
Sv. Márie Goretti, panny a muč., ľ. sp.
07:00

Za + z rod. Dulíkovej

Utorok
14. týždňa v cezročnom období
18:00

+Katarína a Ladislav Segeda, Mária Bendíková

17:00

+Ladislav Bendík

Streda
14. týždňa v cezročnom období
07:00

+Kamil a Marián Škabla a Ján Martinko

18:00

Poďakovanie za 30 rokov spoloč. života Jarmily a Štefana

Štvrtok
14. týždňa v cezročnom období
17:00

Za + z r. Kostelníkovej, zaťovia a Vierka

Piatok
14. týždňa v cezročnom období
17:00

+Anna a Michal Podollinský, Margita a Michal Podolinský

18:00

+Anna a Ladislav Gabčo, Margita a Jozef Žiga

Sobota
SV. BENEDIKTA, OPÁTA, PATRÓNA EURÓPY, sv.
07:00

Za členov ruž. spoločenstva

Nedeľa
15. NEDEĽA v cezročnom období
10:30

(priamy prenos)
+Milan Hanzely
(4 roky od úmrtia)

08:00

Za Annu Hojnošovú
(70 rokov)

09:15

+Michal, Mária a Michal

 • Adorácia tento týždeň bude v nedeľu 12. 7. Sviatosť Oltárna bude vyložená od 14:00 do 18:00 hod. vo farskom kostole.
 • Ďakujeme dobrodincom za to, že doniesli obraz aj plastiku Levočskej Panny Márie. Keďže tento rok nemôžeme putovať na levočský odpust, mohli sme si ho aspoň takýmto spôsobom sprístupniť u nás.
 • Zvonček z nedele 28. 6.:

  • Letanovce: 201,16 €
  • Spišské Tomášovce: 110 €
  • Arnutovce: 27,16 €

  Pán Boh zaplať!

 • Zbierka na energie 28. 6.:

  • Letanovce: 551,70 €
  • Spišské Tomášovce: 400 €
  • Arnutovce: 156 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: bohuznámi obetovali na kostol 100 € + bohuznámi 50 € + bohuznámi 20 €
  • Spišské Tomášovce: z krstín rod. Fiffiková obetovala na kostol 20 €, bohuznáma na faru 50 €, za zvonenie +Jozefovi Frankovičovi obetovali 10 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30 hod.): Nemčík, Švec, Slamená, Urban, Olejníková, Podolinský, Kubičárová, Barabas
  • Spišské Tomášovce: Anna Rusiňáková, Štefan Bartoš, Dušan Bartoš, Jana Korbová
  • Arnutovce:
 • Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať:
  • Letanovce:
   • Lukáš Molčan, syn Jána a Zuzany r. Tondrovej, narodený v v Levoči, bývajúci v Domaňovciach a Mária Hamráčková, dcéra +Ladislava a Evy r. Urbanovej, narodená v Sp. Novej Vsi, bývajúca v Letanovciach. (2x)
   • Samuel Lörinc, syn Jozefa a Jany r. Kubaľovej, narodený v Sp. Novej Vsi, bývajúci v Betlanovciach a Jana Lesňáková, dcéra Petra a Kataríny r. Segedovej, narodená v Levoči, bývajúca v Letanovciach. (2x)
  • Spišské Tomášovce:
   • Štefan Skokan, syn Jozefa a Kataríny r. Longovej, narodený v Sp. Novej Vsi, bývajúci v Sp. Tomášovciach a Daniela Kostelníková, dcéra Jozefa a Evy r. Valovičovej, narodená v Sp. Novej Vsi, bývajúca v Sp. Tomášovciach (1x)

Staršie liturgické oznamy