Farnosť Letanovce rímskokatolíckej cirkvi patrí spolu so svojími filiálkami Spišské Tomášovce a Arnutovce do Spišskonovoveského dekanátu Spišskej diecézy. Na území farnosti sa nachádzajú tri kostoly: farský kostol Všetkých svätých (Letanovce), kostol sv. Michala Archanjela (Spišské Tomášovce) a kostol sv. Heleny (Arnutovce).

Kňazi vo farnosti

Mgr. Marián Sivoň (farský administrátor)
Mgr. Dominik Janky (kaplán)

Kontakt

+421 53 449 12 06

www.farnostletanovce.sk

Adresa

Slovenského raja 26
Letanovce
053 13

Liturgické oznamy zo dňa 05.02.2023

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, muč., sp.
07:00

+Jozef Melikant

18:00

Za Veroniku a jej rodinu

Utorok
5. týždňa v cezročnom období
18:00

+Anna Kubičárová a manžel Ján

17:00

+Kristína
(2 roky od úmrtia)

Streda
Sv. Jozefíny Bakhity, panny, ľ. sp.
08:00

(v škole)
Na úmysel kňaza

18:00

+Elena Šarišská
(2 roky od úmrtia)

Štvrtok
5. týždňa v cezročnom období
18:00

+Dáša a František Zalibera

17:00

+Ľudovít a Margita

Piatok
Sv. Školastiky, panny, sp.
17:00

Za zdravie pre Jána

17:00

+Emil Bendík
(2 roky od úmrtia)

Sobota
Panny Márie Lurdskej, ľ. sp.
07:00

+Dominik Mazurek

Nedeľa
ŠIESTA NEDEĽA
08:00

+Justína a Ján Kažmír

10:30

(priamy prenos)
+Margita a Ján Vytykač

08:00

+Martin Knutel

10:30

+Břetislav Pítr

09:15

Poďakovanie za 60 rokov Vladimíra

 • Adorácie budú tento týždeň v Letanovciach a Sp. Tomášovciach vo štvrtok hodinu po sv. omši a v Arnutovciach v stredu po sv. omši.
 • Biblické stretnutie: bude v sobotu o 18:00 na fare v Letanovciach.
 • Púť do Svätej zeme: Na púť by sa išlo v dňoch 13. 11. až 20. 11. 2023. Bližšie informácie aj s programom nájdete na nástenkách aj na farskej internetovej stránke. Cena púte je 790 € + 100 $ obslužné vo Svätej zemi. Na púť do sa môžete prihlásiť v sakristii kostola. Treba si so sebou doniesť aj cestovný pas. Zapísať sa treba do konca marca.
 • Voľby do farskej pastoračnej rady: Dnešnú nedeľu máme voľby do FPR. Na lístkoch sú napísané mená, z ktorých si môžete vybrať, prípadne môžete navrhnúť a dopísať, koho by ste vy chceli v pastoračnej rade. V Letanovciach to budú piati, v Sp. Tomášovciach štyria a v Arnutovciach traja členovia. Prosíme, aby ste lístky doniesli do kostola budúcu nedeľu a poskladané ich vhodili do pripravených škatúľ. Kostolníci a kostolníčky budú skrutátormi, ktorí budú spočítavať hlasy.
 • Svetové dni mládeže v Lisabone´: Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva všetkých mladých od 15 do 30 rokov spoločne putovať na Svetové dni mládeže. Tie sa uskutočnia 1.- 6. augusta 2023 v Lisabone. Mladí majú na výber z dvoch možností - zúčastniť sa iba Svetových dní mládeže v Lisabone, alebo sa zúčastniť aj tzv. Dní v diecéze, ktoré budú prebiehať od 24. júla 2023 v Porte. Preprava bude zabezpečená autobusmi s plánovanou návštevou Fatimy. Podrobnejšie informácie ako aj možnosť registrácie nájdete na webovej stránke www.svetovednimladeze.sk.
 • Zvonček z nedele 29. 1.:

  • Letanovce: 304,80 €
  • Spišské Tomášovce: 210 €
  • Arnutovce: 48,92 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: z výročnej sv. omše +Jána Novotného obetovala rodina na kostol 50 €, bohuznámi obetovali na kostol 50 € a na hostie 20 €
  • Spišské Tomášovce: bohuznámi obetovali na faru 20 €
  • Arnutovce: z ruže Anny Pagáčovej obetovali na kostol 80 €, bohuznámy obetoval na kostol 100 €, bohuznámi obetovali na kostol 2 x 20 €, bohuznámi na faru v Sp. Tomášovciach 20 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30): Vronč, Urban, Neupauer, Zahornadský, Šefčík, Melikant, Redelšteinerová, Marušinský
  • Spišské Tomášovce: Peter Špic, Zuzana Lacušová, Anna Cvengrošová, Ján Bendík, Štefan Tišer z ul. Smrekovej 376
  • Arnutovce: Anna Javorská a Veronika Javorská

Staršie liturgické oznamy