Farnosť Letanovce rímskokatolíckej cirkvi patrí spolu so svojími filiálkami Spišské Tomášovce a Arnutovce do Spišskonovoveského dekanátu Spišskej diecézy. Na území farnosti sa nachádzajú tri kostoly: farský kostol Všetkých svätých (Letanovce), kostol sv. Michala Archanjela (Spišské Tomášovce) a kostol sv. Heleny (Arnutovce).

Kňazi vo farnosti

Mgr. Marián Sivoň (farský administrátor)
Mgr. Štefan Belko (kaplán)

Kontakt

+421 53 449 12 06

www.farnostletanovce.sk

Adresa

Slovenského raja 26
Letanovce
053 13

Liturgické oznamy zo dňa 21.10.2018

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
Sv. Jána Pavla II., pápeža, ľ. sp.
07:00
+Franta, rodičia, bratia a Hanka
18:00
+Ondrej a Mária
Utorok
29. týždňa v cezročnom období
18:00
+Ján Olejník (5 rokov od úmrtia)
18:00
+Ján, Stanislav, Miroslav Gabčo a Martin Pecha
Streda
29. týždňa v cezročnom období
07:00
Za Božie požehnanie vo vzťahu Evy a Jaroslava
18:00
+Martin Šoltis a Ján Medery
Štvrtok
29. týždňa v cezročnom období
18:00
+Eva Kroščenová
18:00
+Emil Giľak
Piatok
29. týždňa v cezročnom období
17:00
Poďakovanie za 50 rokov spoločného života Márie a Jozefa
18:00
+Ľudmila a Ján Bartoš
Sobota
Panny Márie v sobotu, ľ. sp.
07:00
+Anton, Jozef, Anna, Anna
Nedeľa
TRIDSIATA NEDEĽA
08:00
+Ladislav Urban (1. výročie)
10:30
Za zdravie a Božie požehnanie pre Agnesu a jej rodinu
08:00
Na česť sv. Júdu Tadeáša
10:30
+Gejza Pecha (nedožitých 71 rokov)
09:15
Za Boží ľud
 • Adorácie tento týždeň budú v zvyčajnom čase.
 • V noci z 27. na 28. októbra sa mení čas. O 3:00 hod. letného času posúvame hodiny na 2:00 stredoeurópskeho času.
 • Dnešná nedeľa je misijná. Po svätých omšiach bude celonárodná zbierka na misie. Zvlášť bude obetovaná farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.
 • V našej farnosti je potrebné vykonať nové voľby do Hospodárskej rady farnosti (HRF), keďže uplynulo päťročné obdobie terajšej HRF. Preto si na budúcu nedeľu budete môcť vyzdvihnúť volebné lístky na voľbu členov HRF.
 • Sviatosť zmierenia pred odpustovou slávnosťou v Letanovciach a pred dušičkami budeme vysluhovať nasledovne:

  • Letanovce: v utorok 30. 10. od 15:00 do 17:00 hod.
  • Spišské Tomášovce: v pondelok 29. 10. od 15:00 do sv. omše
  • Arnutovce: v stredu 31. 10. od 16:30 do sv. omše.

  Tento týždeň budeme spovedať vždy pred sv. omšami. Ktorí môžete, využite aj túto možnosť.
  Ku chorým pôjdeme v utorok 30. 10. dopoludnia.

 • Zvonček z nedele 7. 10.:

  • Letanovce: 181,24 €
  • Spišské Tomášovce: 120 €
  • Arnutovce: 32,34 €

  Pán Boh Zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Spišské Tomášovce: bohuznáma obetovala na faru 20 €

  Pán Boh Zaplať!

 • Na upratovanie prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v utorok večer po sv. omši o 18:30 hod.): Slebodník Hanzely, Štefko, Šterbák, Kubičár, Biskup, Kuna, Šoltis
  • Spišské Tomášovce: Ondrej Paľuch, Cyril Melegy, Ján Kišš, Anna Rusinaková, František Gabčo z Dubovej 332
  • Arnutovce:

Staršie liturgické oznamy