Farnosť Letanovce rímskokatolíckej cirkvi patrí spolu so svojími filiálkami Spišské Tomášovce a Arnutovce do Spišskonovoveského dekanátu Spišskej diecézy. Na území farnosti sa nachádzajú tri kostoly: farský kostol Všetkých svätých (Letanovce), kostol sv. Michala Archanjela (Spišské Tomášovce) a kostol sv. Heleny (Arnutovce).

Kňazi vo farnosti

Mgr. Marián Sivoň (farský administrátor)
Mgr. Štefan Belko (kaplán)

Kontakt

+421 53 449 12 06

www.farnostletanovce.sk

Adresa

Slovenského raja 26
Letanovce
053 13

Liturgické oznamy zo dňa 09.05.2021

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
Po 6. veľkonočnej nedeli
07:00

+Janka Bonková
(nedožitých 101 rokov)

18:00

+Helena Baldovská

Utorok
Po 6. veľkonočnej nedeli - V čase sejby
18:00

Poďakovanie za 25 rokov spoloč. života manželov Gabrišových

17:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre manželov Kačmarikových

Streda
Po 6. veľkonočnej nedeli
08:00

(školská)
Na úmysel kňaza

18:00

+Štefan Zalibera (nedožitých 85 rokov)

18:00

+Emil Hrubizna (nedožitých 80 rokov)

Štvrtok
NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, prikázaný sviatok
07:00

+Mária Marušinská

18:00

(priamy prenos)
+Pavol a Justína

07:00

Za Boží ľud

18:00

+Eva Šubová

17:00

+Božena a Ján Rusin

Piatok
SV. MATEJA, APOŠTOLA, sv.
17:00

(priamy prenos)
+pani Bajtošová

18:00

+Anna a Jozef Pjontek

Sobota
Po 6. veľkonočnej nedeli
18:00

+František Lačný

18:00

+Ľudovít Vrana (nedožitých 85 rokov)

17:00

Na úmysel kňaza

Nedeľa
7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
08:00

+Martin, Michal, Margita a Helena

10:30

(priamy prenos)
Za zdravie a Božie požehnanie pre Karolínu

08:00

Za Boží ľud

10:30

+Silvia Oravcová

09:15

+Mária a Ján Bendík

 • Nasledujúce tri dni (pondelok, utorok, streda) sú prosebnými dňami. Záväzný je jeden deň. Ich obsahom je prosba za úrodu.
 • Dnešnú nedeľu slávime Deň matiek.
 • Od piatku začíname novénu k Duchu Svätému pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého.
 • Stretnutie prvoprijímajúcich detí zo Sp. Tomášoviec bude v piatok 14. 5. o 18:00 hod. Stretnutie prvoprijímajúcich detí z Arnutoviec bude v stredu 12. 5. o 18:00 hod.
 • Ponúkame vám nové číslo časopisu Milujte sa. Cena je 1,50 €
 • Zvonček z nedele 2. 5.:

  • Letanovce: 180,25 €
  • Spišské Tomášovce: 170 €
  • Arnutovce: 22 €

  Pán Boh Zaplať!

 • Zbierka na seminár:

  • Letanovce: 751 €
  • Spišské Tomášovce: 110 €
  • Arnutovce: 66,10 €

  Spolu 927,10 €
  Pán Boh Zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: bohuznámi obetovali na kostol 50 €, bohuznámi obetovali 50 €
  • Spišské Tomášovce: z krstín r. Petríková obetovala na faru 100 € a na kostol 50 €

  Príspevok priamo na účet farnosti za mesiac apríl: 468 €, príspevok na účet pre faru v Sp. Tomášovciach: 220 €
  Pán Boh Zaplať!

 • Na budúcu nedeľu sa koná ZBIERKA NA KATOLÍCKE MASMÉDIÁ.

 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30): Žoldak, Tekáč, Neupauer, Majcher, Longa, Majerčák, Lapšanský, Novotný
  • Spišské Tomášovce: Mária Šašová, Ludmila Dubňanská, Zuzana Kacvinská, Iveta Kubičárová, Miroslav Pecha z Kostolnej 303
  • Arnutovce:

Staršie liturgické oznamy