Farnosť Letanovce rímskokatolíckej cirkvi patrí spolu so svojími filiálkami Spišské Tomášovce a Arnutovce do Spišskonovoveského dekanátu Spišskej diecézy. Na území farnosti sa nachádzajú tri kostoly: farský kostol Všetkých svätých (Letanovce), kostol sv. Michala Archanjela (Spišské Tomášovce) a kostol sv. Heleny (Arnutovce).

Kňazi vo farnosti

Mgr. Marián Sivoň (farský administrátor)
Mgr. Štefan Belko (kaplán)

Kontakt

+421 53 449 12 06

www.farnostletanovce.sk

Adresa

Slovenského raja 26
Letanovce
053 13

Liturgické oznamy zo dňa 20.09.2020

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
SV. MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTU, sv.
07:00

+Jolana, Tibor, Peter a Milan

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu

Utorok
25. týždňa v cezročnom období
18:00

+Ladislav Brandobur
(1. výročie)

18:00

+Eva Šubová
(1. výročie)

Streda
Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, sp.
08:00

(školská)
Za žiakov a učiteľov

18:00

(za účasti detí)
+Jozef Melega

Štvrtok
25. týždňa v cezročnom období
18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Štefana a Máriu Novotnú

18:00

Poďakovanie za 60 rokov Ľudmily Strakovej

Piatok
25. týždňa v cezročnom období
17:00

(za účasti detí)
Poďakovanie za 55 rokov spoločného života manželov Bendíkovcov

18:00

(za účasti detí)
Za zosnulých z r. Andrášikovej

Sobota
Panny Márie v sobotu, ľ.sp.
07:00

+Mária, Peter a Pavol

Nedeľa
26. NEDEĽA v cezročnom období
08:00

+Michal a Anna

10:30

+Pavol a Justína

08:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Štefana, Máriu, Máriu a Vlastu Pechovú

10:30

Za Boží ľud

09:15

+Janka Frankovičová

 • Adorácie budú tento týždeň ako zvyčajne.
 • Počas tejto jesene plánujeme v našej farnosti zorganizovať evanjelizačný seminár "Život v Duchu." Seminár pozostáva z 9 stretnutí, ktoré sú venované základným témam kresťanského života. Stretnutia budú bývať raz týždenne. Záujemcovia nech sa prihlásia v sakristii najneskôr do 27. 9. 2020 Minimálny vek účastníkov je 15 rokov.
 • Letanovce: Vymenili sme nový motor s ventilátorom k organu. Motor stál 1400 € a montáž 400 €.
 • Spišské Tomášovce: Odpustová slávnosť sa bude konať v nedeľu 27. 9. a pozvaným hosťom je Vdp. Martin Pasiar, farár v Lomničke. Namiesto odpustovej ofery sa bude konať Zbierka na novú strechu na škôlke. Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v piatok po sv. omši.
 • Zvonček z nedele 13. 9.:

  • Letanovce: 208,68 €
  • Spišské Tomášovce: 160 €
  • Arnutovce: 55,22 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: bohuznáma obetovala na kostol 100 €, bohuznáma obetovala na kostol 50 €
  • Arnutovce: z krstín rod. Gardošíková obetovala 100 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno po sv. omši o 7:45 hod.): Neupauer, Jochman, Kubičárová, Šuba, Pavlanská, Dravecký, Snopko, Kostelník
  • Spišské Tomášovce: Milan Štefko, Jozef Bartoš, Ľubomír Bartoš, František Kočiš, Dušan Pecha zo Smrekovej 334
  • Arnutovce:
 • Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať:
  • Letanovce:
   • Radovan Zalibera, syn Stanislava a Alžbety r. Grešovej, narodený v Levoči, bývajúci v Letanovciach a Michaela Stoličná, dcéra Tibora a Janky r. Mlynarčíkovej, narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Spišskej Novej Vsi. (2x)
   • Richard Grom, syn Pavel a Pavlíny r. Meskovej, narodený v Zlatých Moravcich, bývajúci v Zlatých Moravciach a Lenka Pavlanská, dcéra Martina a Márie r. Toporcerovej, narodená v Levoči, bývajúca v Letanovciach. (2x)
   • Radoslav Pavlík, syn Jozefa a Ľudmily r. Valkovej, narodený v Kežmarku, bývajúci v Žakovciach a Daniela Martinková, dcéra Štefana a Janky r. Petrekovej, narodená v Levoči, bývajúca v Letanovciach. (2x)
  • Spišské Tomášovce:
   • Lukáš Gábor, syn Ervína a Janky r. Pechovej, narodený v Sp. Novej Vsi, bývajúci v Sp. Tomášovciach a Barbora Horváthová, dcéra Sergeja a Zuzany r. Kroščenovej, narodená v Sp. Novej Vsi, bývajúca v Smižanoch. (1x)

Staršie liturgické oznamy