Farnosť Letanovce rímskokatolíckej cirkvi patrí spolu so svojími filiálkami Spišské Tomášovce a Arnutovce do Spišskonovoveského dekanátu Spišskej diecézy. Na území farnosti sa nachádzajú tri kostoly: farský kostol Všetkých svätých (Letanovce), kostol sv. Michala Archanjela (Spišské Tomášovce) a kostol sv. Heleny (Arnutovce).

Kňazi vo farnosti

Mgr. Marián Sivoň (farský administrátor)
Mgr. Štefan Belko (kaplán)

Kontakt

+421 53 449 12 06

www.farnostletanovce.sk

Adresa

Slovenského raja 26
Letanovce
053 13

Liturgické oznamy zo dňa 17.02.2019

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
6. týždňa v Cezročnom období
07:00
+Katarína a Ladislav Segeda
18:00
+Mária Oravcová
Utorok
6. týždňa v Cezročnom období
18:00
+Helena Kramárová (nedožitých 90 rokov)
18:00
+Štefan, Janka, Katarína, Jana, Viliam
Streda
6. týždňa v Cezročnom období
07:00
Na úmysel kňaza
18:00
Za Máriu a Ladislava (43 rokov sobáša)
Štvrtok
6. týždňa v Cezročnom období
18:00
+Kamil Škabla
17:00
Za zdravie pre Gizelu Gabčovú a za ostatnú rodinu
Piatok
KATEDRA SV. PETRA, APOŠTOLA, sv.
17:00
+Ladislav, Emil, Kamil a Jozef
18:00
+Štefan a Jozefína
Sobota
Panny Márie v sobotu, ľ. sp
07:00
+Mária a Ján Marko
Nedeľa
SIEDMA NEDEĽA
08:00
Za Božie požehnanie pre rod. Jakubčovú
10:30
Za Michala Podolinského (55 rokov) a za + rodičov Michala a Annu
08:00
Za Boží ľud
10:30
+Alexander, Katarína, Ján Lacko a Aranna, Ľudoví Gabčo a Ján Pecha
09:15
+Mária Vybohová
 • Adorácie tento týždeň nasledovne: v Arnutovciach v pondelok o 17:30, v Letanovciach a Spišských Tomášovciach v utorok od 17:00 hod.
 • Dňa 21. 2. odpoludnia do polnoci 22. 2. môže za zvyčajných podmienok každý veriaci získať úplné odpustky, ak nábožne navštívi katedrálny chrám a tam sa pomodlí Verím v Boha a Otče náš.
 • Piata prednáška Diecéznej školy viery sa uskutoční vo štvrtok 21. 2. 2019 v Spišskej Novej Vsi v Malom kostole. Začneme sv. omšou o 16:30. Po sv. omši bude prednáška o sviatosti pomazania chorých a diskusia. Všetkých srdečne pozývame
 • Zvonček z nedele 3. 2.:

  • Letanovce: 166,19 €
  • Spišské Tomášovce: 105 €
  • Arnutovce: 26,01 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Spišské Tomášovce: bohuznámi obetovali na faru: 20 €, bohuznáma obetovala na elektrinu 10 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu po sv. omši 7:30): Fabry, Kramaár, Rusnák, Kacvinský, Hennel, Marko, Neupauer, Kramárová
  • Spišské Tomášovce: Terézia Povecová, Martin Hojnoš, Jozef Bajtoš, František Tripšanský, Margita Gaborová z Topoľovej 349
  • Arnutovce:

Staršie liturgické oznamy