Farnosť Letanovce rímskokatolíckej cirkvi patrí spolu so svojími filiálkami Spišské Tomášovce a Arnutovce do Spišskonovoveského dekanátu Spišskej diecézy. Na území farnosti sa nachádzajú tri kostoly: farský kostol Všetkých svätých (Letanovce), kostol sv. Michala Archanjela (Spišské Tomášovce) a kostol sv. Heleny (Arnutovce).

Kňazi vo farnosti

Mgr. Marián Sivoň (farský administrátor)
Mgr. Štefan Belko (kaplán)

Kontakt

+421 53 449 12 06

www.farnostletanovce.sk

Adresa

Slovenského raja 26
Letanovce
053 13

Liturgické oznamy zo dňa 13.10.2019

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
28. týždňa v cezročnom období
07:00
+Ján Tkáč
18:00
+Ján Rusin a Božena
Utorok
Sv. Terézie od Ježiša, panny a uč. Cirkvi, sp.
18:00
+Matej, Kristína, Ernest a Anna
18:00
+Jozef Valenčík (1. výročie)
Streda
28. týždňa v cezročnom období
08:00
Na úmysel kňaza (v škole)
18:00
Za členov ruž. bratstva
Štvrtok
Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a muč. sp.
18:00
+Ján Martinko
18:00
Za členov ruž. bratstva
Piatok
SV. LUKÁŠA, evanjelistu, sv.
17:00
+Jozef Pľuta
18:00
+Roman Gabčo
Sobota
Panny Márie v sobotu, ľ. sp.
07:00
+Ladislav Brandobur
Nedeľa
DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA - MISIJNÁ NEDEĽA
08:00
+Marián a Kamil Škabla
10:30
Za Boží ľud
08:00
+Milan Oravec
10:30
+ rodičia a +Ondrej Bango a Gejza Pecha
09:15
Za zdravie a Božie požehnanie pre Juraja
 • Adorácie budú tento týždeň ako zvyčajne: v Letanovciach a Sp. Tomášovciach vo štvrtok od 17:00 do sv. omše a v Arnutovciach v pondelok od 17:30 do sv. omše. Pri adoráciach sa teraz v októbri modlíme aj posvätný ruženec.
 • Povzbudzujeme Vás naďalej k MODLITBE SV. RUŽENCA V MESIACI OKTÓBER. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo náboženskom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.
 • Vo štvrtok 17. októbra 2019 sa v Spišskej Novej Vsi uskutoční ďalšie stretnutie 2. ROČNÍKA DIECÉZNEJ ŠKOLY VIERY. Prednášky sa budú konať na desiatich miestach diecézy, pre našu farnosť je najbližším miestom Spišská Nová Ves. Sv. omša sa začne o 16:30 a po nej bude katechéza. Októbrová katechéza sa bude týkať 2. a 3. Božieho prikázania. Budeme radi, ak sa prednášok zúčastníte v čo najväčšom počte.
 • Dňa 26. 10. sa uskutoční DIECÉZNY FUTBALOVÝ TURNAJ V RABČI na Orave. Bližšie info na www.komisia.sk
 • Spišské Tomášovce – stretnutie lektorov bude najbližšiu sobotu 19. 10. o 17:00 v priestoroch MŠ.
 • Zvonček z nedele 29. 9.:

  • Letanovce: 215,73 €
  • Spišské Tomášovce: 260 €
  • Arnutovce: 43,81 €

  Tento zvonček sa posiela na Diecézny katechetický úrad.

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Spišské Tomášovce: bohuznámi obetovali na faru 50 €, bohuznámi na misie 10 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na budúcu nedeľu bude ZBIERKA NA MISIE.

 • Na upratovanie prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu po sv. omši o 7:30 hod.): Longa, Dlugošová, Kubičár, Olejníková, Kacvinský, Jančiga, Šefčík, Vronč
  • Spišské Tomášovce: Milan Štefko, Jozef Bartoš, Ľubomír Bartoš, František Kočišmiroslav Gabčo z Topoľovej 387
  • Arnutovce:

Staršie liturgické oznamy