Farnosť Letanovce rímskokatolíckej cirkvi patrí spolu so svojími filiálkami Spišské Tomášovce a Arnutovce do Spišskonovoveského dekanátu Spišskej diecézy. Na území farnosti sa nachádzajú tri kostoly: farský kostol Všetkých svätých (Letanovce), kostol sv. Michala Archanjela (Spišské Tomášovce) a kostol sv. Heleny (Arnutovce).

Kňazi vo farnosti

Mgr. Marián Sivoň (farský administrátor)
Mgr. Štefan Belko (kaplán)

Kontakt

+421 53 449 12 06

www.farnostletanovce.sk

Adresa

Slovenského raja 26
Letanovce
053 13

Liturgické oznamy zo dňa 22.11.2020

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
34. týždňa v cezročnom období
07:00

+Mária a Štefan Kubičár, Štefan a Anna

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa a Annu

Utorok
Sv. Ondreja Dung-Laka a spoloč., muč., sp.
18:00

Tibor Nemčík
(1. výročie)

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Marcelu, Renátu, Elenu a Anežku Gabčovú

Streda
Sv. Kataríny Alexandrijskej, ľ. sp.
07:00

+Janka Kubičárová

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Hrubiznovú a Piskovú

Štvrtok
34. týždňa v cezročnom období
18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Margitu Toporcerovú a celú jej rodinu

18:00

+Katarína Lipajová

Piatok
34. týždňa v cezročnom období
17:00

(priamy prenos)
+Margita, Michal a dcéra Helena

18:00

+Ján, Jozef a Valika

Sobota
Panny Márie v sobotu, ľ. sp.
07:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Kostelníkovú

18:00

(stredná generácia)
Za rod. Kačmarikovú a Vranovú

Nedeľa
1. ADVENTNÁ NEDEĽA
08:00

(starší ľudia)
Poďakovanie za 30 rokov Lýdie a Veroniky

10:30

(priamy prenos)
+Ľudmila a Jozef Nemčík

08:00

(starší)
Za Boží ľud

10:30

+Mária a Jozef Cvengroš

09:15

+Ondrej a Katarína

 • V pondelok máme v našej farnosti CELODENNÚ ADORÁCIU. Sviatosť Oltárna bude vystavená k poklone od rannej sv. omše do 18:00 hod..
 • Dnešnú nedeľu sa koná Modlitba zasvätenia pred Oltárnou Sviatosťou, ako to býva vždy na nedeľu Krista Kráľa. Kto sa jej zúčastní, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. V Arnutovciach prosíme seniorov, aby chodievali na sv. omše v týždni a nedeľu nechali mladším. V Sp. Tomášovciach prosíme, aby ste rešpektovali rozpis podľa generácii! Ďakujeme za pochopenie.
 • V kostole môže byť toľko ľudí, že sa zaplní 50% kapacity kostola, čiže kostol môže byť tak napoly naplnený. Prosíme, aby ste si sadali v odstupoch a po rodinách a dodržiavali všetky hygienické nariadenia. Kostol budeme každý deň dezinfikovať.
 • SV. ZMIERENIA budeme vysluhovať vždy pred sv. omšami.
 • Na budúcu nedeľu budeme pri sv. omšiach požehnávať ADVENTNÉ VENCE.
 • Budúcou nedeľou - 1. adventnou - začíname NOVÉ LITURGICKÉ OBDOBIE (ADVENT) A NOVÝ LITURGICKÝ ROK - ROK B. Veľmi vás povzbudzujeme k bdelému, pokojnému a hlbokému prežívaniu adventu. Už tento týždeň je dobré porozmýšľať nad tým, ako chceme prežívať adventné obdobie. K dobrému prežívaniu tohto krásneho liturgického obdobia nám majú pomôcť aj nasledujúce duchovné aktivity: čítanie sv. Písma na pokračovanie, rorátne sv. omše a adventná duchovná obnova. Prípadne si sami môžete naplánovať svoje osobné a rodinné duchovné aktivity.
 • Ak Pán Boh dá, na dni 10. 12. - 13. 12. plánujeme uskutočniť v našej farnosti ADVENTNÚ DUCHOVNÚ OBNOVU. Budú ju viesť pátri pallotíni z Michaloviec. Bližší program obnovy ešte zverejníme.
 • Dobrodinci:

  • Letanovce: z pohrebu +Andreja Slavkovského obetovala rodina na kostol 200 € a za zvonenie 30 €, ružencové bratstvo obetovalo na opravu organu 500 €, bohuznáma obetovala na kostol 100 € a na Strelník 50 €, z krstín r. Gáborová - Dzrurillová obetovala 100 €
  • Spišské Tomášovce: bohuznámi obetovali na kostol 20 €
  • Arnutovce: z pohrebu +Heleny Baldovskej obetovali na kostol 50 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na budúcu nedeľu bude JESENNÁ ZBIERKA NA CHARITU. Vyslovujeme úprimné PÁN BOH ZAPLAŤ.

 • Na upratovanie prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce: Goč, Turzak, Neupauer, Duboš, Chovancová, Kramár, Boka, Šefčík

  Pán Boh zaplať!

Staršie liturgické oznamy