Farský úrad

Farnosť Letanovce rímskokatolíckej cirkvi patrí spolu so svojími filiálkami Spišské Tomášovce a Arnutovce do Spišskonovoveského dekanátu Spišskej diecézy. Na území farnosti sa nachádzajú tri kostoly: farský kostol Všetkých svätých (Letanovce), kostol sv. Michala Archanjela (Spišské Tomášovce) a kostol sv. Heleny (Arnutovce).

Kňazi vo farnosti

Mgr. Marián Sivoň (farský administrátor)
Mgr. Štefan Belko (kaplán)

Kontakt

+421 53 449 12 06

www.farnostletanovce.sk

Adresa

Slovenského raja 26
Letanovce
053 13

Liturgické oznamy zo dňa 17.09.2017

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
24. týždňa v cezročnom období
07:00
+František Kubičár
14:00
+Ján Horváth (pohrebná)
Utorok
24. týždňa v cezročnom období
18:00
+Irena, Žofia, Ján a syn Ján
18:00
+z rodiny Kostelníkovej: za Vierku a Martina
Streda
Sv. Ondreja, Pavla a spoloč., muč., sp.
08:00
Na úmysel (v škole)
17:00
+Jozef, Renáta a Jozef
Štvrtok
SV. MATÚŠA, apoštola a evanjelistu, sv.
18:00
+Peter Barabas
18:00
Poďakovanie za Božie dobrodenia
Piatok
24. týždňa v cezročnom období - Poďakovanie za úrodu
20:00
Za birmovancov
18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Emila a Rozáliu Gabčo (50 rokov spoločného života)
Sobota
Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, sp.
07:00
+Mária Jurčíková
Nedeľa
DVADSIATA PIATA NEDEĽA
08:00
+Viera Burinová
10:30
Za zdravie Jožky, Márie a Marieny
08:00
Za Boží ľud
10:30
+Štefan Fridmanský
09:15
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Hrubiznovú, Gallikovú a Toporcerovú
 • Tento týždeň sú JESENNÉ KÁNTROVÉ DNI v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jedn deň. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu.
 • ADORÁCIE budú tento týždeň nasledovne:
  • Letanovce: v piatok po sv. omši do 23:00
  • Spišské Tomášovce: vo štvrtok od 17:00 do sv. omše
  • Arnutovce v stredu od 16:30 do sv. omše
 • V našej farnosti na budúci rok plánujeme prípravu na SVIATOSŤ BIRMOVANIA. Na birmovku berieme všetkých od terajších ôsmakov a starších. Začneme teda aj prípravu na birmovku a preto prosíme birmovancov, aby si vzali prihlášku na birmovku v sakristii, vypísali ju a doniesli späť do sakristie. Zároveň v piatok raz mesačne budeme mávať sv. omše ako duchovné obnovy, zvlášť pre birmovancov o 20:00. Po sv. omši bude diskusia s hosťom a adorácia do 23:00. Prvá takáto sv. omša bude najbližší piatok. Okrem toho budú mávať birmovanci stretnutia v skupinkách s animátormi raz za dva týždne.
 • Začíname aj prípravu na PRVÉ SV. PRIJÍMANIE a preto tiež prosíme, aby si rodičia prvoprijímajúcich detí vyzdvihli prihlášky na prvé sv. prijímanie.
 • Stretnutie Farskej pastoračnej rady sa uskutoční v nedeľu o 15:00 hod.
 • Najbližšiu sobotu, 23. 9. 2017 o 18.00 bude stretnutie manželov na fare.
 • Záujemcovia, ktorí by chceli ísť na blahorečenie Dona Titusa Zemana, SDB, ktoré sa bude konať v Bratislave - Vajnoroch dňa 30. 9., nech sa prihlásia v sakristii kostola. Predpokladaná cena je 20 €.
 • Spišské Tomášovce: Ďakujeme chlapom, ktorí opravovali múr okolo kostola. Oprava stála 310 € a maľovanie plotu cca 200 €. PÁN BOH ZAPLAŤ!
 • Letanovce: Finančná rekapitulácia - farský dvor a potok: osadenie rúr 1775 €, rozbíjanie betónového chodníka 255,37 €, nový chodník 570 €, jazierko, osvetlenie a výsadba stromčekov - cca 1200 €. Spolu = 3800,37 €. Jazierko a stromčeky boli zaplatené z peňazí, ktoré tento rok zarobilo pastoračné centrum biskupa Jána Vojtaššáka. Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli.
 • Zvonček z nedele 3. 9.:

  • Letanovce: 156,13 €
  • Spišské Tomášovce: 95 €
  • Arnutovce: 27,52 €

  Pán Boh Zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: bohuznáma obetovala na kostol 50 €
  • Spišské Tomášovce: novomanželia Graindoví obetovali na kostol 50 €, pútnici z Čnestochovej obetovali na kostol 95 €, bohuznáma na faru 10 €

  Pán Boh Zaplať!

 • Na upratovanie prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce: Kubičár, Kovács, Slavkovský, Kubičár, Bartoš, Novotný, Puklušová, Majerčák
  • Spišské Tomášovce: Emil Bendik, Jozef Bendik, Stanislav Bartoš, Ladislav Bendik, Štefan Pecha z Topoľovej 357
  • Arnutovce:
 • Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať:
  • Spišské Tomášovce:
   • Ľubomír Kršiak, syn Ľubomíra a Jarmily r. Augustiňákovej, narodený v Krompachoch, bývajúci v Harichovciach a Michaela Bartošová, dcéra Jozefa a Márie r. Bajtošovej, narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Spišských Tomášovciach. (2x)
   • Erik Martinko, syn Ľubomíra a Drahoslavy r. Filipovej, narodený v Poprade, bývajúci v Spišských Tomášovciach a Alexandra Urbanová, dcéra Jozefa a Slávky r. Šoušákovej, narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Smižanoch. (1x)

Staršie liturgické oznamy