Farnosť Letanovce rímskokatolíckej cirkvi patrí spolu so svojími filiálkami Spišské Tomášovce a Arnutovce do Spišskonovoveského dekanátu Spišskej diecézy. Na území farnosti sa nachádzajú tri kostoly: farský kostol Všetkých svätých (Letanovce), kostol sv. Michala Archanjela (Spišské Tomášovce) a kostol sv. Heleny (Arnutovce).

Kňazi vo farnosti

Mgr. Marián Sivoň (farský administrátor)
Mgr. Štefan Belko (kaplán)

Kontakt

+421 53 449 12 06

www.farnostletanovce.sk

Adresa

Slovenského raja 26
Letanovce
053 13

Liturgické oznamy zo dňa 10.11.2019

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
Sv. Martina z Tours, patróna Spišskej diecézy sv.
07:00
+Ján Martinko
18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Silviu
Utorok
Sv. Jozafáta, biskupa mučeníka, sp.
18:00
+Martin, Mária, Anton a Milan
18:00
Za Renátu a Štefana Gabča
Streda
32. týždňa v cezročnom období
08:00
Na úmysel kňaza (v škole)
18:00
+Štefan a Štefan Pecha
Štvrtok
32. týždňa v cezročnom období
18:00
+Matej, Helena, Anna, Helena a František
17:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre Marcelu
Piatok
32. týždňa v cezročnom období
17:00
+Ladislav
18:00
+Alžbeta Bendíková
Sobota
Panny Márie v sobotu, ľ.sp.
07:00
+Martin, Božena, Jozef a Milan
Nedeľa
TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA
08:00
Za Štefana (50 rokov)
10:30
Za Boží ľud
08:00
+Terézia Špicová
10:30
+Roman Gabčo
09:15
Za zdravie a Božie požehnanie pre Moniku (40 rokov)
 • Adorácia tento týždeň bude len v Arnutovciach.
 • Na budúcu nedeľu si pripomíname 3. SVETOVÝ DEŇ CHUDOBNÝCH, ktorý ustanovil pápež František. Touto formou chcel poukázať ne existenciu chudoby aj v dnešnom svete a pozýva celé kresťanské spoločenstvo podať pomocnú ruku chudobným, slabým a tým, ktorých dôstojnosť je pošliapavaná.
 • Spišské Tomášovce: Stretnutie lektorov bude v sobotu 16. 11. o 17:00 hod. v priestoroch MŠ.
 • Aj tento rok všetkých mladých pozývame na Godzone (evanjelizačný koncert), ktorý sa bude konať v Poprade 19. 11. o 18:00 v Aréne. Prihlásiť sa môžete v sakristii. Cena je 3 €.
 • Zvonček z nedele 27. 10.:

  • Letanovce: 176,96 €
  • Spišské Tomášovce: 215 €
  • Arnutovce: 30,10 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu o 7:30 hod.): Kubičárová, Barabas, Pavlanský, Cebuľa, Toporcer, Petrek, Bartoš, Toporcer
  • Spišské Tomášovce: Darina Kačmariková, Mária Majerčáková, Ján Urban, Irena Kacvinská, Jaroslav Pecha z Dubovej 307
  • Arnutovce:

Staršie liturgické oznamy