Farský úrad

Farnosť Letanovce rímskokatolíckej cirkvi patrí spolu so svojími filiálkami Spišské Tomášovce a Arnutovce do Spišskonovoveského dekanátu Spišskej diecézy. Na území farnosti sa nachádzajú tri kostoly: farský kostol Všetkých svätých (Letanovce), kostol sv. Michala Archanjela (Spišské Tomášovce) a kostol sv. Heleny (Arnutovce).

Kňazi vo farnosti

Mgr. Marián Sivoň (farský administrátor)
Mgr. Štefan Belko (kaplán)

Kontakt

+421 53 449 12 06

www.farnostletanovce.sk

Adresa

Slovenského raja 26
Letanovce
053 13

Liturgické oznamy zo dňa 12.08.2018

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
19. týždňa v cezročnom období
07:00
+Ján, Anna, Mária a Jozef
18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Šmelkovú
Utorok
Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a muč., sp. Večerná zo slávnosti
18:00
Za zosnulých z rodiny Dulíkovej
18:00
+Gejza Pecha, Ladislav Puškár, Anton, Bartolomej a Ľudovít Gabčo
Streda
NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, prikázaný sviatok
18:00
Za Boží ľud
18:00
Bohuš, Mária a Peter Halíř
17:00
+Justína Ševčíková
Štvrtok
19. týždňa v cezročnom období
18:00
+Mária a Ján Kubičár
18:00
+Agnesa a Ján Baláž
Piatok
19. týždňa v cezročnom období
17:00
+František Peklanský
18:00
Za zdravie a Božie požehnanie rodiny Moniky Bednárovej
Sobota
Sv. Heleny, sp. Odpustová slávnosť v Arnutovciach
07:00
+Mária a Ján Kubičár
10:30
Za Boží ľud
Nedeľa
DVADSIATA NEDEĽA
08:00
Za Boží ľud
10:30
+Ľuboslav a Tomáš Gabriš
08:00
+Ľudovít a Emília Pechová
10:30
Za zdravie a Božie požehnanie pre Ondreja a Milana
09:15
+Mária Šoltísová
 • Adorácie tento týždeň budú v zvyčajnom čase.
 • Na sviatok Nanebovzatia Panny Márie budeme požehnávať byliny a kvety, a preto prosíme, aby ste si ich priniesli so sebou.
 • Odpustová sv. omša na slávnosť sv. Heleny v Arnutovciach sa uskutoční v sobotu o 10:30 hod. Ako hlavný celebrant je pozvaný Dp. Martin Bartoš. Pri príležitosti odpustovej slávnosti budeme mať v kostole zapožičanú aj relikviu sv. Kríža, ktorú si môžete uctiť v kostole v piatok od 17:00 do 19:00 a v nedeľu od 9:30 do sv. omše, prípadne ešte aj po sv. omši. Sviatosť zmierenia pred odpustom budeme vysluhovať v stredu od 15:30 do sv. omše.
 • Deň slovenských hôr na Kláštorisku je tento rok naplánovaný na 26. 8. 2018 o 11:00 hod. Ako hlavný celebrant je pozvaný Vdp. Marián Kuffa.
 • Stretnutie Modlitieb matiek zo Spišskej diecézy na mariánskom pútnickom mieste v Litmanovej sa bude konať stretnutie mám z Modlitieb matiek zo Spišskej diecézy. Stretnutie sa uskutoční dňa 25.augusta 2018 od 10.00, do večera 18.00 hod. Organizátorky stretnutia všetkých srdečne pozývajú.
 • Dňa 1. septembra sa uskutoční blahorečenie Anky Kolesárovej v Košiciach. Kto by mal záujem zúčastniť sa tejto udalosti, nech sa zapíše v sakristii kostola najneskôr do 15. 8. 2018.
 • Zvonček z nedele 29. 7.:

  • Letanovce: 195,67 €
  • Spišské Tomášovce: 155 €
  • Arnutovce: 22 €

  Pán Boh Zaplať!

 • Zbierka na energie:

  • Letanovce: 545,77 €
  • Spišské Tomášovce: 280 €
  • Arnutovce: 183 €

  Pán Boh Zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: z krstín rodina obetovala na kostol 20 €, novomanželia Garnekoví obetovali 100 €
  • Spišské Tomášovce: z pohrebu +Márie Andrašikovej obetovali na kostol 140 € + 10 € za zvonenie

  Pán Boh Zaplať!

 • Na upratovanie prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno po sv. omši): Marko, Neupauer, Kramárová, Kubičár, Podolinský, Matz, Kramár, Knižka
  • Spišské Tomášovce: Milan Repko, Štefan Kun, František Paľuch, Marián Šulik, Dušan Gabčo z Dubovej 322
  • Arnutovce:
 • Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať:
  • Spišské Tomášovce:
   • Dominik Sečka, syn Jozefa a Boženy r. Zeleňákovej, narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Markušovciach a Lucia Paľuchová, dcéra Milana a Daniely r. Zákutnej, narodená v Sp. Novej Vsi, bývajúca v Spišských Tomášovciach. (2x)
  • Arnutovce:
   • Lukáš Kuruc, syn Ľubomíra a Moniky r. Hrubiznovej, narodený v Levoči, bývajúci v Arnutovciach a Martina Balúchová, dcéra Emila a Márie r. Migáčovej, narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Hodkovciach. (3x).

Staršie liturgické oznamy