Farský úrad

Farnosť Letanovce rímskokatolíckej cirkvi patrí spolu so svojími filiálkami Spišské Tomášovce a Arnutovce do Spišskonovoveského dekanátu Spišskej diecézy. Na území farnosti sa nachádzajú tri kostoly: farský kostol Všetkých svätých (Letanovce), kostol sv. Michala Archanjela (Spišské Tomášovce) a kostol sv. Heleny (Arnutovce).

Kňazi vo farnosti

Mgr. Marián Sivoň (farský administrátor)
Mgr. Štefan Belko (kaplán)

Kontakt

+421 53 449 12 06

www.farnostletanovce.sk

Adresa

Slovenského raja 26
Letanovce
053 13

Liturgické oznamy zo dňa 15.04.2018

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
Po 3. veľkonočnej nedeli
07:00
+Jozef, Mária, Jozef a Margita Antolík
18:00
Za kňazov: Antona, Vladimíra a Michala
Utorok
Po 3. veľkonočnej nedeli
18:00
+Ľudmila, Jozef, Justína a Štefan
18:00
+Jozef Bendik
Streda
Po 3. veľkonočnej nedeli
08:00
Na úmysel kňaza (v škole)
18:00
(deti a mládež) Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Pagáčovú a Fiflíkovú
Štvrtok
Po 3. veľkonočnej nedeli
18:00
+Martin, Margita, Ladislav a Martin
18:00
+Zdena Pechová a Koloman Gabčo
Piatok
Po 3. veľkonočnej nedeli
18:30
+Mária Kiseľová
18:00
+Margita Knuteľová (1. výročie)
Sobota
Po 3. veľkonočnej nedeli
07:00
+Justína a Ján Kažmír
Nedeľa
4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA DOBRÝ PASTIER
08:00
+Milan, Irena, Božena, Mária a Martin
10:30
Za rodinu Duľovú
08:00
+Ondrej Mondel
10:30
+Ervín Gabčo
09:15
Za Boží ľud
 • Od 16. do 22. apríla sa koná TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA. Pamätajme teda na tento úmysel pri svojich modlitbách, pôstoch a obetách. Pápež František hovorí: „Modlitba musí obsadiť veľmi dôležité miesto v pastorácii povolaní. Pán to jasne hovorí: „Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ (Mt 9, 38)
 • Adorácie budú tento týždeň ako zvyčajne.
 • Letanovce: Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude v nedeľu po 2. sv. omši.
 • Spišské Tomášovce: V sobotu je stretnutie lektorov o 17:00 hod. v priestoroch MŠ.
 • Stretnutia birmovancov tento týždeň budú v Spišských Tomášovciach v zvyčajnom čase.
 • DUCHOVNÁ OBNOVA pre birmovancov bude v piatok 20. 4. a témou budú Misie vo svete. Ako hosť je pozvaný Vdp. Ján Kormančík. Bude spoločná pre všetkých birmovancov. Začiatok bude o 18:30 hod.
 • Prosíme tých, ktorí sa prihlásili do Medjugorja, aby doniesli do sakristie peniaze 90 € a tiež, aby zapísali svoje osobné údaje (meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého bydliska, podpis). Ešte je možnosť prihlásiť sa - 9 voľných miest. Pán Boh zaplať!
 • Budúca nedeľa je Nedeľa Dobrého pastiera, pri ktorej bude aj ZBIERKA NA SEMINÁR.
 • Zvonček z nedele 1. 4.:

  • Letanovce: 256,73 €
  • Spišské Tomášovce: 190 €
  • Arnutovce: 51,42 €

  Pán Boh Zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: bohuznáma obetovali na púť do Medjugorja pre mladých 50 €, bohuznáma obetovala na fasádu kostola 100 € a bohuznáma 50 €

  Pán Boh Zaplať!

 • Na upratovanie prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno po sv. omši): Šoltiš, Bartoš, Pitoňáková, Toporcerová, Petrek, Nemčík, Kavulič, Švec
  • Spišské Tomášovce: Michal Britaňak, Terézia Kacvinská, Beata Pacaková, Katarína Skokanová
  • Arnutovce:
 • Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať:
  • Letanovce:
   • Jakub Kačmár, syn Františka a Jany r. Repašovej, narodený vo Vranove nad Topľou, bývajúci vo Vranove nad Topľou a Mária Zvalená, dcéra Michala a Oĺgy r. Brandoburovej, narodená v Sp. Novej Vsi, bývajúca v Letanovciach. (1x)
  • Spišské Tomášovce:
   • Jozef Knurovský, syn Františka Ferenčáka a Mária r. Knurovskej, narodený Levoči, bývajúci v Spišskej Novej Vsi a Viktória Ogurčáková, dcéra Kataríny r. Iľašovej, narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Spišských Tomášovciach. (3x)
   • Ľuboš Leščák, syn Miroslava a Márie r. Kmecovej, narodený v Prešove, bývajúci vo Fulianke a Beáta Urbanová, dcéra Jána a Emílie r. Hulecovej, narodená v Sp. Novej Vsi, Bývajúca v Sp. Tomášovciach. (1x)

Staršie liturgické oznamy