Farský úrad

Farnosť Letanovce rímskokatolíckej cirkvi patrí spolu so svojími filiálkami Spišské Tomášovce a Arnutovce do Spišskonovoveského dekanátu Spišskej diecézy. Na území farnosti sa nachádzajú tri kostoly: farský kostol Všetkých svätých (Letanovce), kostol sv. Michala Archanjela (Spišské Tomášovce) a kostol sv. Heleny (Arnutovce).

Kňazi vo farnosti

Mgr. Marián Sivoň (farský administrátor)
Mgr. Štefan Belko (kaplán)

Kontakt

+421 53 449 12 06

www.farnostletanovce.sk

Adresa

Slovenského raja 26
Letanovce
053 13

Liturgické oznamy zo dňa 19.11.2017

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
33. týždňa v cezročnom období
13:00
+Helena Pitoňáková (pohrebná)
Utorok
Obetovanie Panny Márie, sp.
18:00
+Kamil Škabla
18:00
+Mária a Štefan
Streda
Sv. Cecílie, panny a muč., sp.
08:00
+Silvia (v škole)
17:00
+Mária, Anton, Štefania, a rodičia
Štvrtok
33. týždňa v cezročnom období
18:00
Na úmysel
18:00
+Andrea a Lukáš
Piatok
Sv. Ondreja Dung-Laka a spoločníkov, muč., sp.
19:30
Za +rodičov a ostatných príbuzných
19:30
+František Vernarský
Sobota
Panny Márie v sobotu, ľ.s.
16:00
Za ženícha a nevestu
Nedeľa
34. NEDEĽA KRISTA KRÁĽA
08:00
Za našu obec Letanovce
10:30
Poďakovanie za dožitých 60 rokov Jozefa
08:00
+Ondrej Mondel (nedožitých 80 rokov)
10:30
Za Boží ľud
09:15
+Ondrej, Katarína a Eugen
 • ADORÁCIE budú nasledovne:
  • Letanovce: vo štvrtok od sv. omše až do piatku sv. omše (čiže aj celú noc)
  • Spišské Tomášovce: vo štvrtok od sv. omše až do piatku sv. omše (čiže aj celú noc)
  • Arnutovce: v stredu od 16:30 hod.
 • STRETNUTIE MANŽELOV bude v sobotu 25. 11.
 • V piatok je DUCHOVNÁ OBNOVA (NIELEN) PRE BIRMOVANCOV, ktorá začína o 19:30 sv. omšou, bude pokračovať adoráciou a po nej sa rozdelíme do skupiniek na stretká. Téma duchovnej obnovy: Modlitba v každodennom živote.
 • Zvonček z nedele 5. 11.:

  • Letanovce: 171,27 €
  • Spišské Tomášovce: 126 €
  • Arnutovce: 55,86 €

  Pán Boh Zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: z pohrebu +Márie Vrončovej obetovali na kostol 200 €
  • Spišské Tomášovce: bohuznáma obetovala na faru 10 €

  Pán Boh Zaplať!

 • Na upratovanie prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce: Toporcer, Škabla, Slavkovský, Podolinský, Šoltís, Greš, Dúľa, Poljak
  • Spišské Tomášovce: František Paľuch, Marián Šulik, Štefan Povec, Maroš Buchla, František Pecha zo Smrekovej 369
  • Arnutovce:
 • Ohlášky

  • Sviatosť manželstva chcú prijať:
  • Letanovce
   • Róbert Vasko, syn Štefana a Márie r. Binekovej, narodený v Levoči, bývajúci v Dravciach a Alena Dubovinská, dcéra +Milana a Heleny r. Kopnickej, narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Letanovciach. (3x)
  • Spišské Tomášovce
   • Maroš Žiga, syn Ivana a Boženy r. Pechovej, narodený v Spiškej Novej Vsi, bývajúci v Spišských Tomášovciach a Jana Badžová, dcéra Mariána a Jany r. Krokovej, narodená v Košiciach, bývajúca v Spišských Tomášovciach. (2x a 3x)

Staršie liturgické oznamy