Farnosť Letanovce rímskokatolíckej cirkvi patrí spolu so svojími filiálkami Spišské Tomášovce a Arnutovce do Spišskonovoveského dekanátu Spišskej diecézy. Na území farnosti sa nachádzajú tri kostoly: farský kostol Všetkých svätých (Letanovce), kostol sv. Michala Archanjela (Spišské Tomášovce) a kostol sv. Heleny (Arnutovce).

Kňazi vo farnosti

Mgr. Marián Sivoň (farský administrátor)
Mgr. Dominik Janky (kaplán)

Kontakt

+421 53 449 12 06

www.farnostletanovce.sk

Adresa

Slovenského raja 26
Letanovce
053 13

Liturgické oznamy zo dňa 19.05.2024

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
Preblahoslavenej Panny Matky Cirkvi, sp.
07:00

+Jozef Kažmír

18:00

+Mária Almášiová

Utorok
7. týždňa v cezročnom období
18:00

+Margita a Ján Vytykač

18:00

Poďakovanie za 90 rokov Gizely Česlovej

Streda
7. týždňa v cezročnom období
08:00

(školská)
Na úmysel kňaza

18:00

Za rod. Šmelkovú

Štvrtok
Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sv.
18:00

+Eva a Dominik

18:00

+František, Apolónia, Jozef, Ondrej, Margita a Jozef

Piatok
7. týždňa v cezročnom období
17:00

Poďakovanie za 30 rokov Moniky

17:00

+Mária a Michal Bendík

Sobota
Preblahoslavenej Panny Márie, ľ. sp.
07:00

+Martin, Margita, Martin a Ladislav

Nedeľa
NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
08:00

Za zosnulých z rod. Tomečkovej

10:30

(priamy prenos)
Za prvoprijímajúce deti

08:00

Za Boží ľud

10:30

Za prvoprijímajúce deti

09:15

Za Boží ľud

 • Adorácie budú ako zvyčajne: v Letanovciach vo štvrtok po sv. omši do 21 :00, v Sp. Tomášovciach vo štvrtok po sv. omši moderovaná adorácia s prvoprijímajúcimi deťmi cca 20 min. a v Arnutovciach v stredu po sv. omši. Adorácie obetujeme za prvoprijímajúce deti a ich rodičov.
 • Prvoprijímajúce deti a ich rodičov budeme spovedať nasledovne: v Sp. Tomášovciach v sobotu od 8:00 do 9:30 a v Letanovciach v sobotu od 9:30 do 10:30 hod. Ostatných budeme spovedať počas týždňa pred sv. omšami.
 • Rodina Nepoškvrnenej pozýva všetkých najmä svojich členov na celoslovenské stretnutie, ktoré sa uskutoční 8. júna na pútnickom mieste v Gaboltove. Prosíme, prihláste sa čo najskôr v sakristii kostola.
 • Spišské Tomášovce a Arnutovce: Dnešnú nedeľu sa koná zbierka na katolícke masmédiá, v Letanovciach bola minulú nedeľu.
 • Spišské Tomášovce: stretnutie chlapcov (miništrantov) tento týždeň bude v sobotu o 10:30 a stretnutie detí v piatok po sv. omši. Brigáda bude v pondelok a piatok.
 • Stretnutie lektorov bude v sobotu o 18:00 v Sp. Tomášovciach a stretnutie mladých bude v sobotu o 19:00 v Letanovciach.
 • Stretnutie prvoprijímajúcich detí v Spišských Tomášovciach bude v pondelok o 19:00 hod. a potom každý deň.
 • Zvonček z nedele 12. 5.:

  • Letanovce: 204,90 €
  • Spišské Tomášovce: 215 €
  • Arnutovce: 60,90 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: z krstu rod. Šavelová obetovala na kostol 100 €
  • Spišské Tomášovce: bohuznáma obetovala na faru 100 € a na kostol 50 €
  • Arnutovce: bohuznámi obetovali na kostol 50 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie kostola tento týždeň prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30): Podolinský, Barabas, Frankovič, Ďurica, Šefčík, Barabasová, Toporcer
  • Spišské Tomášovce (v sobotu popoludní): rodičia prvopiujímajůcich detí
  • Arnutovce: Alena Poláková, Martina Poláková

Staršie liturgické oznamy