Farský úrad

Farnosť Letanovce rímskokatolíckej cirkvi patrí spolu so svojími filiálkami Spišské Tomášovce a Arnutovce do Spišskonovoveského dekanátu Spišskej diecézy. Na území farnosti sa nachádzajú tri kostoly: farský kostol Všetkých svätých (Letanovce), kostol sv. Michala Archanjela (Spišské Tomášovce) a kostol sv. Heleny (Arnutovce).

Kňazi vo farnosti

Mgr. Marián Sivoň (farský administrátor)
Mgr. Štefan Belko (kaplán)

Kontakt

+421 53 449 12 06

www.farnostletanovce.sk

Adresa

Slovenského raja 26
Letanovce
053 13

Liturgické oznamy zo dňa 21.05.2017

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
Po 6. veľkonočnej nedeli
07:00
Za zdravie Jožky, Márie, Marcely a Márie
Utorok
Po 6. veľkonočnej nedeli - Votívna sv. omša za úrodu
18:00
+Katarína Kroščenová
18:00
+Ján, Anna a Peter Novotný
Streda
Po 6. veľkonočnej nedeli
18:00
+Katarína a Ladislav Segeda, Mária Bendíková
17:00
+Ján, Mária, František a Milan
Štvrtok
Nanebovstúpenie Pána
08:00
+Anna, rodičia a starí rodičia (v škole)
18:00
Za Boží ľud
18:15
+Cecília Šulíková
17:00
+Ján a Henrich Adler
Piatok
Sv. Filipa Neriho, kňaza, sp.
17:00
+Eva, Katarína a Ján Majerčák, Katka Šoltísová a Miroslav
15:30
Za ženícha a nevestu
18:00
+Jozef Straka
Sobota
Po 6. veľkonočnej nedeli
16:00
Za ženícha nevestu
07:30
Za uzdravenie zo závislosti
Nedeľa
7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
08:00
Za Boží ľud
08:00
+Mária a Štefan Baran
10:30
+Anna Fridmanská
10:30
Za prvoprijímajúce deti
 • Adorácia bude tento týždeň len v Arnutovciach. Na adoráciu pozývame aj prvoprijímajúce deti a ich rodičov.
 • Arnutovce: Nácvik prvoprijímajúcich detí bude v stredu po sv. omši. Sviatosť zmierenia pred prvým sv. prijímaním budeme vysluhovať v sobotu po sv. omši.
 • Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami. Záväzný je jeden deň. Ich obsahom je prosba za úrodu.
 • COOP jednota organizuje PÚŤ do Gaboltova (aj so sv. omšou) a zároveň do Bardejovských kúpeľov v sobotu 10. 6. 2017. Cena je 7€ pre členov a 10 € pre nečlenov. Prihlásiť sa môžete v predajni u p. Servátkovej do štvrtku 25. 5.
 • Spišské Tomášovce: Stretnutie lektorov bude na budúcu sobotu, t. j. 27. mája o 17.00 hod. v priestoroch MŠ.
 • Zvonček z nedele 7. 5.:

  • Letanovce: 312,33 €
  • Spišské Tomášovce: 100 €
  • Arnutovce: 28,72 €

  Pán Boh Zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Spišské Tomášovce: Bohuznáma obetovala na kostol 20 €.

  Pán Boh Zaplať!

 • Na budúcu nedeľu bude ZBIERKA NA KATOLÍCKE MASMÉDIÁ.

 • Na upratovanie prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu o 7:30 hod.): Barabasová, Morihladko, Toporcer, Škabla, Slavkovský, Podolinský, Šoltis, Greš
  • Spišské Tomášovce: Štefan Bartoš, Dušan Bartoš, Jana Korbová, Tibor Hudak, Jaroslav Gabčo Z Topoľovej 340
  • Arnutovce: Rodičia prvoprijímajúcich detí

Staršie liturgické oznamy