Farnosť Letanovce rímskokatolíckej cirkvi patrí spolu so svojími filiálkami Spišské Tomášovce a Arnutovce do Spišskonovoveského dekanátu Spišskej diecézy. Na území farnosti sa nachádzajú tri kostoly: farský kostol Všetkých svätých (Letanovce), kostol sv. Michala Archanjela (Spišské Tomášovce) a kostol sv. Heleny (Arnutovce).

Kňazi vo farnosti

Mgr. Marián Sivoň (farský administrátor)
Mgr. Dominik Janky (kaplán)

Kontakt

+421 53 449 12 06

www.farnostletanovce.sk

Adresa

Slovenského raja 26
Letanovce
053 13

Liturgické oznamy zo dňa 18.02.2024

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
Po 1. pôstnej nedeli
07:00

+Mária Frankovičová
(z ruž. spoločenstva)

18:00

+Agnesa, Jozef a Jozef

Utorok
Po 1. pôstnej nedeli
18:00

+Martin, Mária, Michal Šebestoví

18:00

+Vojtech Balog
(nedožitých 69 rokov)

Streda
Po 1. pôstnej nedeli
07:00

+Štefan Brajer

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu Gavalierovú

Štvrtok
KATEDRY SV. PETRA, APOŠTOLA, sv.
18:00

+Agnesa Hamráková

18:00

+Vojtech, Mária, Ján a Ondrej Semančík

Piatok
Po 1. pôstnej nedeli
20:00

+Ján, Helena, Ján, Milan Potempa

21:00

Sv. ruženec pri Eucharistii

18:00

+Adam, Mária, Terézia a Emília

21:00

Sv. ruženec pri Ecuharistii

17:00

Za členov ruže Veroniky Mederyovej

21:00

Sv. ruženec pri Eucharistii

Sobota
Po 1. pôstnej nedeli
17:00

+Anna Martinková

18:00

Sv. ruženec pri Eucharistii

20:00

Na úmysel kňaza

21:00

Sv. ruženec pri Eucharistii

18:00

Na úmysel kňaza

21:00

Sv. ruženec pri Eucharistii

Nedeľa
2. PÔSTNA NEDEĽA
11:00

(priamy prenos)
Za Boží ľud

07:30

Na úmysel kňaza

10:00

+Dušan Gabčo

09:00

+Mária Mederyová
(1. výročie)

 • Pôstna duchovná obnova v našej farnosti: Budúci víkend sa v našej farnosti bude konať Duchovná obnova. Pozvaným hosťom je páter Peter, SAC, ktorý tu bol spolu s bratom na ľudových misiách. Bližší program nájdete v rámci oznamov v tabuľke.
 • Adorácie budú tento týždeň ako zvyčajne: v Letanovciach vo štvrtok po sv. omši do 21:00 a v Sp. Tomášovciach vo štvrtok po sv. omši do 20:00 hod., v Arnutovciach v stredu po sv. omši.
 • Krížové cesty budú nasledovne:
  • Letanovce a Spišské Tomášovce: v piatok súkromné a v nedeľu o 14:00 hod. (členovia ružencového bratstva)
  • Arnutovce: v stredu o 17:30 hod. (kňaz) a v nedeľu o 15:00 hod. (členovia ružencového bratstva)
 • Spišské Tomášovce - Brigáda: v pondelok, utorok, štvrtok a piatok je brigáda v centre bl. Carla Acutisa.
 • Spišské Tomášovce: Stretnutia detí a chlapcov budú ako zvyčajne: stretnutia detí v piatok po sv. omši a chlapcov v sobotu o 10:30 hod.
 • Biblické stretnutie tento týždeň nebude.
 • Stretnutie manželov a mladých tento týždeň nebude.
 • Zvonček z nedele 11. 2.:

  • Letanovce: 341,95 €
  • Spišské Tomášovce: 235 €
  • Arnutovce: 73,85 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: bohuznámi z Vikartoviec obetovali na kostol 100 €, bohuznámi obetovali na kostol 50 €, bohuznámi obetovali na kostol 70 €
  • Spišské Tomášovce: z krstu obetovala rodina Babičová na kostol 50 €, bohuznámi obetovali na faru 100 €, bohuznámi obetovali na faru 70 €
  • Arnutovce: členovia ruže Eleny Pacigovej obetovali na kostol 100 €, členovia ruže Anny Capákovej obetovali na kostol 100 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dnešnú nedeľu sa koná zbierka na charitu.

 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30): Rusnák, Kacvinský, Marko, Neupauer, Kramarová, Kubičárová, Podolinský, Matz
  • Spišské Tomášovce: Františka Valovičová, Mária Kukurová, Ľudmila Michnová, Iveta Kubalová, Gejza Pecha z Topoľovej 336
  • Arnutovce: rodina Roxerová, Katarína Zavadová

Staršie liturgické oznamy