Farnosť Letanovce rímskokatolíckej cirkvi patrí spolu so svojími filiálkami Spišské Tomášovce a Arnutovce do Spišskonovoveského dekanátu Spišskej diecézy. Na území farnosti sa nachádzajú tri kostoly: farský kostol Všetkých svätých (Letanovce), kostol sv. Michala Archanjela (Spišské Tomášovce) a kostol sv. Heleny (Arnutovce).

Kňazi vo farnosti

Mgr. Marián Sivoň (farský administrátor)
Mgr. Štefan Belko (kaplán)

Kontakt

+421 53 449 12 06

www.farnostletanovce.sk

Adresa

Slovenského raja 26
Letanovce
053 13

Liturgické oznamy zo dňa 19.01.2020

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
2. týždňa v cezročnom období
07:00

+Tibor Nemčík

18:00

+Jozef, Renáta a Jozef

Utorok
Sv. Agnesy, panny a muč., sp.
18:00

Za zdravie a Božie poŽehnanie pre farára Mariána (40 rokov)

18:00

Za pána kaplána Štefana

Streda
2. týždňa v cezročnom období
08:00

+Justína a Jozef Kubičár (v škole)

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Šoltisovú a Pekaríkovú

Štvrtok
2. týždňa v cezročnom období
18:00

+Milan Kostelník
(6 rokov od úmrtia)

18:00

Za rod. Bitšanskú a Porazíkovú

Piatok
Sv. Františka Saleského, biskupa a uč. Cirkvi, sp.
17:00

+Anna a Ján Bajtoš

18:00

Za našu mládež

Sobota
Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sv.
07:00

+Štefan, Helena, Mária a Martin Slivka

17:00

(Strelník)
Na úmysel kňaza

Nedeľa
TRETIA NEDEĽA NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA
08:00

Za Evu Hutkovú
(60 rokov života)

10:30

+Ján Šefčík

08:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre farára Mariána (40 rokov)

10:30

+Štefan Wall

09:15

Za rod. Toporcerovú, Hrubiznovú a Galikovú

 • Adorácie budú tento týždeň ako zvyčajne, a teda v Arnutovciach v pondelok od 17:30 do sv. omše a v Letanovciach a Sp. Tomášovciach vo štvrtok od 17:00 hod. do sv. omše.
 • Od 18. do 25. januára prežívame v Cirkvi TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV, a preto pamätajme na tento úmysel aj pri svojich modlitbách a obetách.
 • Budúca nedeľa - 3. v cezročnom období je vyhlásená pápežom Františkom za NEDEĽU BOŽIEHO SLOVA. Má byť dňom oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova, preto sa na budúcu nedeľu špeciálne zameriame na Božie slovo a bohoslužbu slova vo sv. omši.
 • Z rozhodnutia spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku bude zvonček z poslednej januárovej nedele použitý pre potreby katolíckych škôl Spišskej diecézy. Výnos zo zvončeka bude určený na rozvoj a podporu a predovšetkým na spolufinancovanie projektov, do ktorých sa môžu naše katolícke školy zapojiť. Od niektorých štátnych zdrojov a dotácií sú naše školy vylúčené. Použitie finančných prostriedkov bude zverejňované a rozdeľovanie prostriedkov bude zastrešovať Diecézny školský úrad. Ďakujeme za štedrosť a ústretovosťou pri podpore katolíckych škôl.
 • Letanovce: Dnešnú nedeľu pri druhej sv. omši bude hrať gospelová skupina Smaily z Popradu a po sv. omši budú mať krátky (polhodinový) koncert.
 • Zvonček z nedele 1. 1.:

  • Letanovce: 226,63 €
  • Spišské Tomášovce: 23 €
  • Arnutovce: 21,48 €

  Pán Boh zaplať!

 • Zvonček z nedele 5. 1.:

  • Letanovce: 178,06 €
  • Spišské Tomášovce: 180 €
  • Arnutovce: 38,49 €

  Pán Boh zaplať!

 • Dobrodinci:

  • Letanovce: bohuznámy obetoval na kostol 50 €
  • Spišské Tomášovce: z pohrebu + Silvie Oravcovej obetovali na faru 100 €, na kostol 50 € a za zvonenie 20 €, z pohrebu +Boženy Frankovičovej obetovali na kostol 100 € a za zvonenie 10 €
  • Arnutovce: bohuznámy obetoval na kostol 100 €

  Pán Boh zaplať!

 • Na upratovanie prosíme rodiny týchto veriacich:

  • Letanovce (v sobotu ráno o 7:30 hod.): Hricko, Šuba, Olejník, Trojan, Šefčík, Kocur, Kacvinský, Neupauer
  • Spišské Tomášovce:
  • Arnutovce:

Staršie liturgické oznamy