Farnosť Letanovce rímskokatolíckej cirkvi patrí spolu so svojími filiálkami Spišské Tomášovce a Arnutovce do Spišskonovoveského dekanátu Spišskej diecézy. Na území farnosti sa nachádzajú tri kostoly: farský kostol Všetkých svätých (Letanovce), kostol sv. Michala Archanjela (Spišské Tomášovce) a kostol sv. Heleny (Arnutovce).

Kňazi vo farnosti

Mgr. Marián Sivoň (farský administrátor)
Mgr. Štefan Belko (kaplán)

Kontakt

+421 53 449 12 06

www.farnostletanovce.sk

Adresa

Slovenského raja 26
Letanovce
053 13

Liturgické oznamy zo dňa 05.04.2020

Liturgický prehľad Letanovce Spišské Tomášovce Arnutovce
Pondelok
VO VEĽKOM TÝŽDNI
07:00

+Jozef, Anna a syn Jozef
(Arnutovce) +Silvia a Mária

Utorok
VO VEĽKOM TÝŽDNI
18:00

+Irena Vrončová
(Spišské Tomášovce) +Martin a Katarína (40 rokov od úmrtia)

Streda
VO VEĽKOM TÝŽDNI
07:00

Za rodičov Beregházyových
(Arnutovce) Za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Adlerovú a Mederiovú

Štvrtok
ZELENÝ ŠTVRTOK
18:00

(priamy prenos)
Za kňazov
(Spišské Tomášovce) +Jaroslav Kolcún a rodičia

Piatok
VEĽKÝ PIATOK Prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu
15:00

(priamy prenos)
Obrady Veľkého piatku

Sobota
BIELA SOBOTA
08:00

(priamy prenos)
Ranné chvály a posvätné čítania pri Božom hrobe + adorácia

19:30

(priamy prenos)
Za členov deviatnika z ul. Sobody
(Spišské Tomášovce) +Silvia Oravcová

Nedeľa
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
10:30

(priamy prenos)
Za Boží ľud
(Spišské Tomášovce) +Angela a František Dikant

 • FARSKÝ KOSTOL BUDE OTVORENÝ pre súkromnú poklonu každý deň od 8:00 do 18:00 hod. Prosíme Vás, aby ste dodržiavali prísne hygienické predpisy: nosiť si do kostola svoju knižku, sadať na miesto nie blízko ostatných, kýchať a kašlať do vreckovky, po návrate domov si umyť ruky.
 • Dnes budeme mať priamy prenos POBOŽNOSTI KRÍŽOVEJ CESTY O 17:00 HOD.
 • SVIATOSŤ ZMIERENIA PRED VEĽKOU NOCOU: Spoločná sv. spoveď sa pre šírenie koronavírusu nemôže konať. Kto by potreboval vyslúžiť sviatosť zmierenia, nech dôjde za nami na faru, najlepšie je ohlásiť sa telefonicky, aby sme si dohodli presný čas spovede (mobil farár: 0911 140 887, mobil kaplán: 0918 077 766). Sme Vám k dispozícii do štvrtka dopoludnia. V prípade pekného počasie budeme spovedať vonku pri fare, ak bude škaredo, tak dnu na fare. Samozrejme, je potrebné zachovať všetky súčasné hygienické predpisy: mať rúško (prípadne aj rukavice), umývať si ruky, dodržiavať odstup. Ku chorým a starším, keďže sú najrizikovejšou skupinou ľudí, nemôžeme ísť. Ak by však niekto potreboval veľmi sv. spoveď alebo sviatosť chorých, samozrejme, že prídeme.
 • AK NEBUDE ZÁKAZ VYCHÁDZANIA Z DOMU: SVIATOSŤ OLTÁRNA V BOŽOM HROBE vo farskom kostole bude vystavená v piatok po obradoch do 21:30. V sobotu ráno od 8:00 až do obradov Veľkonočnej vigílie. Prosíme Vás, aby ste na poklonu k Božiemu hrobu prichádzali postupne, nie naraz. Kríž sa v Božom hrobe uctí len pokľaknutím a úklonom hlavy, nebudeme ho bozkávať. Chcem poprosiť, aby ľudia nad 65 rokov zvážili, či pôjdu na poklonu, nech sa pomodlia doma a doma si uctia kríž. Platia vyššie spomenuté hygienické predpisy!!!
 • AK BUDE PLATIŤ ZÁKAZ VYCHÁDZANIA Z DOMU: V tom prípade nebude možné prísť sa k Božiemu hrobu pokloniť a kostol bude zavretý!
 • Veľkonočné pokrmy tento rok budeme požehnávať pri sv. omši cez priamy prenos! Prednesieme modlitbu a na diaľku požehnáme všetky pokrmy. Vy sa môžete pomodliť doma a pokropiť si pokrmy svätenou vodou.
 • Počas obradov veľkonočného trojdnia možno získať ÚPLNÉ ODPUSTKY za obvyklých podmienok. O jednotlivých úkonoch, pri ktorých možno získať odpustky vás budeme postupne informovať.
 • PONUKA: LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI Ponúkame Vám na Veľkonočné trojdnie a Veľkonočnú nedeľu liturgiu domácej Cirkvi pre rodiny, ktorú pripravil Prof. František Trstenský. Nájdete ju na našej farskej internetovej stránke.
 • Dobrodinci:

  • Letanovce: bohuznámi obetovali na kostol 4 x 50 €, bohuznámi 60 € a bohuznáma 10 €, z krstín obetovala rodina Tekáčová na kostol 10 €
  • Spišské Tomášovce: bohuznámi obetovali na faru 50 €
  • Arnutovce: bohuznáma obetovala na kostol 20 €

  Pán Boh zaplať!

 • Ešte stále je možnosť zakúpiť si veľkonočného baránka (odporúčaná cena 8 až 10 €). Kúpou baránka prispejete na pútnické centrum bl. Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom.

 • CHARITA - Služba lásky: Ak by niekto zo starších ľudí potreboval s niečím pomôcť (nakúpiť lieky, potraviny a pod.) v spolupráci s našou mládežou a dobrovoľníkmi by sme mu vedeli pomôcť. Stačí zavolať na farský úrad alebo na mobil.

Milí naši veriaci,

prajeme Vám a povzbudzujeme Vás k tomu, aby ste tieto najväčšie sviatky prežívali v pokoji a v dôvere v Boha, napriek ťažkostiam a prekážkam, ktorým v súčasnosti musíme čeliť. O to viac využite tento čas vo svojich rodinách na spoločnú modlitbu, či slávenie domácej liturgie. Nech je tento čas Veľkého týždňa požehnaným časom pre všetkých nás. To vám zo srdca prajeme my, Vaši kňazi. Myslíme na Vás všetkých pri sv. omšiach a modlitbách.

farár Marián a kaplán Štefan

Staršie liturgické oznamy