Záznamy verejných schôdzí

Rok Názov Dátum zverejnenia
2018 Záznam verejnej schôdze konanej dňa 18.03.2018 27.03.2018