Rokliny a kaňony

Rokliny a kaňony tvoria asi najpríťažlivejšiu časť územia Slovenského raja.

Takmer každý vodný tok v Slovenskom raji vyeredoval do svojho dna zaujímavý kaňon alebo roklinu. Najhustejší výskyt roklín je vo svahoch Glackej planiny, z ktorej stekajúca voda vyerodovala množstvo tiesňav so strmými skalnými stenami hlbokými miestami až 300 metrov, aby mohla prekonávať skalné prahy - vodopády. Najvyšší z nich je Závojový vodopád s výškou 70 metrov.

Voda stekajúca z planín roklinami sa postupne vlieva do väčších potokov a riek, ktoré sa tiež zarezávali do podložia a vytvorili tak romantické kaňony.

Kaňony
Ostatné
 • Kaňon Veľkej Bielej vody
 • Stratenský kaňon
 • Tiesňavy
Sprístupnené rokliny
Ostatné
 • Malý Kyseľ
 • Piecky
 • Suchá Belá
 • Veľký Sokol
 • Zejmarská roklina
Nesprístupnené rokliny
V katastri obce
Ostatné
 • Bočné Piecky
 • Malý Sokol
 • Zadná diera