Najpríkrejšia a jedna z najdivokejších tiesňav Slovenského raja.

Leží na východnom okraji planiny Glac. Pretekajú ňou povrchové a podzemné vody z planiny Glac, ktoré padajú sústavou vodopádov v strednej časti tiesňavy a ústia do Bieleho potoka.

Sokolia dolina bola turisticky objavená ako jedna z posledných. Prvý prechod (obojsmerne) sa uskutočnil v roku 1910. L. Rokfalussy so spoločníkmi zdola a A. Mervay so spoločníkmi zhora z planiny Glac. V roku 1912 zaznamenali prvý zimný prechod. V roku 1913 ju po prvý raz vyznačkovali. V období 1979-1981 sa prechodová trasa úplne prestavala, najvýznamnejššia je úprava priechodu úsekom Závojového vodopádu (najvyšší v Slovenskom raji). Na rozdiel od pôvodného obchádzania exponovaným traverzom sa úsekom prechádza dnes priamo vyše 80 m dlhou sústavou rebríkov, mostíkov a stúpačiek.

Vodopády v slede postupu: Bočný vodopád, Skalný vodopád, Závojový vodopád, Vyšný vodopád.

Sokolia dolina je časťou Národnej prírodnej rezervácie Kyseľ. Vedie ňou žltý turistický chodník iba v smere proti toku potoka.

Bočný vodopád: 8 m
Skalný vodopád: 3,5 m
Závojový vodopád: 75 m
Vyšný vodopád: 15,5 m

Najnižší bod – ústie rokliny: 572 m.n.m.
Najvyšší bod: 1002 m.n.m.
Prevýšenie na dĺžke 2,5 km: 430 m

Závojový vodopád
Závojový vodopád