Strategické dokumenty

Program odpadového hospodárstva obce

Program rozvoja obce

Územný plán obce

Územný plán obce - Zmeny a doplnky 1/2015

Územný plán - Zmeny a doplnky 1/2015 - Prehľad perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy v rámci jednotlivých lokalít
Územný plán - Zmeny a doplnky 1/2015 - Správa
Územný plán - Zmeny a doplnky 1/2015 - Textová a tabuľková interpretácia vyhodnotenia záberov poľnohospodárskej pôdy
Územný plán - Zmeny a doplnky 1/2015 - V1 - Priestorové a funkčné usporiadanie územia - širšie vzťahy
Územný plán - Zmeny a doplnky 1/2015 - V2 - Priestorové a funkčné usporiadanie územia
Územný plán - Zmeny a doplnky 1/2015 - V2.A1 - Priestorové a funkčné usporiadanie územia
Územný plán - Zmeny a doplnky 1/2015 - V2.A2 - Priestorové a funkčné usporiadanie územia
Územný plán - Zmeny a doplnky 1/2015 - V2.B - Priestorové a funkčné usporiadanie územia
Územný plán - Zmeny a doplnky 1/2015 - V2.C - Priestorové a funkčné usporiadanie územia
Územný plán - Zmeny a doplnky 1/2015 - V2.D - Priestorové a funkčné usporiadanie územia
Územný plán - Zmeny a doplnky 1/2015 - V2.E - Priestorové a funkčné usporiadanie územia
Územný plán - Zmeny a doplnky 1/2015 - V3.A1 - Riešenie verejného dopravného vybavenia
Územný plán - Zmeny a doplnky 1/2015 - V3.A2 - Riešenie verejného dopravného vybavenia
Územný plán - Zmeny a doplnky 1/2015 - V3C - Riešenie verejného dopravného vybavenia
Územný plán - Zmeny a doplnky 1/2015 - V4A1 - Riešenie verejného technického vybavenia
Územný plán - Zmeny a doplnky 1/2015 - V4A2 - Riešenie verejného technického vybavenia
Územný plán - Zmeny a doplnky 1/2015 - V4C - Riešenie verejného technického vybavenia
Územný plán - Zmeny a doplnky 1/2015 - V6A - Vyhodnotenie záberov PP
Územný plán - Zmeny a doplnky 1/2015 - V6B - Vyhodnotenie záberov PP
Územný plán - Zmeny a doplnky 1/2015 - V6C - Vyhodnotenie záberov PP
Územný plán - Zmeny a doplnky 1/2015 - V7 - Verejnoprospešné stavby
Územný plán - Zmeny a doplnky 1/2015 - Záväzná časť

Územný plán obce - Zmeny a doplnky 2/2021

Územný plán - Zmeny a doplnky 2/2021 - Oznámenie o strategickom dokumente
Územný plán - Zmeny a doplnky 2/2021 - Prehľad perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy v rámci jednotlivých lokalít
Územný plán - Zmeny a doplnky 2/2021 - Správa
Územný plán - Zmeny a doplnky 2/2021 - Textová a tabuľková interpretácia vyhodnotenia záberov poľnohospodárskej pôdy
Územný plán - Zmeny a doplnky 2/2021 - V1 - Priestorové a funkčné usporiadanie územia - širšie vzťahy (podklad)
Územný plán - Zmeny a doplnky 2/2021 - V1 - Priestorové a funkčné usporiadanie územia - širšie vzťahy (priesvitka)
Územný plán - Zmeny a doplnky 2/2021 - V2.A1 - Priestorové a funkčné usporiadanie územia (podklad)
Územný plán - Zmeny a doplnky 2/2021 - V2.A1 - Priestorové a funkčné usporiadanie územia (priesvitka)
Územný plán - Zmeny a doplnky 2/2021 - V2.A2 - Priestorové a funkčné usporiadanie územia (podklad)
Územný plán - Zmeny a doplnky 2/2021 - V2.A2 - Priestorové a funkčné usporiadanie územia (priesvitka)
Územný plán - Zmeny a doplnky 2/2021 - V2.B - Priestorové a funkčné usporiadanie územia (podklad)
Územný plán - Zmeny a doplnky 2/2021 - V2.B - Priestorové a funkčné usporiadanie územia (priesvitka)
Územný plán - Zmeny a doplnky 2/2021 - V2.C - Priestorové a funkčné usporiadanie územia (podklad)
Územný plán - Zmeny a doplnky 2/2021 - V2.E - Priestorové a funkčné usporiadanie územia (podklad)
Územný plán - Zmeny a doplnky 2/2021 - V2.E - Priestorové a funkčné usporiadanie územia (priesvitka)
Územný plán - Zmeny a doplnky 2/2021 - V3.A1 - Riešenie verejného dopravného vybavenia (podklad)
Územný plán - Zmeny a doplnky 2/2021 - V3.A1 - Riešenie verejného dopravného vybavenia (priesvitka)
Územný plán - Zmeny a doplnky 2/2021 - V3C - Riešenie verejného dopravného vybavenia (podklad)
Územný plán - Zmeny a doplnky 2/2021 - V3C - Riešenie verejného dopravného vybavenia (priesvitka)
Územný plán - Zmeny a doplnky 2/2021 - V4A - Riešenie verejného technického vybavenia (priesvitka)
Územný plán - Zmeny a doplnky 2/2021 - V4A1 - Riešenie verejného technického vybavenia (priesvitka)
Územný plán - Zmeny a doplnky 2/2021 - V4C - Riešenie verejného technického vybavenia (podklad)
Územný plán - Zmeny a doplnky 2/2021 - V4C - Riešenie verejného technického vybavenia (priesvitka)
Územný plán - Zmeny a doplnky 2/2021 - V5 - Návrh krajiny a ochrana prírody (podklad)
Územný plán - Zmeny a doplnky 2/2021 - V5 - Návrh krajiny a ochrana prírody (priesvitka)
Územný plán - Zmeny a doplnky 2/2021 - V6A - Vyhodnotenie záberov PP (podklad)
Územný plán - Zmeny a doplnky 2/2021 - V6A - Vyhodnotenie záberov PP (priesvitka)
Územný plán - Zmeny a doplnky 2/2021 - V6A - Vyhodnotenie záberov PP (sutlač)
Územný plán - Zmeny a doplnky 2/2021 - V6B - Vyhodnotenie záberov PP (podklad)
Územný plán - Zmeny a doplnky 2/2021 - V6B - Vyhodnotenie záberov PP (priesvitka)
Územný plán - Zmeny a doplnky 2/2021 - V6B - Vyhodnotenie záberov PP (sutlač)
Územný plán - Zmeny a doplnky 2/2021 - V6C - Vyhodnotenie záberov PP (podklad)
Územný plán - Zmeny a doplnky 2/2021 - V6C - Vyhodnotenie záberov PP (priesvitka)
Územný plán - Zmeny a doplnky 2/2021 - V6C - Vyhodnotenie záberov PP (sutlač)
Územný plán - Zmeny a doplnky 2/2021 - V7 - Verejnoprospešné stavby (podklad)
Územný plán - Zmeny a doplnky 2/2021 - V7 - Verejnoprospešné stavby (priesvitka)
Územný plán - Zmeny a doplnky 2/2021 - Záväzná časť